Jak na věc


odraz zvuku

Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Potřebujeme 2 totožné fotografie, které získáme okopírováním (černobílé, barevné). Horní díl ponecháme v celku a přilepíme ho do horní části čtvrtky, druhý rozstříháme na úzké, podélné proužky. Následuje rozsouvání obrázku. Proužky můžeme posunovat postupně doleva nebo doprava, u každého proužku střídat jeho směr nebo mezi proužky dělat jen mezery. Ty pak zrcadlově převrácené ve stejném pořadí lepíme na podkladovou čtvrtku. Mezi proužky necháváme stejnoměrný i nestejnoměrný rytmus mezer, které evokují vlny na hladině. Rozsouvání  vyvolává pocit pohybu i deformuje skutečnost.
    "Navzdory nevyzpytatelnému počasí se akce opravdu vydařila a kromě návodů na nové aktivity si odnášeli účastníci také osobní zážitky z předváděných her a motivaci do další práce."
    Dopadá-li světlo na rozhraní dvou optických prostředí (o různých indexech lomu), pak se částečně odráží a částečně prochází z jednoho prostředí do druhého. Tento jev nazýváme odraz a lom světla.
    Působí naše roláže skutečně jako odrazy ve vodě? Která hladina je klidná a kterou naopak zmítá silný vítr či déšť? Všimnou si děti, že je odraz stranově převrácený?
    Jakou barvu má voda ve skutečnosti? Voda svou barevnost získává odrazem z okolí.  Nejlépe si to dokážeme představit u barvy moře. Mořská voda není blankytně modrá, ale její zbarvení způsobuje modré nebe nad ní. Co vše může odrážet hladina vody?
    "Všechny aktivity byly originální, zábavné a hlavně poučné. Chceme vyzdvihnout naprosto profesionální přístup firmy Odraz, která dokázala nadchnout lesní pedagogy."


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00