Jak na věc


odrůdy česneku

Letní řez pomůže meruňkám přečkat mráz

    Ve Šlechtitelská stanici ve Velkých Losinách množí a pěstují maliníky a ostružiníky. Také tu zkoušejí odrůdy z evropského i světového sortimentu. Tady jsou jejich poznatky a doporučení.
    Pochází z České republiky, byla vybrána Ing. Janem Zímou v Turnově. Strom roste bujně, korunu vytváří vznosnou, dostatečně zahuštěnou. Plod je středně velký, oválný. Rubina je středně tlustá, zelená. Skořápka je středně tlustá, světle hnědá, téměř hladká, málo zvrásnělá. Luštitelnost jádra je dobrá. Jádro středně velké, dobře vyplňuje celou skořápku, je karmínově červené. Chuť sladká, lahodná, velmi dobrá. Zraje ve 2. až 3. týdnu září.
    Navíc se nám při uplatňování letního řezu podaří vypěstovat nižší a kompaktnější koruny, více odolné proti rozlámání v letech s nadměrnou úrodou. Usnadní i sklizeń a další péči o strom.
    Plodnost je velká až velmi velká a  pravidelná. Jedná se o nenáročnou hezky a pravidelně rostoucí odrůdu s plody vhodnými především pro konzervaci. V kompotech vypadá díky své pravidelně oranžové barvě velmi hezky. Je vhodná pro pěstování i v méně příznivých lokalitách.


Meruňky: pěstování, řez a odrůdy vhodné pro zahrádkáře

    Pěstování semenáčů naopak nezaručuje vlastnosti mateřské rostliny. Takovéto stromy vstupují do plodnosti velmi pozdě (někdy 10–15 i více let), dorůstají velkých rozměrů a dožívají se vysokého stáří.
    Ořešáky jsou citlivé na teplotu. Klesne-li teplota v době vegetačního klidu pod -25oC, stromy namrzají. Zvláště nebezpečné jsou značné teplotní výkyvy v zimních měsících. V době rašení je ořešák poškozován mrazy pod -2oC. Vybíráme tedy polohy, kde tyto extrémy nehrozí. Výhodou je, že mrazem poškozené stromy mají velkou regenerační schopnost.
    Plodnost je velká. Odolnost proti mrazu je střední. Je to klasická meruňka nepřekonatelných chuťových vlastností. Pro pěstování volíme pouze teplé polohy a chráněná stanoviště.
    Plodnost je středně velká. Lebela patří k průměrným odrůdám s dobrou odolností k mrazu. Kladem jsou poměrně vzhledné a kvalitní, i když tužší a hrubší plody vyrovnané velikosti. Je vhodná pro pěstování ve všech oblastech bez zvláštních požadavků.
    Středně raná odrůda, zraje 2 dny před odrůdou ‘Velkopavlovická‘. Byla vyšlechtěna v USA, selekce se uskutečnila ve VŠÚO Holovousy v ČR. Roste slabě, habitus koruny je rozložitý.


Vyhledávání článků podle tagu odrůdy

    Odrůda byla vyšlechtěna ve šlechtitelské stanici ve Valticích. Strom roste bujně, později středně bujně, korunu vytváří širokou. Plod je velký, tvarem vejčitý až oválný. Rubina je tmavozelená se světle žlutými tečkami. Skořápka je středně tlustá, jemně zvrásněná, šedohnědá. Luštitelnost jádra dobrá. Jádro je velké, světle hnědé, nasládlé, příjemně aromatické. Plodnost je brzká, hojná a pravidelná. Zraje stejnoměrně koncem 3. týdne září.
    Pokud se týká nároků, stromy vyžadují dostatek vláhy. Nejlépe prospívají ve středně těžké půdě. Nevhodné jsou příliš lehké i těžké, zamokřené. Stanoviště volíme tak, aby koruna byla dobře osvětlena, nejvhodnější jsou slunné svahy.
    Plod je středně velký, z bočního pohledu tvarem opačně vejčitý, z čelního vejčitý. Je slabě nesouměrný, povrch má hladký a velmi slabě až slabě plstnatý. Základní barva slupky je světle oranžová, na většině plodu je překryta purpurově zbarveným rozmytým líčkem. Dužnina je oranžová, jemná a měkká až středně tuhá. Je středně až velmi šťavnatá a v chuti sladce navinulá, pikantní. Pecka je opakvejčitá, k dužnině nepřilnává, její jádro je sladké. Plodnost této odrůdy je bohatá a brzká.
    Podnože pro meruňky lze rozdělit na meruňkové semenáče (řada M-VA, řada MLE a řada MHL, které používáme pouze do nejkvalitnějších středně těžkých, propustných hlinitopísčitých až písčitohlinitých půd.


Včasná probírka plodů prospívá velikosti meruněk

    Časopis Zahrádkář oslovil několik pěstitelů, aby se podělili o své poznatky a zkušenosti s vybranými odrůdami jabloní. Tři stránky lednového vydání se týkají odrůdy Rubín. 
    Původem americká odrůda byla vybrána Asociací severoamerických pěstitelů ořešáků v USA. Strom roste bujně, korunu vytváří vznosnou. Plod je středně velký až velký, oválný. Rubina je hladká, zelená se světlejšími tečkami, skořápka středně tlustá až tlustší, hladká, jemně zvrásněná, okrově světle žlutá. Luštitelnost jádra dobrá. Jádro je velké, slámově žluté, sladké, velmi dobré. Plodnost je hojná a pravidelná. Zraje ve 3. týdnu září.
    Tato středně raná odrůda meruňky zraje v průměru den před odrůdou Velkopavlovická. Byla vyšlechtěna v USA, selekce se uskutečnila na MZLU Lednice v ČR. Strom roste středně bujně, jeho habitus je rozložitý.


Ořešák semenáč versus ořešák štěpovanec

    Plodnost je velká až velmi velká. Vzhledem k velkému sklonu k nadměrnému plození je nutno udělat důkladnou probírku plodů pro jejich alespoň dostatečnou velikost. Odrůda je vhodná pro pěstování spíše v okrajových polohách, kde se počítá s jistým promrznutím květních pupenů či květů a výnos je pak průměrný. Pouze v takových oblastech, kde tradiční odrůdy nelze pěstovat, vyniknou její kladné vlastnosti.
    Původní šlechtění spočívalo v křížení vybraných jedinců a pěstování následného potomstva, což však nezaručovalo stálost a kvalitu odrůdy. Až vegetativní množení štěpováním přineslo změnu k lepšímu.
    U starších stromů je pro obnovu růstu a zlepšení zdravotní kondice stromu možný řez mírně zmlazovací. Při jarním řezu (březen, duben) provádíme spíše průklest starších větví.
    Středně raná částečně samosprašná odrůda, zraje v průměru 4 dny po odrůdě Velkopavlovická. Její původ lze hledat v Kanadě. Strom roste středně bujně až bujně, habitus koruny je rozložitý.


Při základním výchovném řezu během 2 až 3 let:

    Odrůda byla vybrána pracovníky VŠÚO v Holovousích. Roste středně bujně. Plod je středně velký, opakvejčitý. Rubina je tlustá, tmavozelená s tmavě hnědými i světlejšími tečkami. Skořápka je středně tlustá, pevná, skoro hladká, světle hnědá. Luštitelnost jádra dobrá. Jádro je středně velké, světle hnědé, někdy mírně zaschlé, dobré avšak méně výrazné. Plodnost je středně pozdní, pouze nižší až průměrná. Zraje stejnoměrně počátkem 4. týdne září.
    Byla nalezena a vybrána v Seifersdorfu pracovníky Ústavu pro ovocnářství a zahradnictví v Pillnitz u Drážďan. Strom roste bujně, korunu vytváří vznosnou, pravidelnou. Plod je velký, kulovitý až mírně oválný. Rubina je tlustá, zelená s výraznými světlými tečkami. Skořápka je světle hnědá. Luštitelnost jádra dobrá. Jádro je velké, slámově žluté, sladké, dobré. Plodnost je dobrá až velmi dobrá. Zraje ve 3. týdnu září.
    Plod je středně velký, z bočního i čelního pohledu pravoúhelníkovitý, podle švu převážně nesouměrný. Jeho povrch je slabě hrbolkovitý. Základní barva slupky je světle oranžová s malým slabě až středně červeným líčkem. Dužnina je rovněž oranžová, jemná, středně tuhá, středně šťavnatá, sladce navinulé až navinule sladké, mírně aromatické dobré chuti. Pecka je kruhovitá, k dužnině nepřilnavá, její jádro je silně hořké.


Podle tvrdosti skořápek ořechů rozlišujeme  čtyři základní typy ořešáků:

    Plod je malý, z bočního pohledu obdélníkovitý, z čelního trojúhelníkovitý, podle švu slabě nesouměrný. Slupka je hladká a slabě plstnatá. Základní barvu má světle oranžovou, pouze s osamocenými, nevýraznými, červenými skvrnami na osluněné straně plodu. Dužnina je oranžová, jemná, měkká a středně až velmi šťavnatá, navinule sladká, málo aromatická, pouze průměrná. Pecka je opakvejčitá, slabě přilnavá k dužnině, jádro má silně hořké.
    Meruňky probíráme ručně a to tehdy, když do měsíce po odkvětu nesou výhony množství plodů. Probírku je třeba provést v době, kdy plody dosahují velikosti 18—22 mm. Pozdější termín nemá smysl, protože růst plodů je již ukončen. Plody po pozdější probírce by se již nezvětšily. Aby meruňky při včasné probírce pěkně narostly, necháváme 1 plod na 5—7 cm délky výhonu.
    Plod je velký, z bočního i čelního pohledu trojúhelníkovitý, souměrný, povrch má hladký a je slabě plstnatý. Základní barva slupky je světle oranžová, na povrchu se objevují pouze osamocené červené skvrnky, zřídka kdy celistvé líčko. Dužnina je oranžová, středně tuhá, velmi šťavnatá, aromatická, sladce navinulá až navinule sladká, výborné chuti. Pecka je vejčitá, dobře od dužniny odlučitelná, jádro má sladké.


Nejchutnější odrůdy jabloní podle pěstitele z Bruntálska

    Plod je středně velký až velký, z bočního pohledu nesouměrně kosočtvercovitý, z čelního trojúhelníkovitý, podle švu souměrný. Slupka je hrbolkovitá, slabě až středně silně plstnatá. Základní barvu má oranžovou, pouze s nevýrazným červeným líčkem na osluněné straně. Dužnina je světle oranžová, hrubší, středně tuhá až tuhá, středně až velmi šťavnatá. Je navinule sladká, průměrně aromatická, dobrá. Kruhovitá pecka k dužnině nepřilnává, její jádro je silně hořké.
    Odrůda byla vyšlechtěna ve šlechtitelské stanici ve Valticích. Strom roste bujně, dosti zahušťuje. Plod je velký, tvarem vejčitý. Rubina neboli oplodí ořechu vlašského je zelená se světlejšími tečkami. Skořápka je středně tlustá, jemně zvrásněná, žlutohnědá. Luštitelnost jádra velmi dobrá. Jádro je velké, světle žluté, dobré, nasládlé, výrazně aromatické, při delším skladování  částečně sesychá. Plodnost je brzká, hojná a téměř pravidelná. Zraje stejnoměrně na začátku 3. týdne září.
    Většina odrůd je samosprašná, některé odrůdy jsou však cizosprašné (Vesna, Goldrich, ad.), jiné pak částečně samosprašné (Veecot, ad.). Při výsadbě na tuto skutečnost musíme pamatovat a cizosprašné odrůdy vysazovat spolu s opylovači – ve stejnou dobu kvetoucími jedinci jiné odrůdy. U částečně samosprašných odrůd se přítomností opylovače výnos ovoce podstatně zvýší.


Tipy na výběr odrůdy pro malopěstitele

    Odolnost vůči nízkým teplotám ve dřevě je velmi dobrá, v květu dobrá. Červenoplodá odrůda s kvalitními plody. Můžeme ji vysazovat do všech oblastí pro pěstování ořešáku. Jádra ořechu jsou vhodná především pro cukrářské účely.
    Plodnost je brzká, hojná a pravidelná. I v letech s horším odkvětem či částečným poškozením mrazíkem dokáže přinést slušnou úrodu. Je to odrůda velmi spolehlivá a nenáročná. Má vynikající plody těžko nahraditelné konzervárenské hodnoty. Tyto plody jsou však vhodné i pro přímý konzum.
    Novým odrůdám a jejich zkoušení v nadmořské výšce 500 m se od konce padesátých let věnuje Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Horní Bělé na Plzeňsku.
    Ořešák královský  (Juglans regia L.), se na českém území pěstuje od nepaměti. Starobylé označení vlašský naznačuje, že ořechy mají v oblibě Italové (zastarale Vlachové) a to nejméně od dob antického Říma.
    Středně raná odrůda, zraje shodně s odrůdou Velkopavlovická. Byla nalezena jako náhodný semenáč soukromým šlechtitelem z České republiky. Strom roste středně bujně, habitus má vzpřímený až rozložitý.


Pomologická diskuse o jabloních: Rubín

    Středně raná odrůda, v podmínkách okolo Brna zraje v průměru ve druhé polovině července. Je původní českou odrůdou. Roste bujně, strom má rozložitý habitus.
    Pěstování kvalitních registrovaných odrůd naštěpovaných na podnoži semenáče ořešáku královského  zaručuje při výběru brzkou a hojnou plodnost a kvalitní plody – jádra. Předpokladem je samozřejmě umístění správné odrůdy na správné stanoviště.
    Odrůda vznikla jako výsledek spolupráce VŠÚO Holovousy a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského na  stanici v Želešicích. Strom roste středně bujně až bujně, vytváří širší, středně hustou korunu. Plod je velký, široce vejčitý až oválný. Rubina je středně tlustá, tmavozelená s tmavohnědými tečkami. Skořápka je středně tlustá, mírně zvrásněná, pískově žlutá, pevná. Luštitelnost jádra dobrá. Jádro je velké, světle hnědé, mírně sladké, velmi dobré. Plodnost je brzká, hojná a pravidelná. Zraje stejnoměrně ve 3. týdnu září.
    Odrůda je středně dobře až dobře odolná proti mrazům a nemá žádné speciální požadavky na stanoviště ani agrotechniku. Je samosprašná až částečně samosprašná.


Které odrůdy jabloní doporučuje sadař z podhůří Vysočiny

    Lilek vejcoplodý neboli baklažán pochází z Indie a do Evropy se dostal ve čtrnáctém století. Známe především fialové a černé plody, ale existují i žluté a bílé.
    Meruňky máme rádi kvůli jejich chuti i možnostem kuchyňského zpracování na kompoty, džemy, klevely či rosoly. Dají se sušit i zamrazit. Mnozí na nich ovšem ceníme i jejich zdravotní význam. Výzkum prokázal výskyt látek omezujících riziko vzniku rakoviny.
    Proti zimním mrazům je odrůda dobře odolná, proti jarním méně. Vyžaduje otevřené polohy. Je částečně samosprašná a nejlépe je opylována odrůdami Jupiter a Apollo.
    Plod je středně velký, z bočního i čelního pohledu kruhovitý. Podle švu je souměrný a jeho povrch je hladký. Slupka je velmi slabě až slabě plstnatá, základní barvu má světle oranžovou, na osluněné straně se objevuje červené středně velké líčko. Dužnina je oranžová, hrubší, tuhá a středně až velmi šťavnatá. Má vyvážený poměr cukrů a kyselin a je velmi chutná. Pecka je elipsovitá, k dužnině může občas slabě přilnávat.


Ořešák královský: výběr odrůdy do zahrady

    Raná odrůda, zraje 11 dnů před odrůdou Velkopavlovická. Její původ lze hledat na Slovensku, kde byla vyšlechtěna jako kříženec odrůd Vesna a Vegama. Strom roste slabě, habitus tvoří vzpřímený až rozložitý.
    Meruňka vyžaduje pěstování v nejteplejších polohách. Vybíráme nejlépe mírný svah se sklonem k jihu nebo jihovýchodu, chráněný proti severním větrům. Zásadně se vyhýbáme mrazové kotlině (silné nebezpečí zmrznutí květů) a příliš větrným stanovištím. Pokud máme zahrádku v okrajové oblasti pěstování (nad 350 m n. m.), volíme stanoviště ve vnitrobloku nebo sázíme ke stěně domu s orientací na jih či jihovýchod. Volbu odrůdy pak pochopitelně přizpůsobíme poloze.
    Pěstování je možné ve všech oblastech, v okrajových vybíráme chráněná stanoviště. Odrůda se vyznačuje se vyšší odolností proti jarním mrazíkům v době květu.
    Naproti tomu štěpovanci zaručují kvalitu odrůdy, vstupují do plodnosti brzy (5.–6. rok), nedorůstají velkých výšek (max. 5–7 m), ale nedožívají se ani tak vysokého věku. Uvádí se 20–30 let.


Žebříček nejlepších jablek podle zahrádkářů z Horní Bělé

    V únoru až březnu je možné vyhubit klíčící semena a mělce kořenící drobné plevele přibližně do stadia vyvinutého čtvrtého listu, aplikací dusíkatého vápna. Dají se tímto způsobem zničit i velmi obtížné plevele včetně ptačince.
    V prvních letech (4—5) provádíme výchovný řez stromků dle zvoleného pěstitelského tvaru, dále se jedná o řez udržovací, kterým odstraňujeme nemocné, poškozené, nevhodně rostoucí a nadbytečné větve.
    Plodnost je středně velká až velká, vzhledem k velmi dobré odolnosti proti mrazu má dobrou každoroční výnosovou jistotu. Tato kvalitou zcela průměrná odrůda není nijak náročná na podmínky stanoviště, vhodná i do okrajových oblastí, kde tradiční odrůdy již nejsou spolehlivé.
    Odrůda byla vyšlechtěna ve valtické firmě Seva-Flora, s. r. o. Strom roste bujně, korunu tvoří vzpřímenou, středně hustou. Plod je velmi velký, vejčitý. Rubina je tlustá, zelená se světlejšími tečkami. Skořápka je středně tlustá, středně silně zvrásněná, šedavě hnědá. Luštitelnost jádra velmi dobrá. Jádro je velmi velké, vyplňuje celou skořápku, barvu má hnědou, je příjemně nasládlé, aromatické. Plodnost je brzká, velká, téměř pravidelná. Zraje stejnoměrně ve 4. týdnu září.


Malinoostružiníky, ostružiníky a maliny: tipy na odolné odrůdy

    Pokud máme půdu těžší nebo sušší a naopak lehčí, volíme rozhodně myrobalánovou podnož (MY-KL-A, MY-VS-1 ad.), značně tak omezíme riziko předčasného odumírání meruněk (mrtvice).
    Stromy jsou díky kompaktnějšímu vzrůstu vhodné do i do menších zahrádek, vyznačuje se dobrou odolností proti mrazu. Lze vysazovat ve všech oblastech. Plody využíváme zejména pro přímý konzum.
    Odrůda vznikla jako semenáč neznámého původu ve valtické firmě Seva-Flora, s. r. o. Strom roste středně bujně, korunu vytváří polovzpřímenou, středně hustou. Plod je veliký, široce lichoběžníkovitý. Rubina je středně tlustá, zelená se světlejšími tečkami. Skořápka je středně tlustá, hnědá, středně silně zvrásněna, uzavřená. Jádro je velké, světle hnědé barvy, dobře vyplňuje celou skořápku a je dobře luštitelné. Chuť je nasládlá, aromatická. Plodnost je brzká, vysoká a téměř pravidelná. Dozrává začátkem října.


Lilek potřebuje klíčit v teple, předpěstovat a mít dost vláhy

    Plod je středně velký až velký, z bočního pohledu tvarem pravoúhelníkovitý, z čelního lichoběžníkovitý, podle švu převážně nesouměrný. Slupka má hrbolkovitý povrch a je velmi slabě plstnatá. Její základní barva je oranžová, pouze s osamocenými nevýraznými červenými skvrnami. Dužnina je taktéž oranžová, je jemná, středně tuhá a středně až velmi šťavnatá. V chuti dosahuje průměru, není nijak zvlášť aromatická, spíše řidší, nasládlá. Kruhovitá pecka k dužnině nepřilnává, její jádro je silně hořké.
    Raná až středně raná odrůda meruňky, zraje 5 dnů před odrůdou Velkopavlovická. Byla vyšlechtěna v USA, selekce se uskutečnila na MZLU Lednice v ČR. Strom roste středně bujně, habitus má rozložitý.
    Plod je malý až středně velký, z bočního i čelního pohledu opačně vejčitý, podle švu převážně souměrný, povrch má hladký. Slupka je slabě plstnatá. Její základní barva je světle oranžová, na osluněné straně se objevuje menší celistvé líčko červené barvy. Dužnina má světle oranžovou barvu, je jemná, měkká až středně tuhá, málo až středně šťavnatá, sladce navinulá, na ranou odrůdu velmi dobré chuti. Pecka má tvar opačně vejčitý, je dobře odlučitelná od dužniny. Jádro je silně hořké. Plodnost je velká. Plody jsou vyrovnané, po nutné probírce středně velké, vhodné především pro přímý konzum.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00