Jak na věc


odpad ze stavby na cizím pozemku

Náušnice, které vám umožní vyniknout

    Třídit odpad je dnes skutečně velmi důležité. A to z toho důvodu, že primárně chráníme přírodu, nehledě na to, že chráníme třeba i omezené zdroje různých surovin. Já sám pravidelně třídím a zároveň si myslím, že by to měl zvládnout každý z vás. Pokud nevíte, jak na to, není třeba zoufat. Prvním krokem je samozřejmě nutnost pořídit si oddělené nádoby na odpad. Můžete buď improvizovat pomocí jednotlivých odpadkových košů, nebo můžete navštívit obchod, kde jsou již k dostání odpadkové koše určené přímo do domácnosti, na třídění odpadu. Ty jsou barevně označeny a tak jsou spojeny s jistotou toho, že každý konkrétní laterál patří na jiné místo.
    Výraznější náušnice dokážou s vaším lookem hotové divy. I když si na sebe oblečete obyčejné basic tričko a k němu pohodlné džíny, náušnice se postarají o to, že i v takovém outfitu dokážete vyniknout. Zvolit je proto můžete prakticky k čemukoli – ať už to budou šaty, halenka a sukně, mikina a džíny nebo třeba tunika a legíny.
    Odpady zamořují svět čím dál více, avšak opatření nejsou úměrná se znečišťováním naší krajiny. Člověk majíc sebedestruktivní sklony rád řeší situaci až je pozdě, nebo za „pět dvanáct“. Občas se mezi odpady dají najít i docela pěkné poklady. Hledači by mohli povědět své. Například náušnice.


Šetříme přírodní zdroje a snižujeme ceny výrobků

    Tento důvod já považuji za skutečně ten nejdůležitější. Na přírodě mi záleží a tak je jasné, že to stejné očekávám i od lidí kolem sebe. Pokud bychom netřídili odpad a ten se dále nevyužíval, znamenalo by to nutnost vybudovat výrazně větší skládky, kam by se postupně ukládal. A to by samozřejmě znamenalo nejenom výrazné poškozené přírody jako takové, ale znamenalo by to mimo jiné také to, že by se mohli vlivem toho zhoršit podmínky našeho života. Jenom málokdo by chtěl bydlet hned vedle skládky. Jenom málokdy by chtěl čichat její zápach a jenom málokdo by si přál, aby už nemohl vyjít do volné přírody, které by byla odpadem zničená. I to je dle mého důvod, proč by měl začít s tříděním odpadu každý. Je to snadné.
    Na podporu zpětného odběru a sběru vyřazených elektrospotřebičů od fyzických osob i podnikatelských subjektů bude realizována informační kampaň za účelem posílení motivace k ekologickému zacházení s těmito zařízeními.O připravovaném projektu Vás budeme průběžně informovat na těchto webových stránkách.


2-denní kurz: Chemická legislativa (REACH, CLP a další) + bezpečnostní list

    Ano, i to může být typ odpadu, který u nás doma vyprodukujeme. I ten je samozřejmě třeba třídit a já vám řeknu, kam konkrétně patří. Pokud jde o sklo jako takové, tak to nejčastěji patří do zeleného kontejneru. Můžete se však setkat i se situacemi, kdy existují kontejnery, které jsou označené bílou barvou. Zde obecně platí, že do kontejneru bílého patří sklo s čirou barvou, tedy v podstatě bezbarvé. Pokud jde o zelený kontejner, tak do něho patří skla barevná. Obvykle to jsou právě zelené lahve, díky čemuž nešlápnete vedle. Pokud máte i kovový odpad, je výběr kontejneru také podle jednoduchý. Je v šedivé barvě, která právě kov jako takový připomíná nejvíce. Dnes může být vyrobený z plastu, ale stejně tak může mít i podobu klasické popelnice.
    Veřejná soutěž.V souvislosti s řešením nezákonného uložení chemikálií v bývalém zemědělském objektu v Nalžovicích vyhlásil Středočeský kraj v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách soutěž na zakázku „Uvedení zemědělské stavby v Nalžovicích do stavu v souladu se zákonem“ . Veškeré potřebné informace o zakázce jsou dostupné na adrese.
    © 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.


Podnikový ekolog (2-denní kurz)

    Chemická legislativa pro výrobce, dovozce, distributory a následné uživatele pro praxi. Pracovní seminář zaměřený na základní povinnosti výrobců, dovozců, distributorů a následných uživatelů, které ukládá evropská i česká chemická legislativa při uvádění CHLS na trh. Zaměření kontrol od ČIŽP. Kurz s představením základních povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny praktické povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem". Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.
    V roce 2007 pokračujeme v realizačním projektu „Oddělený sběr a využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území kraje“. Jeho součástí bude několik dílčích podprojektů. Kromě informační kampaně o třídění odpadů a krajské soutěže „My třídíme nejlépe“ je nově zařazena propagace odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů (BRKO). Jedním z podprojektů je i posílení sběrné sítě využitelných složek komunálního odpadu pronájmem kontejnerů jednotlivým obcím.O připravovaném projektu Vás budeme průběžně informovat na těchto webových stránkách.
    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace. Roční předplatné na servis o změnách legislativy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.


Maximální minimum pro původce odpadů

    Středočeský kraj, autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a. s. a společnost ASEKOL s.r.o, zajištující zpětný odběr vybraných druhů elektrospotřebičů, v rámci společných projektů osloví obyvatele kraje prostřednictvím informační kampaně s cílem motivovat obyvatele kraje ke třídění odpadů včetně biologicky rozložitelných a ke zpětnému odběru elektrospotřebičů.Kampaň bude mít řadu podob (seriál článků v regionálních novinách, putování obřího propagačního kontejneru po náměstí měst, billboardy a polepy autobusů, informační brožury do schránek, informační tabule na sběrných dvorech, apod.)Hlavní část kampaně proběhne v měsíci září a říjnu, aby tak navázala na obdobné celostátní kampaně, které budou realizovány zejména prostřednictvím veřejné prezentace v jednotlivých městech a obcích a dále prostřednictvím televize a rozhlasu.Podrobné informace naleznete zde.
    Na webových stránkách je zavedena nová rubrika „Naše téma“ s cílem seznámit zájemce podrobněji o nakládání s vybranými skupinami odpadů a o aktuálních problémech odpadového hospodářství na území našeho kraje. Úvodní téma je věnováno zpětnému odběru výrobků. Více informací k této problematice naleznete zde.
    Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.


Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

    Jakmile máte jasno v tom, jak třídit a rozhodnete se jako já, že je to správný krok, je třeba se zamyslet nad tím, kam s daným odpadem. I zde je postup poměrně jednoduchý. V podstatě stačí vyhledat v okolí bydliště nejbližší kontejnery. Ty na papír, sklo a plasty jsou dnes dostupné doslova na každém rohu. A to i v malých obcích. Problémem stále zůstávají kontejnery na bio odpad, které se objevují pomaleji. Ve větších městech jsou však samozřejmostí. Poté už stačí váš domácí odpad umístit do konkrétních kontejnerů a máte stoprocentně splněno.
    Dále už v naší domácnosti obvykle vytváříme další dva typy konkrétního odpadu. Pokud se podíváme na to, jaké typy to mohou být, je třeba říci, že je to v první řadě směsný komunální odpad. Ten doporučuji dávat do běžného kontejneru či popelnice, které jsou s k tomu přímo určené. Dále nám může v domovech vzniknout i takzvaný bio odpad. I na ten jsou dnes umísťovány kontejnery. Bohužel je velkým negativem to, že to stále není v tak dostatečném množství, jak bych si přál já, stejně jako řada dalších lidí.


Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

    Chcete třídit odpad a nevíte, jak je to správně? Pokud je tomu skutečně tak, poradím vám, jak na to. Rozhodně to není tak složité a náročné, jak si dnes řada lidí myslí. Právě naopak. Většina velkých i malých měst již má specielní kontejnery, se kterými je třídění odpadu skutečnou hračkou. Přesvědčit se o tom samozřejmě můžete i vy sami. Nejprve se podívejme na to, kam s papírem a plasty. Jedná se o recyklovatelné materiály, kterých každá domácnost za rok vyhodí i několik kilogramů. Papír, který by měl být čistý, patří do kontejnerů s modrou barvou. Pokud plánujete vyhodit plastovou lahev, nebo jiný kus plastu, zapamatujte si, že pro tento účel jsou k dispozici kontejnery, které mají žlutou barvu. Právě ty jsou na plast určené.
    I ten vyhazuje každý domácnost. Tedy i ta moje. Příkladem mohou být nejenom noviny a letáky, ale třeba i krabice od mléka a džusu. Ty se mohou používat třeba na výrobu různých knih, stejně jako krabic, ale také i obalových materiálů, které se používají v podstatě v jakémkoliv distribučním procesu. Samozřejmostí je, že i tento již recyklovaný papír lze opětovně zpracovat, což následně vede k tomu, že ho lze využívat stále dokola. Samozřejmě, že zde určité ztráty jsou, ale stále je to cenově i ekonomicky výhodnější, než kácet stromy a vyrábět papír nový. Takto se dokonce může jeden typ papíru využít v rámci celého recyklačního procesu až sedmkrát. To je jasná ukázka toho, že třídit je skutečně správné.


Legislativa životního prostředí v kostce 2019

    Ač dámské stříbrné náušnice vyžadují jen minimální péči, obvyklepo nějaké době bude patrné, že jsou často nošeny. Stříbro při kontaktu s pokožkou,respektive s naším potem, chemickými látkami (od parfémů, laků na vlasy a krémů až po osvěžovače vzduchu a mýdla) a prostředím začne měnit barvu a chytat jakoby černý nádech. To je způsobeno oxidací. Právě náušnice jsou díky svémuu místění přímo v ušním lalůčku více náchylné, než třeba přívěsek řetízku.Proces tmavnutí  je zcela přirozený a nejedná se o vadu kovu ani špatné používání. Důležité je, že je černání odstranitelné a lesk se dá snadno vrátit do původního stavu.
    Seminář zaměřený na širší problematiku chemických látek ve vztahu k bezpečnosti práce a jejich skladování. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami. Skladování chemických látek. Skladování/shromažďování odpadů a závadných látek. Dohoda ADR – požadavky na skladování, příjem, odesílání. Určeno pro běžné podniky, sklady, instituce, ale také laboratoře nebo školy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.


Byla pro vás informace důležitá?

    Ano, i s ním je spojena celá řada možností, jak ho můžeme konkrétně využít. Nejčastěji zde dochází k tomu, že se z vyhozených lahví vytvářejí nové obalové materiály. Tedy opět lahve, stejně jako to mohou být i sklenice, nebo jiné výrobky, které následně se svým obsahem najdeme na pultech současných obchodů. Dále nezapomínejme na to, že se sklo, konkrétně to recyklované může objevit jako příměs třeba různých výrobků z betonu, stejně jako může být součástí různých brusných materiálů, nebo tepelných izolací. I zde logicky platí, že tato cesta je z výrobního i ekonomického procesu mnohem zajímavější, než kdyby se využívalo sklo zcela nové. Zvláště proto, že zde je třeba hlavně surovina jako taková a nehledí se na případný design a jeho vzhledový význam.
    Dvoudenní kurz přímo od tvůrců legislativy, vyvedený odborníky z MŽP a MV zaměřený od problematiky definice odpadu, vedlejších produktů, nebezpečné odpady a zařazování do katalogu přes obecné povinnosti jako je evidence a ohlašování, správní řád až po nakládání se specifickými odpadovými toky jako jsou čistírenské kaly a bioodpady, stavební odpady atp. Návody na řešení nejčastějších složitých situací. Kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.
    Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)


Jak odpad v domácnosti rozdělovat?

    Ve čtvrtek 24.5.2007 proběhnou v Příbrami a Hořovicích první dva z řady 40 odborných seminářů „Odpadové hospodářství v praxi“ určených pro starosty a zástupce obcí Středočeského kraje. Tyto půldenní semináře jsou zaměřené na předávání praktických zkušenosti z řízení odpadového hospodářství v obcích, zejména s důrazem na oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů, biologicky rozložitelných odpadů a zpětný odběr elektrozařízení.Semináře jsou bezplatné a budou postupně probíhat ve všech částech Středočeského kraje. Podrobné informace o místech a termínech konání a způsobu, jak se na seminář přihlásit,naleznete zde.
    Je to poměrně jednoduché, jelikož třídit dnes musíme několik hlavních materiálů. Co já považuji na zcela naprostý základ, to je snaha o to, třídit papír, plasty a také sklo. Všechno to jsou materiály, se kterými přijdeme v našich domácnostech do styku více než dost. Pokud je sami nebudeme zpětně využívat – třeba v podobě zavařovacích sklenic, je třeba je poslat do druhého kola právě pomocí třídění. Zde platí, že je umístíme do jednotlivých košů, aby bylo přesně odděleno, o co se jedná a nedošlo ke kombinaci. Co dále doporučuji třídit, to je také bio odpad. Tedy v podstatě vše, co je živého původu, a to ať už se jedná o zbytky spojené s přípravou jídel, nebo samotné zbytky jídel. I to je dobré třídit odděleně, jelikož i bio odpad má své zajímavé využití. Především ve formě nové energie.


Chemické látky na pracovištích a ve skladech

    Třídit odpad je v dnešní době velmi důležité. Zajímá vás, proč vlastně? Pokud ano, přináším vám hlavní odpovědi na tuto na první pohled celkem jednoduchou otázku. Tím prvním důvodem, proč třídit, je samozřejmě možnost druhotného využití daných surovin. Díky tomu je tak odpad recyklován a mohou z něho být využity další výrobky. To samozřejmě souvisí hlavně s celkovou efektivitou výroby, nehledě na možnost například v podobě energetického využití. To vše jsou důvody, proč z na první pohled běžného odpadu udělat něco jiného. Tedy druhotnou surovinu, ze které vznikne něco úplně jiného.
    Počty nádob, přidělené obcím v rámci realizačního projektu „Oddělený sběr a využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Středočeského kraje“ jsou uvedeny zde.
    Základní seminář o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. Povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů. Zaměření kontrol od ČIŽP. Základy REACH a CLP. Oznamování látek na MZd a ECHA. Bezpečnostní listy. Povolování a omezování látek (SVHC látky). Klasifikace, balení a označování podle CLP - základní principy. Zákon 258/2000 Sb.: nakládání s chemickými výrobky. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.
    Společnost SAFINA, a.s. za podpory Středočeského kraje v letošním roce realizuje pilotní projekt, jehož cílem je podpora zvýšení zpětného odběru vyřazených elektrozařízení od spotřebitelů v obcích do 1000 obyvatel na území Středočeského kraje. Více informací naleznete zde.


Chráníme a nezatěžujeme přírodu

    Ano, i to je důvod, proč třídit odpad. Pokud se totiž podíváme na současné výrobky, řada z nich je vyráběna ze surovin, které zkrátka nejsou neomezené. A to znamená nejenom vysoké riziko jejich vyčerpání, které by znamenalo to, že dále by bylo nutné hledat různé další postupy, nebo se bez konkrétního výrobku třeba také obejít. Zapomínat nesmíme mimo jiné také na to, že právě šetřením přírodních zdrojů snižujeme i ceny, za které budou výrobky prodáván. Pokud některý ze zdrojů dochází a poptávka po něm je velmi vysoká, logicky to povede hlavně k růstu ceny. Pokud ale zajistíme možnost využití druhotných surovin, mohou ceny výrobků zůstat stejné, mnohdy i nižší, díky efektivnějšímu a jednoduššímu využití již existujících produktů.
    Přehled povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00