Jak na věc


odhláška zaměstnavatele z registru vzp

3.7.2019 Rozvrhy hromadných předmětů.

    V online přihlášení na školní jídelnu můžete odhlásit stravování ve školní jídelně. Odhláška musí být odeslána nejpozději 1 kalendářní den před prvním odhlášeným jídlem.
    Vyplněnou odhlášku prosím vytiskněte a po podpisu doručte do kanceláře zástupců ředitele školy ZUŠ Česká Lípa v II. patře, č. 324. Podepsanou odhlášku lze též nascanovat  a poslat na email jan.sevcik@zuscl.cz.
    - v budově VOŠ informačních studií na adrese:Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4https://mapy.cz/zakladni?x=14.4417466&y=50.0451351&z=17&source=addr&id=8951335(v části areálu je také Husitská teologická fakulta - ta je vyznačená na mapě pod touto adresou, VO obor bude v areálu vyznačeném na mapě číslem2)
    Žák (u nezletilého žáka jeho zákonný zástupce) oznámí škole ukončení studia odevzdáním vyplněné odhlášky, a to kdykoliv, zpravidla však na konci pololetí. Uhrazené školné se nevrací (až na výjimky uvedené na směrnici pro platbu školného). Žák, který nebude pokračovat ve studiu v ZUŠJJR v následujícím školním roce, odevzdá odhlášku do konce června školního roku předcházejícího.


Účinkování Souboru zobcových fléten v Benátkách nad Jizerou

    Zápis do hromadných předmětů a domluva individuální výuky bude pro všechny žáky v pondělí 2. 9. 2019. Následně pak v dalších dnech prvního zářijového týdne.Škola bude otevřena od 13.00 do 18.00 hodin,v pátek do 17.00 hodin.Do HN a PHV se žáci mohou zapisovat elektronicky od PO 26. 8. od 12 hodin do PÁ 30. 8. do 12 hodin.Od 2. 9. si domluvíte vyučovací hodinu přímo s pedagogy v učebně č. 17.Zařazení do tříd příslušných pedagogů nově přijatých žáků do ročníků a žáků, kterým se mění vyučující, bude vyvěšeno v přízemí budovy.Zápis bude probíhat v budově v Lounských do HO, TO a LDO.Do výtvarného oboru se budou žáci zapisovat na pobočce v Pacovské ulici č.350/4, Praha 4.
    Vysvědčení se budou vydávat v pátek 28. 6. od 10.00 do 14.00 hodin. Pedagogové s kratšími úvazky vydávají vysvědčení v poslední den své výuky. Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena u paní ředitelky.
    Rozvrhy hromadných předmětů (HN, PHV, souborů a orchestrů, LDO, TO a VO) jsou již doplněny v oddíle: "ROZVRHY HROMADNÝCH PŘEDMĚTŮ"Elektronický zápis do PHV a HN bude spuštěn v posledním týdnu prázdnin.
    Vyplněnou přihlášku prosím vytiskněte a po podpisu přineste k talentovým zkouškám nebo doručte do kanceláře zástupců ředitele školy ZUŠ Česká Lípa v II. patře, č. 324.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00