Jak na věc


oddeleni hrudni chirurgie praha krc

Nabídka práce - všeobecná sestra/dětská sestra na dětské oddělení

    Mezi naše povinnosti patří také metodické vedení péče o novorozence v celém regionu. Vedoucí pracoviště zastává též funkci regionálního konzultanta MZ pro péči o novorozence v Jihočeském kraji. Významná je také spolupráce s pracovišti, která se zabývají prenatální diagnostikou závažných vrozených vývojových vad. Závěrem je třeba zmínit naše zapojení do pedagogické činnosti, především do pregraduálního vzdělávání zdravotnických profesí v rámci Zdravotně - sociální fakulty Jihočeské univerzity a zapojení do vědecko - výzkumné činnosti související s naším oborem.
    Provoz oddělení je úzce koordinován především s  porodnickou částí gynekologicko-porodnického oddělení, se kterou tvoří funkční celek pod názvem Perinatologické centrum intenzívní péče. Další velmi úzká spolupráce, jak již bylo uvedeno, je především s dětským oddělením naší nemocnice a se všemi ostatními obory, které participují na péči o neonatologické pacienty.
                                               Bronislava Hetmerová    608 888 418                                           Bc. Romana Krupová     730 621 791


Slavnostní zahájení provozu magnetické rezonance

    Na oddělení jsou přijímáni pacienti v novorozeneckém věku buď ze spádové oblasti centra, nebo novorozenci narození v naší porodnici. Standardně přijímáme i pacienty starší 28 dnů, jejichž zdravotní obtíže mají vazbu na perinatologickou a novorozeneckou problematiku a některé kojence, kteří vyžadují péči chirurgických oborů, především ve spojitosti s řešením vrozených vývojových vad. Ve spolupráci a po dohodě s dětským oddělením naší nemocnice přijímáme podle potřeby také malé kojence, jejichž stav vyžaduje intenzivní nebo resuscitační péči.
    Jako akreditované pracoviště této úrovně plní vedle vyjmenovaných úkolů také úkoly v oblasti vědecko-výzkumné a výukové, přičemž se podílí na negraduálním i postgraduálním vzdělávání lékařských profesí a také ošetřovatelských profesí.
    Lékařský tým tvoří erudovaní internisté s náležitou specializací, dále lékaři v přípravě na atestaci. Naše oddělení je oblíbené i mezi budoucími lékaři ze všech pražských lékařských univerzit, absolvují zde odborné několikatýdenní stáže.
    Oddělení je vybaveno nejmodernějšími přístroji na určení nemocí oka u dospělých pacientů i dětí a jejich léčbu. Provádíme i operační zákroky v oblasti obličeje a oka.


Rozčtvrcená (1/22 – I. řada)

    Spoluautorem scénáře je současný šéf oddělení vražd Josef Mareš. Kriminální seriál Případy 1. oddělení se tak opírá o mimořádnou míru autenticity a přesnosti v popisu policejního prostředí, žargonu i vyšetřovacích postupů. Pro ty je typické, že policisté většinou relativně brzy vědí, kdo je pachatelem. Mnohem těžší ale je dopadnout ho a zločin mu dokázat. Důležitou roli hrají i zdánlivé maličkosti. Způsob pátrání a usvědčení zůstal u všech případů do velké míry zachován.
    Jednotlivé epizody jsou inspirovány i mediálně známými případy. Například dopadením sexuálního agresora z Jižního Města, případem vraždy pracovníka televizní stanice, vraždou, kterou si objednal majitel domu, aby se zbavil nepohodlné nájemnice. Máte možnost dozvědět se, jak policisté při dopadení pachatele postupovali, co jim komplikovalo práci, případně jaký museli použít trik, aby ho z činu usvědčili.
    Dětské oddělení poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči dětem a mladistvým ve věku 0 až 18 (19) let včetně péče intenzivní. Součástí oddělení jsou odborné pediatrické ambulance.
    Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v posledních letech dosahuje objasněnosti trestných činů okolo 95 %. Jeho příslušníci zasahují, dojde-li k vraždě, pokusu o vraždu, těžkému ublížení na zdraví s následkem smrti nebo dalším nejzávažnějším zločinům.


Nemocnice ve Frýdku-Místku slavnostně otevřela CENTRÁLNÍ ENDOSKOPICKÝ TRAKT

    „Vážení přátelé, děkujeme vám za nároky, jaké máte, a důvěru, jakou nám projevujete. Vaše reakce jsou zcela mimořádné. Přijměte proto naše společné rozhodnutí další řadou nepokračovat jako uvážené rozhodnutí lidí, kteří jsou šťastní z vašich ohlasů a kteří přesto musí vědět, kdy je správné přestat, nepoškodit to dobré, co se podařilo, a vrhnout se na něco nového. První náznaky o plánech pánů Mareše a Malindy se dozvíte zde a na stránkách z rozhovoru s Josefem po odvysílání Posledního případu.
    Současné možnosti nově otevřeného provozu neonatologického oddělení nabízejí možnost hospitalizace současně až 98 novorozenců a 26 maminek, jako doprovodu nemocných a nedonošených novorozenců
    Zabýváme se diagnostikou a léčbou široké škály vnitřního lékařství, v úzké spolupráci s ostatními odděleními naší nemocnice a s klinickými pracovišti v Praze. Počet hospitalizovaných pacientů dlouhodobě dosahuje téměř pěti tisíc ročně, průměrná délka hospitalizace činí necelých šest dní.


Projekt „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“

    Interní oddělení se vzhledem ke své velikosti a rozsahu péče nachází na různých částech nemocnice. Základem jsou tři standardní lůžkové stanice, dvě specializované jednotky intenzivní péče - koronární a metabolická JIP, dále oddělení neinvazivní kardiologie, kardiostimulace a endoskopie. Kromě dvou lůžkových stanic jsou všechny další části včetně příjmové ambulance umístěny v rekonstruovaných prostorech, pokoje pacientů jsou třílůžkové. Ve starších částech oddělení jsou pokoje dvou až šesti lůžkové. Specializované ambulance jsou umístěny samostatně v Niederleho pavilonu.
    „Nová série hlouběji odkrývá profesní vztahy a zákulisí práce policejního týmu. Na prvním oddělení panuje větší napětí, což ústí v řadu konfliktů. Nové případy jsou výrazně spletitější a náročnější na rozkrytí,“ říká vedoucí projektu Tomáš Feřtek.
    Neonatologické oddělení zajišťuje vysoce specializovanou péči o novorozence pro spádovou oblast Jihočeského kraje a části kraje Vysočina. Plní tak funkci neonatologické části perinatologického centra intenzívní péče ve smyslu platné koncepce oboru neonatologie. Tato péče zahrnuje následující oblasti: neonatální resuscitační péči, neonatální intenzivní péči, intermediální péči včetně společného pobytu novorozenců s jejich matkami a přirozeně také standardní novorozeneckou péči o novorozence narozené v naší porodnici.


Nemocnice ve Frýdku-Místku se zapojila do projektu ŽIVOT V KUFŘÍKU

    12. října 2015 se celý provoz neonatologického oddělení přestěhoval do velkoryse koncipované nové budovy v pavilonu K v těsném sousedství dětského oddělení. Zkušenosti z prvních týdnů provozu ukazují, že jde nejen z estetického, ale především z provozního hlediska o vydařenou stavbu. I když úroveň a další rozvoj naší péče závisí především na odborné úrovni personálu, jeho odpovídajícímu entuziasmu pro práci, dlouhodobě budovaném a promyšlenému systému péče je určitá úroveň stavebně - technického zázemí nutná. V ostatních centrech České republiky se to stává často limitujícím faktorem např. pro implementaci zásad tzv. vývojové péče, která ve velké míře stojí a padá s možností dlouhodobého pobytu maminek společně s nemocnými a nedonošenými dětmi v inkubátoru na společném pokoji.
    Je-li vám ale dobře ve společnosti Plíška, Kozáka, Anděla, Pražáka, Sršně a nakonec asi i Korejse, máte před sebou celých 14 pondělních večerů v dobré partě s první řadou Případů. A dost možná si tentokrát víc užijete detaily cest, které vedly k objasnění zločinů. Jménem scénáristů, režisérů, herců, produkce, všech složek štábu, prostě všech, kteří otiskli svou osobnost do Případů, vám děkujeme.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00