Jak na věc


odběry krve ústí nad labem

Možné chyby při odběru žilní krve

    Chyby vedoucí k hemolýze vzorku:Hemolýza vadí velké části imunochemických vyšetření zejména proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy nebo že zabarvení interferuje s vyšetřovacím postupem.
    Buněčná imunita - objednávky, odběryVyšetření buněčné imunity je nutno objednat: tel. 477 751 819 , nebo u vedoucího oddělení buněčné imunity na tel. 477 751 800/806 . Druhá možnost je doporučena zvláště je-li nutné sdělit podstatné anamnestické údaje a klinické okolnosti.Vyšetření se provádí z nesrážlivé krve:
    Používáním autorizovaných žádanek Imunologie ZÚ Ústí n. L. potvrdíte záměr požadovat vyšetření zvolených parametrů u pacienta na tomto pracovišti. Volba laboratoře je právem odesílajícího lékaře. Při vyplňování věnujte pozornost následujícím pokynům:
    Plastovou lopatičkou se odebere po defekaci kousek stolice velikosti lískového oříšku a ihned se uzavře do plastikového kontejneru. Odběr se řádně označí. Pokud není možno materiál dopravit do laboratoře ihned, uchovává se v lednici.


Odběr žilní krve za zvláštních podmínek

    Doporučený postup odběru při současném podávání infuze:Odběr v době podávání infuze se provádí jen v nezbytném případě. Doporučený odstup odběru od ukončení infuze je 1hod. Pokud je nutno odběr uskutečnit, doporučuje se odběr provést z druhé paže, než do které je zavedena infuze.
    QuantiFERON-TB GOLDPro vyšetření jsou používány speciální odběrové zkumavky, které dodáme spolu s podrobnými podmínkami odběru lze telefonicky domluvit na tel. 477 751 819). Vzorek musí být doručen do laboratoře v den odběru (po domluvě lze využít naši svozovou službu – p. Rajchl tel. 602 215 986, p. Rajchlová tel. 724 325 038). Před doručením do laboratoře (CIM ZÚ Ústí nad Labem, areál Masarykovy nemocnice, budova S, Na Kabátě 229, Ústí nad Labem-Bukov) musí být vzorek uchováván v teplotním rozmezí 22±°C .
    Požadavek na vyšetření vyznačte na žádanku Imunologie ZÚ Ústí n. L. Používány jsou čtyři následující typy žádanek pro jednotlivé oblasti imunologického vyšetření:


Žádanka o imunologické vyšetření

    Pokud se používají zkumavky s různými přísadami, je vhodné následující pořadí: EDTA, citrát, heparin, oxalát a fluorid.Jednotlivé zkumavky s přísadami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pětinásobným šetrným převrácením.Pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujících postupů: změní se pozice jehly, použije se jiná vakuovaná zkumavka, uvolní se příliš zatažený turniket. Opakované sondování jehlou je nepřípustné.
    Při použití uzavřeného systému (zkumavek Vacutainer) dle potřeby přiložíme škrtidlo, do držáku se vloží vhodná jehla, provede se venepunkce a potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Turniket je možno odstranit jakmile začne krev vtékat do zkumavky. Vytvořené vakuum zajistí dokonalé naplnění zkumavky při dosažení správného mísícího poměru krve a protisrážlivého činidla.Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu:
    Třicet minut před odběrem slin je doporučeno nejíst, nepít, nečistit si zuby a nekouřit. Uchopte nádobku těsně pod zátkou a zátku odstraňte (vnitřní pouzdro nechte v průhledné odběrové zkumavce) a naplňte nádobku slinami. Uzavřete důkladně zátkou, označte jménem, příjmením a rodným číslem, Pokud nelze nádobku se slinami dopravit ihned do laboratoře, uchovávejte ji v lednici, obsah však nesmí zmrznout. Zaznamenejte dobu odběru slin a také druh a dobu požití jakéhokoliv léku před odběrem.


Příprava pacienta před vyšetřením

    Místnost přijmu materiálu v přízemí vpravo slouží k předání vzorků biologického materiálu odebraných mimo CIM. Vzorky se předávají vždy osobně pracovníkům příjmu laboratoří.Provozní doba - pondělí až pátek od 7:00 do 16:00 hodin.
    Po odběru vzorku je vždy nutné provést nezbytné operace, jakou je kontrola bezpečného uzavření vzorku, aby nemohlo dojít k úniku biologického materiálu, promíchání vzorku (obzvláště u vzorků s antikoagulanciemi (vyšetření buněčné imunity), kontrolu označení vzorků a vyplnění žádanek. Vzorek by neměl být vystavován extrémním teplotám nebo slunečnímu světlu.
    Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno.Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. Jinak nutno uvést podávané léky na průvodce. Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem 1/4 l čaje (vody). Pro vyšetření hladiny protilátek lze odběr uskutečnit i během dne. Vzorek však nesmí být chylózní či hemolytický.


Odběr stolice pro přímý průkaz Helicobacter pyllori

    Při použití jehly a stříkačky se zajistí správná pozice paže. Provede se venepunkce, turniket se odstraní bezprostředně po objevení se krve a do stříkačky se opatrně nasaje potřebné množství krve (rychlý tah za píst vede k mechanické hemolýze a může znesnadnit odběr také tím, že přisaje protilehlou cévní stěnu na ústí injekční jehly). Je-li třeba odebrat větší množství krve, použije se další stříkačka. V tomto případě je vhodné podložit jehlu kouskem suché gázy a zabránit jejímu jakémukoliv pohybu v žíle. Odebraná krev se ze stříkačky volně vypouští v dostatečném množství do jednotlivých odběrových nádobek podle potřebných druhů a počtu požadovaných odběrů. Jednotlivé zkumavky s přísadami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pětinásobným šetrným převrácením. Lze použít také techniku, kdy venepunkci provedeme pouze jehlou a krev necháme z jehly volně vytékat přímo do zkumavky podle požadovaných odběrů. V tomto případě je třeba zachovat doporučené pořadí odběrů, jak je uvedeno v od
    Před odběrem je dobré vypláchnout ústa vodou. Pacient se snaží vykašlat hlenovitý sekret z dolních cest dýchacích do sterilního kontejneru (sputovky), ve kterém se materiál zasílá do laboratoře. Je dobré se přesvědčit, že jsou ve vzorku přítomny hnisavé vločky, protože vyšetřovat pouhé sliny nemá smysl. Odběr se řádně označí. Sputum má vazkou konzistenci, bělavé vločky hnisu, případně obsahuje i krev (nezaměnit za vodnaté, zpěněné sliny). Sputum je nutné ihned dopravit do laboratoře musí se zpracovat ještě ten samý den.
    KryoglobulinyVzorek se odebírá výhradně v odběrové místnosti CIM. Odběr musí probíhat v termostatu zahřátou jehlou do předehřáté zkumavky a vzorek se musí ihned uložit do termostatu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00