Jak na věc


odběry krve ústí nad labem

Odběr stolice pro přímý průkaz Helicobacter pyllori

    Doporučený postup odběru při současném podávání infuze:Odběr v době podávání infuze se provádí jen v nezbytném případě. Doporučený odstup odběru od ukončení infuze je 1hod. Pokud je nutno odběr uskutečnit, doporučuje se odběr provést z druhé paže, než do které je zavedena infuze.
    Před odběrem je dobré vypláchnout ústa vodou. Pacient se snaží vykašlat hlenovitý sekret z dolních cest dýchacích do sterilního kontejneru (sputovky), ve kterém se materiál zasílá do laboratoře. Je dobré se přesvědčit, že jsou ve vzorku přítomny hnisavé vločky, protože vyšetřovat pouhé sliny nemá smysl. Odběr se řádně označí. Sputum má vazkou konzistenci, bělavé vločky hnisu, případně obsahuje i krev (nezaměnit za vodnaté, zpěněné sliny). Sputum je nutné ihned dopravit do laboratoře musí se zpracovat ještě ten samý den.
    Komplement Vzorek na funkční vyšetření komplementu (CH 50) musí být bezpodmínečně dopraven do laboratoře do 1 hodiny po odběru, případně do doby analýzy uchováván při teplotě -20°C. Při uchovávání déle než 5 dní při teplotě nižší než -40°C. Vzorek se v každém případě musí zpracovat (analýza či uchování) nejdéle do 2h po odběru.


Možné chyby při odběru žilní krve

    Používáním autorizovaných žádanek Imunologie ZÚ Ústí n. L. potvrdíte záměr požadovat vyšetření zvolených parametrů u pacienta na tomto pracovišti. Volba laboratoře je právem odesílajícího lékaře. Při vyplňování věnujte pozornost následujícím pokynům:
    Za účelem možnosti doplnění nebo opakování analýzBiologický materiál se pro tyto účely skladuje v lednici v uzavřených zkumavkách po dobu 3 dnů. Vzorky pro případné opakování vyšetření buněčné imunity se skladují 24 h při pokojové teplotě. Pro případné opakování s výjimkou, histaminu, MBL, ECP, cytokinů a komplementu se skladují zamražená séra minimálně po dobu 1 měsíce.
    Pacient je vsedě s opřenýma rukama nebo vleže na boku, kolena jsou co nejvíce přitažena k břichu, záda vyklenutá. Pečlivě se vydezinfikuje bederní část zad. Lumbální jehlou se provede punkce v oblasti mezi trny druhého a třetího nebo čtvrtého bederního obratle. Odběr provádí vždy lékař. Do sterilní zkumavky se odebere asi 5ml mozkomíšního moku, ihned se zazátkuje a zašle do laboratoře. Materiál by měl být odebírán co nejsterilněji a měl by být dopraven do laboratoře co nejrychleji.


Příprava pacienta před vyšetřením

    Požadavek na vyšetření vyznačte na žádanku Imunologie ZÚ Ústí n. L. Používány jsou čtyři následující typy žádanek pro jednotlivé oblasti imunologického vyšetření:
    QuantiFERON-TB GOLDPro vyšetření jsou používány speciální odběrové zkumavky, které dodáme spolu s podrobnými podmínkami odběru lze telefonicky domluvit na tel. 477 751 819). Vzorek musí být doručen do laboratoře v den odběru (po domluvě lze využít naši svozovou službu – p. Rajchl tel. 602 215 986, p. Rajchlová tel. 724 325 038). Před doručením do laboratoře (CIM ZÚ Ústí nad Labem, areál Masarykovy nemocnice, budova S, Na Kabátě 229, Ústí nad Labem-Bukov) musí být vzorek uchováván v teplotním rozmezí 22±°C .
    V případě použití jiného typu žádanky (např. výměnný list - poukaz nebo formulář VZP-06) je nutné adresně uvést IMUNOLOGIE ZÚ, pokud míníte vyšetření odeslat na toto pracoviště. Jak získat žádanky? Źádanky je možné stáhnout z těchto stránek, o žádanky je možné napsat, telefonovat, popř. faxovat nebo vložit požadavek k zasílaným vzorkům.


Odběr žilní krve za zvláštních podmínek

    Místnost přijmu materiálu v přízemí vpravo slouží k předání vzorků biologického materiálu odebraných mimo CIM. Vzorky se předávají vždy osobně pracovníkům příjmu laboratoří.Provozní doba - pondělí až pátek od 7:00 do 16:00 hodin.
    Třicet minut před odběrem slin je doporučeno nejíst, nepít, nečistit si zuby a nekouřit. Uchopte nádobku těsně pod zátkou a zátku odstraňte (vnitřní pouzdro nechte v průhledné odběrové zkumavce) a naplňte nádobku slinami. Uzavřete důkladně zátkou, označte jménem, příjmením a rodným číslem, Pokud nelze nádobku se slinami dopravit ihned do laboratoře, uchovávejte ji v lednici, obsah však nesmí zmrznout. Zaznamenejte dobu odběru slin a také druh a dobu požití jakéhokoliv léku před odběrem.
    Pokud se používají zkumavky s různými přísadami, je vhodné následující pořadí: EDTA, citrát, heparin, oxalát a fluorid.Jednotlivé zkumavky s přísadami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pětinásobným šetrným převrácením.Pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujících postupů: změní se pozice jehly, použije se jiná vakuovaná zkumavka, uvolní se příliš zatažený turniket. Opakované sondování jehlou je nepřípustné.


Žádanka o imunologické vyšetření

    Plastovou lopatičkou se odebere po defekaci kousek stolice velikosti lískového oříšku a ihned se uzavře do plastikového kontejneru. Odběr se řádně označí. Pokud není možno materiál dopravit do laboratoře ihned, uchovává se v lednici.
    Chyby vedoucí k hemolýze vzorku:Hemolýza vadí velké části imunochemických vyšetření zejména proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy nebo že zabarvení interferuje s vyšetřovacím postupem.
    Do doby zpracování vzorku během pracovního dneDo doby zpracování vzorku během pracovního dne se materiál skladuje tak, aby se zabránilo znehodnocení, rozlití, kontaminaci a přímému vlivu slunečního záření a tepla. Vzorky pro vyšetření buněčné imunity a vzorky pro vyšetření QuantiFERON došlé do 12:00 h se skladují při pokojové teplotě. Vzorky pro vyšetření QuantiFERON došlé po 12:00 h se uchovávají v termostatu.
    TryptázaV případě suspektní anafylaktické či anafylaktoidní reakce se doporučuje odebrat vzorek srážlivé krve v rozmezí 15 min.- 3 hod. po této reakci. (Pokles hladin k normálním hodnotám se předpokládá během 12-14h po reakci).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00