Jak na věc


oceňovací tabulka úrazů flexi

Denní odškodné. Která pojišťovna zaplatí nejvíc za drobné úrazy?

    2 Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu kód Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (TN) Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, poskytuje pojistné plnění za trvalé následky, které zanechal úraz podle podmínek sjednaných v pojistné smlouvě. Výši trvalých následků, které svým charakterem nevyžadují provedení ohodnocení trvalých následků smluvním lékařem (ztrátová poranění, jizvy, popáleniny...), je oprávněn stanovit odpovědný pracovník pojišťovny. Konečnou výši trvalých následků stanoví pojistitel (obvykle na základě ohodnocení trvalých následků provedeného smluvním lékařem). Rozdělení na lehké, střední a těžké omezení pohybu bude provedeno tak, že za lehké bude označeno omezení pohybu dosahující max. 1/3 fyziologického rozsahu pohybu. Za střední bude označeno omezení pohybu dosahující více než 1/3 a max. 2/3 fyziologického rozsahu pohybu. Za těžké bude označeno omezení pohybu dosahující více než 2/3 fyziologi
    Úrazové pojištění slouží především jako zajištění pro vážné úrazy, které končí trvalými následky s tělesným poškozením vyšším než 10 procent. Součástí pojistek může být ale i krytí drobných úrazů, které se léčí třeba jen několik dnů či týdnů. „Zatímco smyslem pojištění trvalých následků úrazu je zajištění pro případ, že pojištěnec je dlouhodobě omezený v pracovní činnosti a je ohrožený jeho životní standard, u pojištění denního odškodného klienti očekávají především výplatu tzv. bolestného,“ říká Dušan Šídlo, pojistný analytik společnosti Broker Trust. Jak vyplynulo z porovnání existujících pojistných produktů, v nabídce na českém trhu existují v tomto ohledu výrazné rozdíly.


Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu

    10 Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů 294 vpravo do 30 % 295 vlevo do 25 % Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně tenarového svalstva 296 vpravo do 15 % 297 vlevo do 12,5 % Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celého pletence pažního) 298 vpravo do 60 % 299 vlevo do 50 % úrazy dolních končetin Kyčelní kloub 300 Ztráta jedné DK v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem 60 % Pakloub stehenní kosti 301 v krčku nebo nekrosa hlavice 40 % 302 endoprotéza (mimo hodnocení omezení hybnosti v kloubu) 15 % 303 Chronický zánět kostní dřeně kosti stehenní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu 25 % Absolutní zkrácení anatomické délky jedné DK 304 od 1 do 2 cm do 3 % 305 nad 2 do 4 cm do 5 % 306 nad 4 do 6 cm do 15 % 307 nad 6 cm do 25 % 308 Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou nebo rotační), za každých 5 ú
    Pojišťovny používají oceňovací tabulky, ve kterých je obvykle uveden maximální počet dní léčby, za který může být sjednaná dávka denního odškodného vyplacena. Pokud se zraněný léčí déle, pojišťovna zpravidla více peněz nevyplatí. Pokud je například sjednaná denní dávka ve smlouvě 300 korun a tabulková maximální doba léčení daného úrazu 20 dní, pojišťovna vyplatí nejvýše 6 000 korun.
    Na třetím místě se umístila ČSOB Pojišťovna. Tato pojišťovna například nevylučuje častá poranění meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle. Rovněž umožňuje největší plnění pro případ natržení Achillovy šlachy.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00