Jak na věc


obyvatelé německa

Přednášení na semináři pro SVJ, BD, správní firmy

    Je třeba uvážit, že bankovní domy jsou soukromými podnikatelskými subjekty na rozdíl od SVJ a BD, což jsou subjekty občanů zajišťující pouze správu společných částí domu. Přednostní uspokojování pohledávek soukromých podnikatelských subjektů (které tak realizují svůj zisk), před spolky bydlících občanů, které vzniklé pohledávky za svými dlužníky nemohou nikterak ovlivnit, vytváří neoprávněnou výraznou nerovnost milionové (a stále rostoucí) skupiny občanů před zákonem. Pohledávky občanů bydlících v domech představují v podstatě pohledávky státu. Proto doporučujeme, aby v těchto případech byly přednostně vypořádány pohledávky vůči SVJ a BD.
    Filipíny, dříve španělská a posléze americká kolonie, jsou jednou ze dvou převážně katolických zemí v Asii. Filipínci vyznávají křesťanství, které zde bylo zaseto Španěly. Většina Filipínců je katolíky (83 %), přesto je to země kulturně a etnicky velmi pestrá. Křesťanství bylo poprvé na Filipínách představeno v 16. století roku 1521, když ostrovy objevil Fernão de Magalhães. Protestanství poznali obyvatelé Filipín díky příchozím americkým vojákům v roce 1899. Největší náboženskou menšinou jsou muslimové vyznávající islám. Islám je na Filipínách starší než křesťanství. Muslimové žijí na ostrovech Mindanao, Ilanon, Magiundanaw, Maranaw, Tausag a Samal. Z dalších náboženství jsou zde stoupenci filipínské nezávislé církve, buddhisté a malý počet animistů.


Starší domy mohou být zdraví nebezpečné

    Jestliže je zpeněžen byt dlužníka v exekučním nebo insolvenčním řízení, mají při rozdělování podstaty přednost hypoteční banky a pohledávky ostatních věřitelů zajištěné zástavním právem. Tyto zajištěné pohledávky bývají v drtivé většině případů natolik vysoké, že na správce bytových domů (SVJ a BD) nezbývá k rozdělení nic, dokonce ani náhrada nákladů absolvovaného soudního a exekučního řízení. BD a SVJ přitom na rozdíl od hypotečních bank a ostatních zajištěných věřitelů nemají vliv na to, kdo se stane jejich členem a své pohledávky vůči členům si nemohou zástavním právem zajistit.
    Pro jednání v Poslanecké sněmovně PČR jsme předložili naše návrhy na novelizaci zákona č. 90/2012 Sb. (zákona o obchodních korporacích a družstvech „ZOK“ a zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku „NOZ“ v části bytového spoluvlastnictví.
    Co se týče etnického složení, jsou Filipíny velmi rozmanitým státem. Národnostní složení podle jednotllivých etnik: Filipínci 96 % (kmeny: Tagalové 28 %, Cebuánci 24 %, llokánci 10 %, Visajové 9 %), Číňané 2 % a další menšiny. Více než polovina obyvatelstva (65 %) hovoří tagalštinou (domorodý jazyk). Na Filipínách dosud existuje více než 100 etnických skupin.
    Filipíny jsou velmi lidnatý stát, počet obyvatel je více než 89 milionů. Je zde velká hustota zalidnění - asi 300 obyvatel na kilometr čtvereční. Průměrný přírůstek obyvatel činí 2,3 % ročně, což způsobuje značný demografický problém.


SVJ a nebytové jednotky ve spoluvlastnictví

    Z § 1124 Vypadlo omezení předkupního práva spoluvlastníků na 6 měsíců. Pak by se převodce těžko domáhal stanoviska spoluvlastníků ke svému převodu a jeho převod může být na dlouhý čas blokován. Navrhujeme zanechat lhůtu max. 6 měsíců
    Jelikož naše firma Obyvatelé.cz a Obyvatelé – Servis denně řeší praktické problémy SVJ a BD, obdrželi jsme od Poslanecké sněmovny PČR k připomínkování návrhy na novelizaci právních předpisů v bytové oblasti, které by měly vést k nápravě nejzávažnějších problémů, s nimiž se potýkají SVJ a BD.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00