Jak na věc


obora milovice u mikulova

Obora les. plet. pozink., role 50 m, 125cm, 2/1,6mm, 13 drátů

    Tento program můžeme také předvést na táborech, městských slavnostech (možno v dobových kostýmech) a na dalších akcích. Při těchto akcích je ale třeba předem telefonicky domluvit podrobnosti ohledně místa konání, jelikož prostor pro ukázku dravců nesmí být v blízkosti sloupů vysokého napětí, frekventované silnice apod.
    Rukávečská obora, nebo také obora Květov se rozkládá v nejvyšší jihovýchodní části panství v lesním komplexu mezi obcemi Rukáveč a Květov na současné rozloze 848 ha. Období vzniku obory nelze dohledat, z některých pramenů lze odhadnout její vznik za účelem chovu černé zvěře v druhé polovině 17 století. V roce 1848 bylo tehdejším majitelem Karlem II. nařízeno do ní „uzavřít jelení zvěř“ z Rukávečského revíru za účelem zamezení škod v okolí. V té době vznikly postupně také další obory na panství. Důvodem byl nový říšský zákon o myslivosti ze září 1848 a následný císařský patent č. 154/1849 o zamezení škod spárkatou zvěří na cizích pozemcích. V roce 1870 dosáhla celková výměra zaplocených obor 9528 ha, aby od počátku 20. století byla jejich plocha zase postupně redukována na 4933 ha v roce 1939.


Obora - lesnické pozink. pletivo

    V sobotu pořádají Lesy ČR s.p. od 10h do 13h v oboře dětský den, na který Vás srdečně zveme. Vstupné je zdarma a můžete se těšit na otevření jindy nepřístupné části obory, kde najdete mnoho naučných i zábavných stanovišť pro děti. Po vyřešení soutěžních úkolů děti dostávají razítka, která pak vymění za balíček dobrot.
    Obora les. plet. pozink., role 50 m, 125cm, 2,8/2 mm, 13 drátůOBORA - lesnické pletivo pozinkované, v roli 50m pletiva. Velmi pevné pletivo s delší životností a lepší možností vícenásobného použití. Toto pletivo...
    Již od roku 1996 spolupracujeme s různými televizními štáby při přípravě dokumentárních a jiných filmů. Naše práce spočívá v možnostech přiblížit dravce nebo sovu před kameru co nejblíže, a to v jakémkoliv prostředí. Pro toto jsou vhodná zvířata z ukázkové obůrky, která jsou velmi krotká. Pracovali jsme pro Českou televizi při některých hraných filmech, ale převážně se věnujeme filmům dokumentárním. Nejvíce spolupracujeme s rakouskou televizí ORF společností Universum a to při dokumentech: Grüne Inseln im steinernen Meer, Nationalpark Hohe Tauren a Im Reich des Steinadlers. V roce 2007 jsme s naším supem africkým – Nelsonem natáčeli scému do filmu Libuše a v roce 2008 další scénu do amerického filmu..


Nové zboží pro měsíc květen - Obora - lesnické pozink. pletivo

    Obora les. pletivo pozink., role 50 m, 100cm, 2/2,8mm, 11drátůOBORA - lesnické pletivo pozinkované, v roli 50m pletiva. Toto pletivo lze odebírat pouze po celých baleních. Síla drátů a jejich počet: 2,0/2,8mm/11...
    Před opětovným převzetím majetku sloužila obora Květov stále k intenzívnímu chovu černé a jelení zvěře. Po převzetí byl zjištěn velmi neutěšený stav lesního majetku na území obory, prakticky stoprocentní poškození porostů loupáním, absence přirozeného zmlazení, nevychovávané porosty. Bylo přijato strategické rozhodnutí, že obora musí sloužit vedle intenzivního chovu zvěře i k plnohodnotné produkci dřeva. Jelení zvěř byla z chovu vyloučena (vystřílena) a obora slouží pouze k chovu černé zvěře s intenzivním přikrmováním a cílenou péčí po celý rok. To se záhy začalo projevovat nástupy bukového, smrkového a douglaskového zmlazení pod starými porosty s úspěšnou využitelností pro kvalitní postupnou obnovu lesa.
    Obora les. pletivo pozink., role 50 m, 100cm, 2/1,6/11 drátůOBORA - lesnické pletivo pozinkované, v roli 50m pletiva. Toto pletivo lze odebírat pouze po celých baleních. Síla drátů a jejich počet: 2/1,6/11


Obora les. pletivo pozink., role 50 m, 150cm, 2/2,8/14 drátů

    V měsících květnu a červnu každoročně připravujeme pro děti ze základních a mateřských škol program školních výletů. Tento program se odehrává v celém areálu obory Žleby, a to za každého počasí.
    V období od 19.4. do 21.4.2013 se konala chovatelská přehlídka trofejí v kulturním domě v Bludově, ulovených v mysliveckém roce 2012 na správním území ORP Šumperk.
    Obora les. pletivo pozink., role 50 m, 160cm, 2,0/1,6/15 drátůOBORA - lesnické pletivo pozinkované, v roli 50m pletiva. Toto pletivo lze odebírat pouze po celých baleních. Síla drátů a jejich počet: 2/1,6/15 v...


Obora les. plet. pozink., role 50 m, 125cm, 2,8/2 mm, 13 drátů

    Děti po vstupu do obory shlédnou areál a zvířata chovaná v oboře, poté jsou posazeny na lavičky, kde zblízka uvidí mláďata zvířat odchovaná v daném roce, poté se odeberou pod zastřešené posezení, kde na ně čeká program lukostřeleckého představení, na který navazuje turnaj v lukostřelbě pro děti a na závěr je odměněn nejlepší lukostřelec. Po tomto představení mají děti přestávku, kdy si mohou vzít krotkého dravce na ruku a nebo koupit suvenýry, pohledy v pokladně nebo nějakou dobrotu k jídlu v místním kiosku. Program pak pokračuje krmením bílých jelenů, které mohou děti pozorovat na vzdálenost cca 10 metrů. Dále děti posadíme na lavičky, kde uvidí v letu dravce a sovy při ukázce jejich výcviku. Po této ukázce program končí, ale děti mohou zůstat v areálu jak dlouho chtějí.
    Obora les. pletivo pozink., role 50 m, 150cm, 2/2,8/14 drátůOBORA - lesnické pletivo pozinkované, v roli 50m pletiva. Toto pletivo lze odebírat pouze po celých baleních. Síla drátů a jejich počet: 2,8/2,0/14
    Obora Počátka byla založena roku 2003, za účelem chovu jelení, dančí a mufloní zvěře. Její vznik navazoval na již vybudovanou menší oboru Velké Losiny. Současná výměra obory 115 ha se rozkládá v nadmořské výšce 600 až 720 m nad mořem, na území Hanušovické pahorkatiny. Výchozím bodem obory je stejnojmenná lovecká chata, umístěná v jižní části obory. Vlastní terén je členitý s lesními porosty obklopenými loukami. Oborou protékají tři potoky a vytváří množství kališť pro zvěř.


Obora les. pletivo pozink., role 50 m, 100cm, 2/2,8mm, 11drátů

    Před loveckou sezónou se pohybuje stav černé zvěře kolem 600-800 ks, který musí být zredukován formou odlovu na polovinu. Převažují poplatkové lovy stálých tradičních loveckých skupin spolu s rodinnými loveckými akcemi majitelů. Technické a ubytovací zázemí obory tvoří vnitřní komplex budov zvaný „Tyrolský dům“. Profesionalita při organizaci lovů, doprovodů, vlastního i najatého personálu v leči (skupiny profesionálních psovodů), ale i ubytovacího a stravovacího zázemí, zajišťovaného zaměstnanci společnosti, přispívá k vysoké oblibě a příznivému hodnocení těchto akcí hosty.
    V oboře jsou v tuto chvíli vystavěny 3 posedy a 5 kazatelen v blízkosti kališť, které slouží nejen lovcům, ale také fotografům, kteří k nám jezdí fotit přírodu i zvěř pro publikace, kalendáře, dokumentární pořady a nebo jen pro své potěšení.
    Přednáška je doplněna ukázkou přeletů dravců a sov v těsné blízkosti dětí, což velmi pomáhá k udržení jejich pozornosti. Pro větší názornost dětem také dravce půjčujeme na ruku nebo k nim dravec přímo přilétá. Program je doplněn ukázkou vajec dravců a sov, předvádíme i pomůcky k výcviku a potřeby pro vypouštění dravců do přírody. Program může být prováděn venku na louce nebo na školním hřišti a v případě špatného počasí i v tělocvičně nebo větší učebně.
    Program je délkou a obsahem upraven podle věku žáků. Cena na jednoho žáka činí 30 Kč. Je-li ve škole méně než 100 dětí, je celková cena programů 3000 Kč. Délka programu je 35 minut pro mateřské školy, pro základní školy 45 minut. Maximální počet je 150 dětí na jednu přednášku.


Obora les. pletivo pozink., role 50 m, 160cm, 2,0/1,6/20 drátů

    Obora les. pletivo pozink., role 50 m, 160cm, 2/2,8/15 drátůOBORA - lesnické pletivo pozinkované, v roli 50m pletiva. Velmi pevné pletivo s delší životností a lepší možností vícenásobného použití. Toto pletivo...
    Obora les. pletivo pozink., role 50 m, 150cm, 2/1,6mm/14 drátůOBORA - lesnické pletivo pozinkované, v roli 50m pletiva. Toto pletivo lze odebírat pouze po celých baleních. Síla drátů a jejich počet: 2/1,6/14
    Obora les. plet. pozink., role 50 m, 125cm, 2/1,6mm, 13 drátůOBORA - lesnické pletivo pozinkované, v roli 50m pletiva. Toto pletivo lze odebírat pouze po celých baleních. Síla drátů a jejich počet: 2/1,6/13

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00