Jak na věc


obec tišnovská nová ves

KATEŘINSKÉ DOŽÍNKY 2018 - SOBOTA 1.9.2018

    První písemná zmínka o Kateřinicích je z roku 1358 jako o lénu olomouckého biskupství. Držiteli obce byli: rod z Kateřinic, Chorynští z Ledské (Ledné), Orlíkové z Lažiska, Harasovští z Harasova a Grafen Vetter v.d. Lilie. Dnešní název obce - Kateřinice - existuje od roku 1872. Více o obci
    Zaregistrovat se do Programu (Příloha č. 1 k Programu zodpodvědného nakládání s odpady) lze do 31. ledna příslušného kalendářního roku nebo do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnostivyplněním registračního formuláře
    Z obce vede značená turistická trasa, kterou mohou využít pěší turisté, cyklisté a v zimě lyžaři na běžkách. Cesta vede na vrchol Prašivá, kde můžeme posedět ve stejnojmenné turistické chatě. Chata byla postavena v roce 1921. V současné době za plného provozu probíhá její rozsáhlá rekonstrukce. Nedaleko chaty stojí dřevěný kostel svatého Antonína Paduánského, který dal v roce 1640 postavit hrabě Jiří z Oppersdorfu. U chaty se také spojuje všech šest tras turistické stezky Naučná stezka Prašivá, která propojuje 10 okolních obcí a na které najdete na 22 naučných tabulí a dvě výhledová panoramata. Přes Vyšní Lhoty prochází také několik cyklistických tras.


OBECNÍ PLES 2018 - NEBE,PEKLO, RÁJ - sobota 24.2.2018

    Investiční akce projekt: "Energetické úspory objektu čp. 194 v Kateřinicích" byla podpořena dotací z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004776
    Redakční systém WMpublic | Webdesign - Web & Media a.s. | Podmínky používání | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Napište nám | RSS | Úvodní stránka
    Redakční systém WMpublic :: Webdesign - Web & Media a.s. :: Podmínky používání :: Prohlášení o přístupnosti :: Mapa webu :: Novinky e-mailem :: RSS
    Hlavním cílem projektu je zateplení obálky bytového domu na adrese Kateřinice čp. 194, včetně zateplení stropu 2NP, střechy 2NP, střechy 1NP a výměny otvorových výplní. Výsledkem realizace akce je zejména snížení spotřeby tepla a nákladů na vytápění bytových jednotek předmětného domu a s tím související snížení ekologické zátěže. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie. Projekt je spolufinancován z dotačního programu MSK "Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel".


č.83/2018 - Schválené rozpočtové opatření č.9/2018

    První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342. V současnosti má Zdelov 250 obyvatel (2019). V obci se nachází sportovní areál s novými sportovními kabinami, koupaliště, prodejna potravin a pohostinství. Působí zde Sbor dobrovolných hasičů se stoletou tradicí, FC Zdelov 1963, oddíl kopané a šipkařský klub. Mezi významné akce patří Zdelovská lávka. Do povědomí se obec zapsala především každoročně konaným rodeem, kterého se účastní až 2 000 návštěvníků.  
    Na kulturních, sportovních a jiných společenských aktivitách se podílejí i místní spolky Sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz, Klub seniorů a nově založený spolek pro rodiče a děti Vyšní Lhoty dětem.
    Významnou památkou v obci je kostel sv. Petra a Pavla. Na území obce se nachází řada historických obytných objektů z nichž čtyři jsou v evidenci památkového ústavu ČR. Prysk je vyhlášen bohatým kulturním a společenským životem. Každoročně se v obci koná letní pásmo kulturních akcí s názvem "Léto s Pryskem", které je pořádáno ve spolupráci s ostatními obecními spolky a se Sdružením na záchranu kostela sv. Petra a Pavla. Jedná se především o koncerty, výstavy, divadelní představení, vystoupení a zábavy, které se konají v kostele sv. Petra a Pavla v nově zrekonstruovaném sále na obecním úřadě, či pod širým nebem. Pravidelně je vydáván místní časopis "Pryskoviny".


č.81/2018 - Schválené rozpočtové provizorium 2019

    Vyšní Lhoty jsou podhorská obec, která leží na úpatí Moravskoslezských Beskyd pod vrcholkem Prašivá (843 m.n.m.). Rozkládá se na pravém břehu řeky Morávky, jihovýchodním směrem od města Frýdek-Místek. Na řece Morávce byl v obci v roce 1960 vybudován jez, který slouží k odvodu větší části toku řeky do přivaděče pro přehradní nádrž Žermanice. Je rovněž významným prvkem protipovodňové ochrany. Přivaděč je technickou zajímavostí nejen Vyšních Lhot, ale i všech obcí, kterými dále prochází. Pod jezem je na řece vyhlášena NPP Skalická Morávka. Snahou ochránců přírody je zachovat přirozený divočící tok řeky Morávky ve štěrkových náplavech s vzácně se vyskytující florou i faunou.Část obce se nachází v CHKO Beskydy.
    Nalézá se v Libereckém kraji a rozkládá v úzkém údolí Pryského potoka sevřeného strmými svahy okolních vrchů. Protáhlá obec se skládá ze tří částí – východnějšího Horního Prysku, západnějšího Dolního Prysku a nejzápadnější Vesničky. Prysk patří do CHKO Lužické hory a svým umístěním se řadí k nejkrásnějším obcím na severu Čech.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00