Jak na věc


obec tišnovská nová ves

SOBOTA 12. LEDNA 2019 - MYSLIVECKÝ PLES

    Zaregistrovat se do Programu (Příloha č. 1 k Programu zodpodvědného nakládání s odpady) lze do 31. ledna příslušného kalendářního roku nebo do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnostivyplněním registračního formuláře
    První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342. V současnosti má Zdelov 250 obyvatel (2019). V obci se nachází sportovní areál s novými sportovními kabinami, koupaliště, prodejna potravin a pohostinství. Působí zde Sbor dobrovolných hasičů se stoletou tradicí, FC Zdelov 1963, oddíl kopané a šipkařský klub. Mezi významné akce patří Zdelovská lávka. Do povědomí se obec zapsala především každoročně konaným rodeem, kterého se účastní až 2 000 návštěvníků.  
    Na kulturních, sportovních a jiných společenských aktivitách se podílejí i místní spolky Sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz, Klub seniorů a nově založený spolek pro rodiče a děti Vyšní Lhoty dětem.
    Redakční systém WMpublic :: Webdesign - Web & Media a.s. :: Podmínky používání :: Prohlášení o přístupnosti :: Mapa webu :: Novinky e-mailem :: RSS


OBECNÍ PLES 2018 - NEBE,PEKLO, RÁJ - sobota 24.2.2018

    Hlavním cílem projektu je zateplení obálky bytového domu na adrese Kateřinice čp. 194, včetně zateplení stropu 2NP, střechy 2NP, střechy 1NP a výměny otvorových výplní. Výsledkem realizace akce je zejména snížení spotřeby tepla a nákladů na vytápění bytových jednotek předmětného domu a s tím související snížení ekologické zátěže. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie. Projekt je spolufinancován z dotačního programu MSK "Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel".
    Vyšní Lhoty jsou podhorská obec, která leží na úpatí Moravskoslezských Beskyd pod vrcholkem Prašivá (843 m.n.m.). Rozkládá se na pravém břehu řeky Morávky, jihovýchodním směrem od města Frýdek-Místek. Na řece Morávce byl v obci v roce 1960 vybudován jez, který slouží k odvodu větší části toku řeky do přivaděče pro přehradní nádrž Žermanice. Je rovněž významným prvkem protipovodňové ochrany. Přivaděč je technickou zajímavostí nejen Vyšních Lhot, ale i všech obcí, kterými dále prochází. Pod jezem je na řece vyhlášena NPP Skalická Morávka. Snahou ochránců přírody je zachovat přirozený divočící tok řeky Morávky ve štěrkových náplavech s vzácně se vyskytující florou i faunou.Část obce se nachází v CHKO Beskydy.


Informace Finačního úřadu k dani z nemovitých věcí

    První písemná zmínka o Kateřinicích je z roku 1358 jako o lénu olomouckého biskupství. Držiteli obce byli: rod z Kateřinic, Chorynští z Ledské (Ledné), Orlíkové z Lažiska, Harasovští z Harasova a Grafen Vetter v.d. Lilie. Dnešní název obce - Kateřinice - existuje od roku 1872. Více o obci
    Redakční systém WMpublic | Webdesign - Web & Media a.s. | Podmínky používání | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Napište nám | RSS | Úvodní stránka
    Nalézá se v Libereckém kraji a rozkládá v úzkém údolí Pryského potoka sevřeného strmými svahy okolních vrchů. Protáhlá obec se skládá ze tří částí – východnějšího Horního Prysku, západnějšího Dolního Prysku a nejzápadnější Vesničky. Prysk patří do CHKO Lužické hory a svým umístěním se řadí k nejkrásnějším obcím na severu Čech.


Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2021 ZŠ a MŠ Pržno

    Z obce vede značená turistická trasa, kterou mohou využít pěší turisté, cyklisté a v zimě lyžaři na běžkách. Cesta vede na vrchol Prašivá, kde můžeme posedět ve stejnojmenné turistické chatě. Chata byla postavena v roce 1921. V současné době za plného provozu probíhá její rozsáhlá rekonstrukce. Nedaleko chaty stojí dřevěný kostel svatého Antonína Paduánského, který dal v roce 1640 postavit hrabě Jiří z Oppersdorfu. U chaty se také spojuje všech šest tras turistické stezky Naučná stezka Prašivá, která propojuje 10 okolních obcí a na které najdete na 22 naučných tabulí a dvě výhledová panoramata. Přes Vyšní Lhoty prochází také několik cyklistických tras.
    Významnou památkou v obci je kostel sv. Petra a Pavla. Na území obce se nachází řada historických obytných objektů z nichž čtyři jsou v evidenci památkového ústavu ČR. Prysk je vyhlášen bohatým kulturním a společenským životem. Každoročně se v obci koná letní pásmo kulturních akcí s názvem "Léto s Pryskem", které je pořádáno ve spolupráci s ostatními obecními spolky a se Sdružením na záchranu kostela sv. Petra a Pavla. Jedná se především o koncerty, výstavy, divadelní představení, vystoupení a zábavy, které se konají v kostele sv. Petra a Pavla v nově zrekonstruovaném sále na obecním úřadě, či pod širým nebem. Pravidelně je vydáván místní časopis "Pryskoviny".
    Investiční akce projekt: "Energetické úspory objektu čp. 194 v Kateřinicích" byla podpořena dotací z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004776

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00