Jak na věc


o pokladech kde se točilo

Multicar M31 - novinka roku 2013

    V roce 2013 představila společnost Multicar novinku určenou pro nejnáročnější zákazníky. Multicar M31 - nosič nástaveb pro každé roční období.
    V devatenácti českých nemocnicích, které se loni zúčastnily pravidelného monitoringu kontaminace cytotoxickými léčivy (CL), bylo na pracovištích manipulujících s CL zaznamenáno překročení doporučené hranice kontaminace ve 14-27 % případů.
    Cytostatika jsou látky s cytostatickým či cytotoxickým účinkem a jsou pacientům podávána v rámci chemoterapie. Mechanismus účinku těchto léčiv spočívá v inhibici proliferace (množení) rychle se dělících buněk nádoru. Velkou nevýhodou chemoterapie ale je, že kromě žádoucího vlivu na buňky nádorové má také nežádoucí vliv na buňky normální.
    Poranění injekční jehlou jsou v rámci každodenní rutinní práce zdravotníků nejčastějším typem poranění ostrým předmětem. I když jsou rizika spojená s tímto typem poranění, při kterých dochází k průniku kůží, dobře známá, představuje tento typ poranění z důvodu přenosu patogenů přítomných v krvi stále jednu z hlavních příčin přenosu infekcí na zdravotníky, nezdravotnický personál. 


VNITŘNÍ úKLIDOVÁ TECHNIKA

    Zúčastněte se slavnostního odhalení stoje Hako Citymaster 15. a 16. dubna 2015 v sídle naší společnosti na Praze 10.
    Rozhovor s Alanem Munteanu nejen o chirurgických nástrojích Aesculap, ale i o usnadnění práce zdravotníků a delším kvalitním aktivním životě pacientů.
    Klienti si mohou vybrat ze širokého portfolia úklidové techniky od předních světových výrobců jako je HAKO, MULTICAR, WIELAND, RIBO nebo GHIBLI. Vysoká kvalita společně s jednoduchou obsluhou a údržboutěchto strojů je řadí mezi nejefektivnější a nejvíce žádané.
    Dehiscence anastomózy nebo jiné defekty v horní části trávicího ústrojí mohou mít pro pacienty závažné důsledky. Výsledky léčby významně ovlivňují různé parametry, jako je velikost a místo léze, časový interval do stanovení diagnózy, ale i celkový stav pacienta.
    Již po jednadvacáté proběhlo na konci ledna v Clarion Congress Hotel Ostrava mezinárodní setkání specialistů intenzivní medicínu na kongresu Colours of Sepsis. Stejně jako loňský rok i ten letošní byl plný zajímavých novinek, přednášek a tematických interaktivních workshopů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00