Jak na věc


numerologie dne narození

Výklad zvířecích snů: Co znamená vidět ve snu psa, kočku nebo třeba hada? »

    Numerologie, podobně jako astrologie, vychází z data narození. Pro určení základní charakteristiky povahy a životní cesty se používá numerologická mřížka, do níž se zapisují všechna čísla data narození. Z numerologické mřížky se lze dozvědět základní informace o charakteru člověka, o jeho talentech, slabostech i předpokladech. Sečtením numerických hodnot jednotlivých čísel data narození lze získat životní, osudové číslo, které vypovídá o směru životní cesty, poslání, karmě, úkolech, překážkách a lekcích, jež jsou v plánu vývoje duše. V rámci numerologického rozboru se vypočítává i číslo osobní roční vibrace, platné pro období jednoho roku.
    2) Především na internetu (ale i jinde) se snadno setkáte s různými "prográmky", které vám po zadání datumu narození "spočítají numerologický rozbor". Neberte je vážně! Skutečný numerolog bere v úvahu tolik věcí, že to žádný běžný prográmek nemůže umět a kdyby měl být dokonalejší, nikdo by ho nezaplatil. A prostým sestavením několika informací vznikne jen nesmysl. Ale hlavně - numerolog musí být člověk citlivý, vnímavý, s velkou dávkou představivosti a intuce. A to není žádný počítač!!!
    Numerologie nám dává možnost každému jednotlivému číslu našeho data narození dodat individuální hodnotu, vlastní emoční kvalitu a energii a to nám umožňuje ocenit a poznat naši nejvlastnější osobnost a odpovědět si na otázku „Kdo jsme?“.


Numerologie na rok 2018, 2018 online zdarma

    1) Numerologie je věda nebo nauka velmi rozsáhlá a aby mohl někdo udělat dobrý, reálný a užitečný numerologický rozbor, chce to léta studií i praxe.To, co najdete na těchto stránkách je pouze několik základních pojmů jednoho numerologického směru, který nás naučil přávě Ing. Walek. Tyto stránky mají být jen prvním dotykem úžasné možnosti jak lépe pochopit sebe i druhé. Rozhodně si nekladou za cíl někoho naučit numerologii!!!
    Všechny starodávné kultury světa používaly abecedu zároveň s číslicemi, které byly k jednotlivým písmenům nebo znakům abecedy přiděleny. Například v řečtině znamenala písmena α (alfa) - θ (théta) číslice 1 - 9, další písmena v abecedě znamenala desítky a písmena, ρ (rhó) - ω (ómega) stovky. Podobně tomu bylo i v hebrejštině. Numerologie proto může pracovat i s číselnými hodnotami písmen, z nichž je složeno jméno a příjmení, nebo jakékoliv jiné slovo. Je možné vypočítat číselnou hodnotu jakéhokoliv názvu nebo výrazu a vyvodit z něj informace.


Datum narození obsahuje informace o našem charakteru a životní cestě, kterou jsme si zvolili.

    Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.
    Aktuální nástup vysílání ve formátu DVB-T2 znamená pro většinu domácností nutnost změny. Buď musí doplnit televizor dalším zařízením, nebo pořídit zcela nový.
    Kdyby si rodiče častěji všímali data narození svých dětí, bylo by spíše možné odbourat předsudek, že děti musí být stejné jako rodiče. A také by pak bylo snad možné využít nadání a schopností, které děti skutečně mají k tomu, abychom jim pomohli nalézt maximálně možné rozumné řešení pro jejich životní cestu.
    Každý člověk na světě si přeje být šťastný a zdravý, mít spokojené a harmonické vztahy s druhými, vyjádřit sama sebe a naplnit své poslání. K tomu je však zapotřebí znát a přijímat své přednosti i nedostatky, talent i překážky, pochopit svojí cestu v tomto životě. Numerologie představuje jednu z cest, jak dosáhnout sebepoznání.


V sedmičkovém dni poznáte hranice vašich možností

    Pokud je Vesmírná symfonie symbolizována dokonalou souhrou čísel, pak lze na základě pravidla „Jak nahoře, tak dole“ s jistotou říci, že čísla ovlivňují naše životy více, než si uvědomujeme. Pokud jsou energie planet a vesmírných těles a jejich vzájemné postavení v době našeho narození převeditelné do číselných hodnot, pak stejně tak, jako platí astrologie a výklad horoskopu, můžeme vzít v potaz i rozbor číselný. Numerologie je, jak název napovídá, sofistikovaná tradiční dávnověká nauka zabývající se studiem čísel a jejich odrazu v našich životech. Numerologie, stejně jako astrologie, slouží k našemu sebepoznání, k pochopení sebe sama v rámci světa a Kosmu.
    Pokud máte zájem, můžete sami začít tento obor studovat. Knihy o numerologii si můžete zakoupit v našem partnerském e-shopu Bombastus.cz.
    S úctou a obdivem hleděl Pythagoras k nebesům, ve kterých sídlil nejmoudřejší z nejmoudřejších, Tvůrce všeho, jehož moudrost můžeme pouze milovat, obdivovat a pokoušet se k ní svou pílí co nejvíce přibližovat. údajně to byl právě Pythagoras, kdo poprvé použil výraz Kosmos. Ten vnímal jako dokonalý systém, syntézu mužského a ženského principu, které svým vzájemným působením tvoří dynamickou souhru nekonečně tvořivé energie. Tato energie kulovitého tvaru, zvaná Monad, je základem všeho, co je. Z ní je budována neviditelná stavba světa, poměry mezi jednotlivými prvky Vesmíru, čísla i geometrické tvary. Čísla jsou vlastně stopy, vedoucí ke skutečné struktuře Vesmíru, znaky, které v sobě nesou pravdivou informaci o povaze vesmírných sil.


Srovnání s čísly v datu narození jiných lidí nám pomůže nalézt to, co nás spojuje, i to, v čem jsme jiní.

    Je to jako okno do nám neviditelného, ale přece reálného světa. Numerologie je jedním z pomocníků, které jsme si přivedli na tento svět a je jen na každém z nás, zda této pomoci využije a zda otevře pro sebe i jiné dveře vedoucí k většímu porozumění a vědění.
    Šedé vlasy jsou přirozenou součástí procesu stárnutí, s kterou se dříve nebo později bude muset potýkat většina z nás. Právě proto nyní Garnier přichází s třemi novými odstíny oblíbené řady Color Naturals, které jsou speciálně vyvinuté tak, aby poskytly dokonalé krytí i pro ty nejodolnější šediny.
    Děkuji z celého srdce našemu příteli panu Milanu Walkovi, s jehož svolením jsem si dovolila použít slova z jeho knih. Věřím, že i pro vás budou pobídkou, jak nalézt cestu k numerologii.
    „Budete-li se snažit porozumět celému Vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sami sobě, pochopíte celý vesmír.“


NUMEROLOGIE pro tento týden: V úterý se ocitnete na křižovatce, ve čtvrtek dejte šanci nadějím »

    Pythagoras pozoroval formu věcí a dějů, avšak neposuzoval pouze principy, které byly zjevné, ale i uvnitř skrytou esenci, pravý, vesmírnými silami daný význam. Pythagoras podporoval mnohé mystické školy. Sám založil slavnou filosofickou Pythagorovu školu, jež byla pevným společenstvím, řízeným podle přísných pravidel. Pythagorova osobnost a učení inspirovaly mnoho dalších známých a úspěšných badatelů, mystiků a filosofů, jako byl např. Cicero, Ovidius, Platón, Giordano Bruno, Johannes Kepler a další. Zavedení pojmu „filosofie“ se taktéž připisuje Pythagorovi. Toto slovo se skládá ze slov filein, milovat a sofos, moudrý, nebo sofia, moudrost. Na tomto místě je třeba upozornit, že výraz filosofie je třeba používat pouze v tomto tvaru. Moderní přepis filozofie mění význam, protože zofos je temný, tmavý, šerý, ponurý, zamlžený, kalný, zašlý, mdlý. Filozofie je láska k moudrosti, filozofie láska k temnotě, filozof je tmář.
    Vážený návštěvníku našich stránek,rádi bychom Vás informovali, že na této internetové stránce už nepodporujeme prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 6 (odvozené a předešlé verze).
    Plánujete dovolenou, ale nevíte, kam vyrazit? Rádi byste se vydali na vlastní pěst prozkoumat Španělsko? Nevíte, jaký typ ubytování je tím nejlepším pro rodiny s dětmi? Otázek při plánování dovolené vyvstane celá řada, najít odpověď ale na ně nemusí být vůbec těžké. Stačí se poradit s těmi, kteří jsou zcestovalí a kteří řeší stejné problémy jako vy.


Jak propojit energii jména a datum narození

    Numerologie je esoterická nauka o významu čísel. Za otce numerologie se považuje Pythagoras, Řecký filozof a matematik, který žil 600 př.nl.. Nicméně kořeny numerologie v různých variacích sahají do doby tisíců let před Kristem a to do většiny starověkých kultur. Například Čína, Japonsko, Indie, Babylon a Egypt byli obeznámeny s numerologií dávno předtím, než ji začali používat Řekové a Římané. Vibrace a energie čísel má vliv jak na povahu člověka, tak i jeho životní cestu. Díky numerologii můžeme lépe pochopit sami sebe, nebo druhého člověka, zjistit jaké energie na nás působí, poznat své silné a slabé stránky. Kvality čísla můžeme též využít k utváření šťastnějšího života, například při výběru jména, telefonního čísla, názvu firmy, nebo čísla bankovního účtu.
    Poskytuje nám informace o našich silných a slabých stránkách a o tom, jak je nejlépe zvládnou a využít. Také nás vede k tomu, abychom byli ke svým slabým stránkám tolerantnější, protože jsme je dostali právě s ohledem na svou životní pouť.
    Pythagoras (570 – 500 př. n. l.), přezdívaný také jako otec čísel, byl významný mystik, muž, jehož narození a nesmírný význam pro budoucnost lidstva předpověděla kněžka Pýthia z Delfské věštírny. Pythagoras byl velkým cestovatelem, říká se, že procestoval celý tehdy známý svět. Pythagoras studoval u indických brahmínů, kde poznal a přijal myšlenku reinkarnace a putování duší mnoha životy. Taktéž byl zasvěcen do mnohých mystérií starodávných babylonských i chaldejských národů, miloval učení, zkoumání, bádání i meditace nad pravou povahou všech věcí. Pozorování bylo hlavním zdrojem jeho znalostí.


Horoskop na celý listopad: Blížence zdrtí nedostatek rozvahy, Střelci se zamotají do lží »

    Že jsou ženy upovídanější než muži, to je obecně známý fakt. Dokazuje to i průzkum četnosti využívání mobilních služeb, něžné pohlaví v počtu provolaných minut i odeslaných SMS zpráv vítězí na celé čáře. Komu ženy nejčastěji volají? Jaké je jejich nejoblíbenější mobilní zařízení? A jak často využívají data? Omrkněte detailní statistiky.
    Jak již poznaly dávné civilizace před námi, čísla jsou více než znaky, mají svůj význam. Čísla vibrují v souladu s vesmírnými silami, jsou jejich zrcadly a nesou v sobě obrovské množství informací o zákonitostech Vesmíru, které se dle hermetického zákona „Jak nahoře, tak dole“ projevují i ve hmotě zde na Zemi. Čísla jsou pevně daná, neměnná, nepodléhají linearitě času, a tedy velmi přesně popisují zákonitosti, jež jsou v jednom konkrétním okamžiku dány. Za otce numerologie, prastaré vědy o významu a působení čísel, je považován významný řecký filosof, matematik, jasnovidec a vědec Pythagoras.
    Řešíte problém a rádi byste se poradili se zkušeným numerologem či numeroložkou? Kontaktujte některého z našich poradců. Karel, Marie, Danica, Maruška, Arcana

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00