Jak na věc


nopová fólie prohlášení o shodě

Dokumentace k vylamovacím prvkům Plexus (technické listy; osvědčení o shodě atd.)

    1 Prohlášení o shodě a informace o výrobku ČSN EN Systémové komíny s plastovými vložkami Požadavky a zkušební metody Výrobce Brilon CZ a. s. Bretaňská Nový Vestec IČ: Popis produktu Jméno, funkce odpovědné osoby Místo notifikace Plastové komínové vložky Provedení - jednovrstvé - dvouvrstvé (koaxiální) Zdeněk Fučík předseda představenstva Brilon CZ a.s. TÜV Industrie Service GmbH Mnichov, Spolková republika Německo certifikace 0036 CPD Charakteristika průvodních dokumentů dodatek ZA Jednovrstvý Popis produktu normy Teplotní třída Tlaková třída Třída odolnosti při vyhoření sazí Třída odolnosti proti působení kondenzátu Třída odolnosti proti korozi Vzdálenost od hořlavých Umístění Reakce na oheň Třída opláštění ČSN EN T120 H1 O W 2 O20 I D L ČSN EN T120 H1 O W 2 O00 I D L1 ČSN EN T120 H1 O W 2 O00 I D L0 ČSN EN T120 H1 O W 2 O00 E D L0 ČSN EN T120 H1 O W 2 O00 I D L0 Jednovrstvý systémový komín Spalinová cesta: Spalinová cesta: Opláštění: plast Spalinová cesta: Opláštění: ocel, hliní
    2 brilantní řešení odvodů spalin Vysvětlivky a číslování Všeobecné údaje (platné téměř pro všechny systémy) jsou opatřeny číslem *.0 Provedení uvedené s číslem (např.: *.2) jsou příslušným listem platným pro konkrétní provedení Přitom platí: *.0 provedení jednovrstvé a dvouvrstvé *.1 provedení jednovrstvé *.2 provedení dvouvrstvé *.3 provedení dvouvrstvé *.4 provedení dvouvrstvé *.5 provedení dvouvrstvé, vnitřní vložka flexibilní 1.0 Rozměr vnitřní trubky pevné DN60 DN75 DN80 DN90 DN100 DN110 DN125 DN160 DN200 DN250 DN315 DN400 Rozměr vnitřní trubky flexibilní Skupina 1 DN58/50 DN83/75 DN110/ Rozměr vnější trubky : DN125/ Rozměr vnější trubky Skupina 1 Vnitřní průměr D i 55 mm 70 mm 75 mm 84 mm 95 mm 105 mm 119 mm 153 mm 192 mm 242 mm 303 mm 386 mm 50 mm 74 mm 186 mm strana 2 prohlášení o shodě a informace o výrobku


Prohlášení o shodě a informace o výrobku

    Membrány Jutadach 95 a 115 lze použít jak pro šikmé střešní konstrukce (větrané, nevětrané, ale nepodbité), tak i pro skládané svislé obvodové pláště, včetně použití jako větrozábrany.
    3 Prohlášení o shodě a informace o výrobku 1.4 Rozměr vnitřní trubky DN125/185 DN160/225 DN200/300 DN250/350 DN315/400 DN400/ mm 225 mm 300 mm 350 mm 400 mm 500 mm 2.0 Materiál vnitřní trubky tloušťka stěny (min. tloušťka) DN60 DN75 DN80 DN90 DN100 DN110 DN125 DN160 DN200 DN250 DN315 DN400 Polypropylen 2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm 3,5 mm 5 mm 6 mm 3.1 Materiál vnější trubky bez venkovní trubky 3.2 Materiál vnější trubky plast rozměry a další údaje viz výkres výrobku 3.3 Materiál vnější trubky ocel hliník 3.4 Materiál vnější trubky nerezová ocel 4.0 Tepelná izolace není k dispozici 5.0 Těsnění spalinové cesty podle EN T120 W 2 K2 I prohlášení o shodě a informace o výrobku strana 3
    Guttafol je difúzně otevřená podstřešní třívrstvá membrána pro nevětrané střechy bedněné i nebedněné. Chrání podkrovní prostory před prachem, sněhem a vlhkostí. Současně umožňuje, díky schopnosti propouštět vodní páru, odvětrání par z vnitřních prostor budovy.


SANAČNÍ A SPECIÁLNÍ MATERIÁLY PRO STAVEBNICTVÍ

    4 brilantní řešení odvodů spalin 6.0 Pevnost v tlaku pevný systém flexibilní systém 50 m 30 m maximální instalovaná vertikální výška 7.0 Zatížení v tahu n.p.d. 8.0 Odolnost zatížení větrem 1,5 m volně stojící výška nad posledním držákem 9.0 Maximální šikmé vedení ke svislici 10.0 Maximální délka šikmého vedení 11.0 Plynotěsnost třída plynotěsnosti H Vzdálenost od hořlavých 12.2 Vzdálenost od hořlavých 12.3 Vzdálenost od hořlavých 12.4 Vzdálenost od hořlavých O(20) 2 cm odstup, spalinová cesta chlazená vzduchem v celé délce 13.1 Ochrana před dotykem umístit v okolí kouřovodu 13.2 Ochrana před dotykem není žádoucí 13.3 Ochrana před dotykem není žádoucí 13.4 Ochrana před dotykem není žádoucí 14.0 Tepelný odpor 0,0 m.k/ W 15.0 Odolnost proti působení kondenzátu 16.0 Odolnost proti pronikání dešťové vody W podmínky jsou splněny systémový komín je plánovitě používán v mokrém provozu izolace není k dispozici 17.0 Aerodynamický odpor úseků komínového systému - nedefinovaný konstr. díl - pevné
    Judatach kontaktní fólie superdifúzní membrána pro všechny šikmé střešní konstrukce (větrané, nevětrané, podbité, nepodbité). Vhodná na tepelnou izolaci a bedněné střechy - dotyková (kontaktní).


Dokumentace k vylamovacím prvkům Plexus (technické listy; osvědčení o shodě atd.)

    5 Prohlášení o shodě a informace o výrobku 20.0 Odolnost proti korozi Odolnost proti UV záření dáno dle ČSN EN volné délky vnitřní trubky činí <2D a maximálně 0,4 m 22.0 Nebezpečné látky Příloha ZA bez účinků 23.0 Recyklace podle ekologických standardů 24.0 Montážní výkresy 25.0 Způsob spojování kombinovaných dílů 26.0 Způsob montáže komínových úseků a tvarovek 27.0 Směr toku spalin Hrdla proti směru toku kondenzátu 28.0 Montáž těsnění 29.0 Poloha čistících a kontrolních otvorů 30.0 Umístění komínového štítku podle příslušných státních předpisů (D: DIN V ) 31.0 Stanovení/omezení pro opláštění 32.0 Nejmenší vzdálenosti venkovní stěny komínového systému a vnitřní plochy opláštění z nehořlavého materiálu 1 cm 33.0 Stanovení nástrojů k opracování na místě instalace (např. krácení trubek) 34.0 Podmínky skladování komínového systému 35.0 Čistící metody nebo přístroje jen nástroje, které jsou pro příslušné materiály vhodné k opracování jen metody a přístroje, které jsou vhodné pro příslušn
    Pomocí tohoto nástroje můžete jednoduše a rychle najít potřebné informace o výrobku nebo o certifikaci, prohlášení o shodě atd. Zadejte hledaný výraz a odešlete.
    Membrány Jutadach 135 a 150 lze použít jak pro šikmé střešní konstrukce (větrané, nevětrané, podbité i nepodbité), tak i pro skládané svislé obvodové pláště, včetně použití jako větrozábrany.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00