Jak na věc


neurologie pardubické nemocnice

Indikace k neurosonologickému vyšetření v jiných indikacích

    V rámci ambulantní praxe poskytujeme péči v celém oboru neurologie s důrazem na onemocnění pohybového aparátu a cerebrovaskulární problematiku (cévní problematika mozku a krčních tepen).
    Neurologické oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči o neurologicky nemocné, provádí většinu elektrofyziologických vyšetřovacích metod, včetně aplikace botulotoxinu z neurologických indikací, nadstandartní úrovně dosahuje neurosonologická diagnostika.
    Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 4 %. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 2,7 ošetření (ČR 2,4).


Neurosonologie - ultrazvukové vyšetření u neurologických pacientů

    Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil jen nepatrně. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 2,1ošetření (ČR 2,4).
    Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil jen nepatrně. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 2,1ošetření (ČR 2,4).
    V rámci nemocnice je pro neurologicky nemocné 24 hodin denně dostupná neuroradiologická (CT) laboratorní diagnostika a nezbytná konziliární služba umožňují nejmodernější léčbu neurologicky nemocných včetně moderní léčby cévních mozkových příhod trombolýzou (ve spolupráci s JIP interního oddělení).
    Ve spolupráci s rehabilitačním oddělením je zajištěna rehabilitační léčba u lůžka i ambulantní rehabilitace. V případě nutnosti neurochirurgické léčby spolupracujeme s renomovanými neurochirurgickými pracovišti.


Indikace k neurosonologickému vyšetření vrámci cerebrovaskulárního poradenství

    Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie v Královéhradeckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil jen nepatrně. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 2,3 ošetření (ČR 2,4).
    Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 3,7 %. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 2,6 ošetření (ČR 2,4).
    Problémy nervové soustavy se zabývá neurologie. Diagnostikujeme a léčíme problémy a choroby centrální i periferní nervové soustavy. Specializujeme se i na dětskou neurologii, která je samostatným oborem. Mezi nejčastější neurologická onemocnění patří poškození nervosvalového přenosu, migrény, epilepsie, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, Alzheimerova nemoc, iktus – mrtvice, ale i spastické projevy u dětí na končetinách jako následek dětské mozkové obrny.


Vyšetření krčních a mozkových tepen vrámci prevence

    Neurologické vyšetření není ani bolestivé, ani nepříjemné. Vyžaduje dokonale odebrat anamnézu, vyšetřit hlavové nervy, nervy na krku i končetinách, stoj i chůzi. K vyšetření reflexů na končetinách se používá klasické neurologické kladívko – symbol vyšetření neurologem. Ve spolupráci se smluvními partnery naše pracoviště využívá však i vyšetření jako sonografii, RTG i CT nebo MR vyšetření.
    Pokoje jsou 2 – 4lůžkové s vlastním sociálním zařízením, k dispozici je nadstandartně vybavený jednolůžkový pokoj. Součástí oddělení je 4lůžkový pokoj zvýšené péče s možností kontinuálního monitorování základních vitálních parametrů, určený především k péči o pacienty s cévními mozkovými příhodami.
    Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření proti předešlému roku nepatrně poklesl. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 2,3 ošetření (ČR 2,4).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00