Jak na věc


nemocnice kladno orl

Nemocnice na kraji města - nové osudy

    Nemocnice na kraji města byla z Dietlových seriálů asi nejúspěšnější, a přitom na začátku nebylo, jak by se mohlo zdát, téma práce lékařů a zdravotních sester, ale prostě chuť napsat velký milostný příběh. Jaroslav Dietl byl nejlepším televizním autorem své doby. Kritici mu vyčítají, že jeho televizní seriály se jen tvářily jako realita. To ale Jaroslav Dietl nikdy nepopíral. Nepsal přece odborné práce nebo literaturu faktu, spíš televizní pohádky pro dospělé. A je opravdu chybou autora, když jeho práci divák uvěří, když mu naslouchá a ztratí přitom potřebný odstup? Někdo možná namítne, že Jaroslav Dietl jen sloužil ideologii a byl spolutvůrcem masové kultury, tak jaké je to vlastně umění. Ale srovnávejme jen to srovnatelné. Televizní příběh není kniha nebo divadelní hra a scénárista televizních seriálů nemusí být Hemingway nebo Shakespeare. Od jisté doby ale platí, že by dobrý český televizní scénárista měl být alespoň takovým vypravěčem, jako byl Jaroslav Dietl.
    V legendárním seriálu se budeme setkávat s lékaři z ortopedie, kde pracuje řada výborných chirurgů – primář Sova (L. Chudík), MUDr. Blažej (J. Abrhám), MUDr. Štrosmajer (M. Kopecký) či nepříliš zdatný MUDr. Cvach (J. Vinklář) a nově příchozí mladá lékařka Čeňková (E. Balzerová). Je tu ale i půvabná sestřička Ina Galušková (A. Čunderlíková), řidič sanitky Roman Jáchym (J. Hanzlík) či primářka ARO Dana Králová (J. Štěpánková) nebo MUDr. Vladimír Řehoř (F. Němec), svérázná sestra Marta Huňková (I. Janžurová) a mnoho dalších postav z nemocnice i mimo ni.


Nemocnice na kraji města po dvaceti letech

    Natáčení první, třináctidílné série začalo v roce 1976 s Karlem Högerem v roli primáře Sovy. Höger však půl roku po začátku natáčení zemřel, a tak byl narychlo vybrán slovenský herec Ladislav Chudík. Nemocnice na kraji města se poprvé na obrazovce objevila 5. listopadu 1978 a vzápětí se stala doslova legendou. Ve své době byl seriál autora Jaroslava Dietla a režiséra Jaroslava Dudka největším projektem a po úspěšné první sérii si divácký zájem (nejen u nás, ale i v dalších zemích Evropy, především v Německu) vynutil pokračování. V roce 1981 bylo natočeno nových 7 dílů (14.-20. díl), které navázaly na mimořádně úspěšnou první sérii. Premiéra prvního dílu sedmidílné druhé série byla 22. listopadu 1981.
    Projekt Přátelská nemocnice, který na podnět náměstka hejtmana pro zdravotnictví Romana Línka schválila v říjnu roku 2015 Rada Pardubického kraje ve funkci valné hromady společnosti, rozpracovává odborná skupina akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje vedená manažerkou kvality Markétou Nemšovskou. Projekt se zabývá firemní kulturou a vzájemnou slušností, zlepšením vnitřního prostředí nemocnic pro pacienty i zdravotníky, psychologickou pomocí a duchovní službou, službami pro umírající pacienty a jejich rodiny, využitím dobrovolníků a zlepšením služeb v areálech nemocnic.
    V projektovém týmu zasedli odborníci na hodnocení kvality péče, na lidské zdroje, lékařskou i ošetřovatelskou péči, provoz nemocnice a komunikaci s veřejností. Spolupracovat budou i s vedením jednotlivých pracovišť na pěti místech kraje. Mentorem týmu je doktor Marek Vácha, přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.


Pokračování příště: Nemocnice na kraji města

    Program Přátelská nemocnice je především velkým pozitivním cílem, který si společnost Nemocnice Pardubického kraje spolu s Pardubickým krajem před sebe vytyčila.  Některé dílčí projekty bude možné plnit už v nejbližší době, některé budou trvat déle, ale společnost k nim bude postupně směřovat. Jako nejdůležitější se jeví zlepšení komunikace s pacienty i zdravotníky, k dalším cílům patří například zlepšení prostředí, možnosti psychologické a spirituální podpory, ale také bezbariérovost, spolupráce s dobrovolníky, lepší stravovací služby či úprava parkování uvnitř areálů. Program dokonce oslovil i další zdravotnická zařízení, která by se k němu ráda připojila.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00