Jak na věc


nemocniční kosila andělé

Kdo se může obrátit na ombudsmana?

    Nemocniční ombudsman pomáhá pacientům s vyřizováním jejich podnětů, při potížích v souvislosti s poskytovanou péčí či při podezření na neetické chování zaměstnanců. Pomáhá také se získáním informací, které pacienti potřebují. Zprostředkuje komunikaci mezi daným oddělením nemocnice a pacientem nebo jeho rodinou, zjistí pravý stav věci a může zjednat nápravu. Přijímá samozřejmě také pochvaly od pacientů a jejich blízkých.
    Protože si našich pacientů velmi vážíme, zřídili jsme v ÚHKT post nemocničního ombudsmana. Mohou nastat situace, kdy se pacienti domnívají, že jejich práva byla porušena či ohrožena, nebo nám naopak chcete sdělit, že jste byli s péčí v ÚHKT spokojeni.
    Nemocniční ombudsman v ÚHKT dbá na ochranu práv pacientů. Poskytuje pomoc pacientům, jejich rodinám a blízkým osobám při řešení situací vzniklých v souvislosti s léčbou a pobytem v nemocnici. Zároveň usiluje o zajištění bezproblémové komunikace mezi pacienty, jejich blízkými a zaměstnanci ÚHKT. Usiluje o zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb a o maximální spokojenost pacientů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00