Jak na věc


nadace v česku přehled

Světový den přístupnosti 2019: Technologie dávají znevýhodněným svobodu

    Od roku 2014 je účinný "nový" občanský zákoník, který přinesl výrazné změny do právní úpravy značné části subjektů pohybujících se na neziskovém poli. Nový občanský zákoník tak nově obsahuje i úpravu nadací a nadačních fondů.
    Osmý ročník Světového dne přístupnosti připadl letos na 16. 5. Cílem bylo upozornit na překážky, na které lidé s různými omezeními narážejí, a ukázat možnosti, jak je lze za pomocí technologií odstranit. Nadace Vodafone přesně takové projekty podporuje.
    Na počátku rok 1997 bylo zhruba 5000 nadací, zřízených podle občanského zákoníku a registrovaných u okresních úřadů. Poté, co se podařilo jednotlivým nadacím projít přeregistrací, počet nadací již tolik nestoupal.
    Nadace jsou účelovými sdruženími majetku k trvalé službě společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu, jejichž hlavním posláním je poskytování nadačních příspěvků - grantů - třetím osobám (zejména z výnosů z vlastního majetku a dalších příjmů).
    Jak tuzemské nadace rozdělují peníze na prospěšné projekty zjistíte v Žebříčcích nadací a nadačních fondů, které připravujeme ve spolupráci s vydavatelstvím Economia


Cena Nadace Vodafone Rafael pro Knihovnu digitálních dokumentů

    Zlomovým bodem pro legislativní prostředí nadací v Česku bylo přijetí prvního samostatného zákona upravující nadační sektor - Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb., s účinností od 1. 1. 1998. Přechodná ustanovení nového zákona vyvolala nutnost přeregistrace původních nadací.
    Ve středu 17. dubna vrzla dvířka babyboxu Nemocnice Mělník. Chlapeček, který dostal jméno Vladislav, je osmé letošní děťátko, třetí mělnické a upravil skóre kluci versus holky na 82:106.
    Základní legislativní prostředí pro činnost občanských neziskových organizací v Česku bylo vytvořeno již v roce 1992, včetně zákonem stanovených obecně prospěšných účelů, na které je možné poskytnout dary s daňovou úlevou pro dárce.
    V současné době je v České republice registrováno 475 nadací. Nadace tvoří přibližně 1 % ze všech českých neziskových organizací.
    V lednu 2019 začala další tříletá podpora neziskových organizací, které se věnují problematice doprovázení mladistvých z dětských domovů. Hlavním cílem je podpořit mladé lidi, kteří vyrůstají v dětských domovech či mají zkušenost s ústavní výchovou, na cestě k samostatnému a plnohodnotnému životu. Nadace pomůže na realizaci projektů částkou 2 253 500 korun.


III. kolo Otevřeného fondu 2019 je zaměřené na oblast hospicové a paliativní péče

    Výbuch plynu, kontaminace vody nebo třeba povodně. Aplikace Záchranka má novou funkci. Obyvatele Prahy upozorní na možné nebezpečí. Informace do ní budou vkládat zaměstnanci Operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy.
    Svou podstatou představují zdroje finančních prostředků pro různorodé aktivity, nejen veřejně prospěšné, ale i soukromé, například pro správu majetku, ovšem s výjimkou podpory politických stran a hnutí. Podílejí se na podpoře mnoha různorodých oblastí a aktivit ve všech regionech České republiky. Kromě jejích hlavní funkce vyplývající ze zákona se nadace zabývají i dalšími činnostmi - pořádají benefiční akce, sbírky, tomboly, vydávají publikace apod. Nadace často rychle zasahují v naléhavých (krizových) situacích (přírodní katastrofy, válkou zničené regiony), mají úlohu iniciátorů společenských změn i důležitých procesů.


NADAČNÍ VYHLEDÁVAČ - Najděte si svou nadaci/nadační fond

    III. kolo Otevřeného fondu zaměřené na zlepšení podmínek péče o pacienty umístěné v lůžkových hospicích a na podporu mobilní domácí hospicové péče. Zejména se jedná o péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a podporu jejich blízkých. Dále pak aktivity, které směřují ke zlepšení péče o umírající a zlepšování kvality života lidí s nevyléčitelnou nemocí. Pakliže se Vaše nezisková organizace zaměřuje na výše uvedené, můžete si aktuálně u Nadace Jistota požádat o příspěvek.
    Hlavním tématem letošního Českého dne proti rakovině byla nádorová onemocnění plic. Květen je tak ideálním obdobím pro změnu životního stylu. S odvykáním kuřákům pomáhá unikátní česká mobilní aplikace Adiquit, která vznikla v Laboratoři Nadace Vodafone.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00