Jak na věc


nadace podané ruce brno, špitálka

Hlavní město Praha začalo využívat aplikaci Záchranka pro rychlé varování občanů

    Na počátku rok 1997 bylo zhruba 5000 nadací, zřízených podle občanského zákoníku a registrovaných u okresních úřadů. Poté, co se podařilo jednotlivým nadacím projít přeregistrací, počet nadací již tolik nestoupal.
    Nadace ČEZ, jejímž nejvýznamnějším dárcem je společnost ČEZ, a. s. a některé další společnosti Skupiny ČEZ, se při poskytování nadačních příspěvků řídí těmito zákony a pravidly:
    Základní legislativní prostředí pro činnost občanských neziskových organizací v Česku bylo vytvořeno již v roce 1992, včetně zákonem stanovených obecně prospěšných účelů, na které je možné poskytnout dary s daňovou úlevou pro dárce.
    Výbuch plynu, kontaminace vody nebo třeba povodně. Aplikace Záchranka má novou funkci. Obyvatele Prahy upozorní na možné nebezpečí. Informace do ní budou vkládat zaměstnanci Operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy.
    Od roku 2014 je účinný "nový" občanský zákoník, který přinesl výrazné změny do právní úpravy značné části subjektů pohybujících se na neziskovém poli. Nový občanský zákoník tak nově obsahuje i úpravu nadací a nadačních fondů.


AfaSlovník učí české pacienty po mrtvici znovu mluvit

    Hlavním tématem letošního Českého dne proti rakovině byla nádorová onemocnění plic. Květen je tak ideálním obdobím pro změnu životního stylu. S odvykáním kuřákům pomáhá unikátní česká mobilní aplikace Adiquit, která vznikla v Laboratoři Nadace Vodafone.
    Jak tuzemské nadace rozdělují peníze na prospěšné projekty zjistíte v Žebříčcích nadací a nadačních fondů, které připravujeme ve spolupráci s vydavatelstvím Economia
    V současné době je v České republice registrováno 475 nadací. Nadace tvoří přibližně 1 % ze všech českých neziskových organizací.
    Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporujeme řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí novou zeleň.


Aplikace Echo na pomoc pohřešovaným dětem je hotová

    Osmý ročník Světového dne přístupnosti připadl letos na 16. 5. Cílem bylo upozornit na překážky, na které lidé s různými omezeními narážejí, a ukázat možnosti, jak je lze za pomocí technologií odstranit. Nadace Vodafone přesně takové projekty podporuje.
    Zlomovým bodem pro legislativní prostředí nadací v Česku bylo přijetí prvního samostatného zákona upravující nadační sektor - Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb., s účinností od 1. 1. 1998. Přechodná ustanovení nového zákona vyvolala nutnost přeregistrace původních nadací.
    Nadace jsou účelovými sdruženími majetku k trvalé službě společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu, jejichž hlavním posláním je poskytování nadačních příspěvků - grantů - třetím osobám (zejména z výnosů z vlastního majetku a dalších příjmů).
    Nadace ČEZ (dříve Nadace Duhová energie) byla založena dne 25. července 2002 dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, a dne 28. srpna 2002 byla zapsána Městským soudem v Praze do nadačního rejstříku, oddíl N, vložka č. 462. Nadaci bylo přiděleno identifikační číslo 26 72 15 11.


Kampaň „Od května nekouřím“ motivuje kuřáky k odvykání

    Svou podstatou představují zdroje finančních prostředků pro různorodé aktivity, nejen veřejně prospěšné, ale i soukromé, například pro správu majetku, ovšem s výjimkou podpory politických stran a hnutí. Podílejí se na podpoře mnoha různorodých oblastí a aktivit ve všech regionech České republiky. Kromě jejích hlavní funkce vyplývající ze zákona se nadace zabývají i dalšími činnostmi - pořádají benefiční akce, sbírky, tomboly, vydávají publikace apod. Nadace často rychle zasahují v naléhavých (krizových) situacích (přírodní katastrofy, válkou zničené regiony), mají úlohu iniciátorů společenských změn i důležitých procesů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00