Jak na věc


názvy katastrálních území

Historické názvy chemických prvků

    V jiné skupině názvů zemí se přídavná jména i podstatná jména označující obyvatele těchto zemí tvoří pomocí koncovky –ese. Jednotné i množné číslo má stejný tvar, např. Chines.
    Velice zvukomalebné byly v době národního obrození také ostatní chemické názvy. Známé chemické prvky byly členěny do skupin nazývaných čeledě. Amerling popisuje následujících 11 čeledí chemických prvků:
    České chemické názvosloví prodělalo zajímavý historický vývoj. O jeho rozvoj se postarali zejména Karel Slavoj Amerling a Jan Svatopluk Presl. Presl patřil k nejvýznamnějším českým přírodovědcům 19. století, zasloužil se o rozvoj odborné terminologie v chemii, mineralogii, zoologii a botanice. Je autorem českých a slovenských názvů pro chemické prvky uhlík, kyslík, draslík, vápník nebo pro minerály cínovec a kazivec.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00