Jak na věc


název křížence jak a zebu

Lidstvo mléko získává a využívá: od skotu, koz, ovcí, buvolů, jaků, velbloudů, lam, zebu, sobů, koní

    28 Délka laktace, množství mléka a kvalita mléka závisí na: a) vnitřních faktorech b) vnějších faktorech druh zvířete, čas odstavu mláďat - výživa (sezóna) a napájení - plemeno a užitkový typ (až 70 % vliv na dojivost) - genetické předpoklady - dojení (počet ) - zdravotní stav - teplota a podmínky chovu - pořadí laktace - sezóna otelení (zima nebo jaro) (maximum po dosažení tělesné dospělosti) vliv živé hmotnosti a velikosti dojnice délka a kvalita stání na sucho fáze laktace a výše užitkovosti vliv březosti příliš rané zabřeznutí (samice chovatelsky nedospělé = nedorostlé nízká hmotnost, oslabení organismu) = nízká užitkovost
    57 FCM (fat corrected milk) metoda = přepočet na stejný energetický obsah, přesnější porovnávání laktací (s rozdílnou dojivostí a různou tučností) FCM = M( 0,4 + 0,15t) FCM = 0,4M M t T = T FCM není přepočtem produkce na 4 % tučnost!! M produkce mléka v kg, t průměrná tučnost v %, T množství tuku v kg Pomocí FCM lze vyjádřit energetickou hodnotu mléka: 1 kg FCM = 3140 J
    24 Mateřské mléko Skot Koza Ovce Prasnice Porovnání složení mléka u různých druhů kg mléka /den 17 kg (305 dní) 2 5 kg (280 dní) 1,5 5 kg (240 dní) cca 5 kg max.12 kg ( dní) % sušina % bílkovin % tuku % laktózy 1,3 (alb : kas) cca (80 % : 20 %) 4,1 7,2 12,5 3,3 3,5 (alb : kas) 3,5-4 4,7 4,9 (20 % : 80 %) 13,1 2,7-3, ,4 16,4 4, ,2-4,8 18 5,5-6,2 7 4,3 Klisna ,5 7


2. Rod Rod bývá jednoslovné podstatné jméno, kteréhokoliv ze tří mluvnických rodů. Rod má různý počet písmen dvě písmena

    50 výživa První 1/3 laktace = prvních 100 dnů po otelení Nejnáročnější období v chovu dojnic v tomto období může dojnice poskytnout až cca 45 % produkce z celé laktace v tomto období se nejpodstatněji formuje laktační křivka dojnic. v tomto období dochází i k novému zabřeznutí (proto u vysokoprodukčních dojnic je prodlužována SP nad 100 dní) u krav na I. a II. laktaci dokončován růst těla Chyby ve výživě, (nebo zdravotní problém) = např. 2 vrcholy laktační křivky Obecně nežádoucí jsou náhle změny krmiva či zkažené krmivo.
    58 Produkce mléka na i užitkový den věku dojnice (PMUD) celkové množství vyprodukovaného mléka (kg) PMUD = věk dojnice (dny) počet dnů od narození do 1. otelení Z hlediska ekonomiky se považuje za ekonomickou krávu dojnice, která vyprodukuje nejméně 15 kg mléka na den života.
    3 početní stavy skotu v ČR ukazatel Rok 2013 (IV.) skot celkem z toho krávy krávy dojené krávy bez tržní produkce mléka Průměrná mléčná užitkovost skotu v ČR ukazatel jednotka 2012 denní dojivost (průměr.) l / kus/den 20,5 roční dojivost (průměr) l / kus/rok 7432 Trend: meziroční pokles stavů dojených krav, produkce mléka, ale meziročně stoupá. Zdroj:


názvy, pojmy, jména, definice, zkratky

    60 kontrola mléčné užitkovosti (skotu): Za normovanou laktaci (305 dní), laktace pod 240 dnů je nenormální Měří se: dojivost (množství nadojeného mléka ± 0,2 kg) % obsah složek mléka: bílkovina, tuk, laktóza, sušina volitelné ukazatele: (k posouzení zdravotního stavu): močovina, ketolátky, SB, volné mastné kyseliny) Z údajů zjištěných v kontrolních dnech výpočet hodnot za kontrolní údobí a za normovanou laktaci. 2 typy kontrol: metoda A (varianta A4 = standard - provádí jen pověřený pracovník - oficiální údaje pro šlechtění, odběr vzorků ráno a večer (v kontrolním dnu) varianta AT (méně přesná) střídavě jeden měsíc jen ráno, jen večer metoda B (provádí chovatel - spolupráce pověř. pracovníkem) informační charakter.
    8 Mléčnost prasnice: Mléčnost prasnic se měří zvážením vrhu po porodu a v 21 dnech (cca sele po porodu cca 1,5 kg; v 21 dnech cca 6,5 kg; při odstavu v 28 dnech cca 7,5 kg) délka laktace prasnice je fyziologicky nastavená na 8-12 týdnů, vrchol laktace u prasnice je týden, s produkcí 3,5-12 kg mléka /den. na sele a den připadá cca 0,7-1,4 kg mléka (na 1 kg přírůstku selete je třeba 4-5 kg mléka) sekrece kojení cca 1 hodinu a spouštění mléka trvá cca 20 s. Přední struky poskytují více mléka než zadní Prasnice za 8 týdenní laktaci může vyprodukovat kg mléka. Odstav se provádí týden. Sele zdvojnásobí porodní hmotnost (cca 1,5 kg) za 8 až 10 dnů.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00