Jak na věc


název křížence jak a zebu

2. Rod Rod bývá jednoslovné podstatné jméno, kteréhokoliv ze tří mluvnických rodů. Rod má různý počet písmen dvě písmena

    16 Tvorba mléka Krevní kapiláry oplétají mléčné alveoly a tubuly. Přívod krve do mléčné žlázy je značný až 500 l, pro tvorbu 1 l mléka. Pro denní dojivost 20 l mléka proteče mléčnou žlázou l krve / 24 hod. Každá sekreční buňka produkuje všechny složky mléka Součásti mléka vylučovány různě: voda a v ní rozpuštěné látky vystupují z buněk difúzně přes cytoplazmatickou membránu ekrinně, koloidní látky (bílkoviny) se vylévají do lumina alveol tukové kapénky se odškrtí od žlázové buňky - apokrinně někdy se uvolní do mléka i celá žlázová buňka (SB somatické buňky)
    49 vzestupná fáze laktace Mlezivové období po porodu (cca týden) Rozdojování (vzestup): 15 až 40 dnů (u vysokoprodukčních) dosažení denního maxima Denní maximum u dojných plemen je i více než 30 l (výjimečně i téměř 50 l u vynikajících holštýnských plemenic) Nasazení laktace převládá genetický vliv (plemeno, individualní založení) index vzestupu laktační křivky: nejvyšší denní dojivost - počáteční dojivost délka vzestupné fáze ve dnech Následují cca 3 týdny udržování stejné úrovně užitkovosti
    52 výživa Tuková tkáň - důležitá zásobárna hormonů, kdy při nadměrném odbourávání tukových rezerv jsou uvolňovány ve vyšších koncentracích a narušují přirozené hospodaření s hormony. Neúměrné odbourávání tukových rezerv během zejména prvních 100 dní laktace způsobuje ketózy, poškození jater poruchy zejména reprodukce poruchy cyklů poruchy zabřezávání a brakace.


Lidstvo mléko získává a využívá: od skotu, koz, ovcí, buvolů, jaků, velbloudů, lam, zebu, sobů, koní

    první sloupec označuje koncové písmeno, druhý sloupec označuje počet položek končících na dané písmeno, třetí sloupec označuje rody a poslední sloupec označuje vyšší taxony
    54 Johanssonův index perzistence P 2:1 dojivost za 101 až 200 den P2 :1 = 100 (%) dojivost za 1 až100 den index stupeň perzistence tvar křivky nad 90 příliš plochá 80-89,9 velmi dobrý plochá 70-79,9 dobrý normální 60-69,9 málo uspokojivý příkrá do 59,9 špatný velmi příkrá První laktace má vyšší perzistenci cca %, Další laktace má nižší perzistenci cca %
    56 Hodnocení laktace produkce mléka a mléčných složek; Přepočet produkce na stejnou tučnost např. 4 % M 4% = M t 4 M produkce mléka v kg, t průměrná tučnost v % Příklad: kráva nadojila za normovanou laktaci 6550 kg mléka o průměrném obsahu tuku 3,5 %. Přepočtěte na mléko se 4 % tučností. (6550 * 3,5) / 4 = 5731 kg
    58 Produkce mléka na i užitkový den věku dojnice (PMUD) celkové množství vyprodukovaného mléka (kg) PMUD = věk dojnice (dny) počet dnů od narození do 1. otelení Z hlediska ekonomiky se považuje za ekonomickou krávu dojnice, která vyprodukuje nejméně 15 kg mléka na den života.


názvy, pojmy, jména, definice, zkratky

    62 Celorepublikovou databázi spravuje (Českomoravská společnost chovatelů, a.s.) a údaje o jednotlivých chovech a zvířatech zpracovává a statisticky vyhodnocuje výpočetní středisko PLEMDAT s.r.o. v Benešově u Prahy. Chovatelé, šlechtitelé aj uživatelé získávají zpracované výsledky formou sestav. Výsledky kontroly užitkovosti za kontrolní rok - ročenka výsledků za uzavřené normované laktace (říjen až září) příslušného roku dle plemen, okresů, podniků a stájí v ČR.
    38 postup zaprahování před dobou stání na sucho U vysokoprodukčních dojnic problémy se zaprahováním (dojí-li ještě na konci laktace např. 15 l/den) Doba procesu zaprahování cca dní již před tímto obdobím (omezení příjmu vody, štavnatých krmiv) Postupné omezení počtu dojení na 1x denně až obden. Individuální kontrola - možná medikace mléčné žlázy - ochrana před zánětem Nesprávný postup těžké záněty mléčné žlázy Přesun 14 dní před porodem do porodny.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00