Jak na věc


nátěr u sporáku místo kachliček

VÍCE NEŽ 1000 PARTNERŮ PO CELÉM SVĚTĚ!

    Jsme certifikovaná firma, která se specializuje od roku 2000 na tyto činnosti:Nátěry střech, generální opravy a rekonstrukce střech, nátěry dřeva, nátěry dřevěných konstrukcí, výškové práce,renovace eternitových a taškových střech, nátěry fasád, myti fasád, čištění fasád.Dalšími činnostmi jsou nátěry ocelových konstrukcí, nátěry dřevěných podhledů, štítů, obložení, protipožární nátěry, nátěry výtahových šachet, zábradlí, hromosvodů, spárování panelových domů, shazování sněhu a ledu ze střech, odklízení sněhu, zábrany proti sněhu, nátěry a čištění zateplených fasád, hydroizolace střech, rizikové kácení stromů.
    Za dobu naší působnosti jsme provedli více než 320 realizací. Veškeré podrobné informace naleznete v jednotlivých sekcích, nebo Vám je rádi zodpovíme, proto nás neváhejte kontaktovat.
    Silikonový střešní nátěr EXY FLEX by měl být aplikován v dodané formě, zředění rozpouštědlem se nedoporučuje. Pokud v dodané nádobě došlo ke vzniku usazenin, materiál před použitím promíchejte nebo protřepejte.
    Silikonový střešní nátěr EXY FLEX by neměl být ponechán v čerpacím zařízení a hadicích po delší dobu, pokud zařízení neobsahuje hadice a těsnění blokující vlhkost. Silikonový střešní nátěr EXY FLEX vytvrzuje reakcí s vlhkostí. Zařízení bez těsnění blokujících vlhkost mohou přenášet dostatek vodní páry k postupnému tvoření vytvrzeného materiálu na stěnách hadic a v neutěsněných spojích. To může mít za následek zvýšení provozních tlaků a omezení průtoku materiálu.


Nátěry střech, Rekonstrukce střech, Výškové práce

    Teplota se má držet nad (4 °C). Nižší teploty prodlužují dobu tvoření slupky, aktivní lepivosti a konečný čas vytvrzení. Mráz anebo vlhkost také mohou nepříznivě ovlivňovat přilnavost nátěru k podkladu. Spolu se zvyšováním venkovní teploty budou klesat doby nanášení nátěru a vytvrzování nátěru, čímž se zkrátí i doba potřebná pro aplikaci granulí.
    Akce:Sezona je v plném proudu, žádáme všechny zákazníky, kteří potřebují provést nátěr střechy, nátěr dřeva, umytí fasády, či jakékoliv výškové práce, neváhejte nás kontaktovat, děkujeme, kontakt tel. 736 288 579.Naše firma působí po celé ČR. Nabízíme Vám profesionální přístup, dlouholeté zkušenosti, poradenská činnost zdarma, použití moderních technologií a kvalitních materiálů.
    Nátěry střech: začali jste uvažovat o nátěru střechy, máte novou pozinkovou střechu, nebo starý nátěrna střeše je již opotřebovaný? Sezona je v plném prouvdu a začínáme s renovacemi a nátěry střech.proto nás neváhejte kontaktovat, více naleznete v sekci nátěry střech.
    Silikonový střešní nátěr EXY FLEX 3500 může být aplikován na mnoho typů střešních systémů. Pro podrobné informace ke konkrétnímu střešnímu systému pro aplikaci nátěru se obraťte na příslušného výrobce střešního systému.


Zajišťujeme kompletní servis nátěrů fasád po celé ČR:

    Kliknutím na níže uvedený odkaz "Odeslat", v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění výslovně souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím společnosti HONTER Company s.r.o. Tyto údaje poskytuji společnosti HONTER Company s.r.o., jako správci osobních údajů či jako jeho zmocněnému zástupci, výhradně za účelem poskytnutí informací, nejdéle na 10 let od jejich zaslání.
    Silikonový střešní nátěr EXY FLEX musí být skladován v uzavřených nádobách na suchém místě a chráněn před působením přímého slunečního záření a vysokých teplot. Nádoby skladujte za teplot do (43 °C) pro udržení plné trvanlivosti. Silikonový střešní nátěr EXY FLEX může být uložen v nevytápěných skladech i během chladnějších měsíců bez nebezpečí zamrznutí.
    Silikonový střešní nátěr EXY FLEX je tekutý silikonový nátěr, který je vynikajícím kandidátem který je doporučovaný k použití pro aplikaci střechy. Střešní nátěr je možné použít na polyuretanové pěny, vodou ředitelné nátěry (akrylové), PVC membrány, plechové a betonové střechy a existující nátěry. Silikonový střešní nátěr EXY FLEX 3500 tvoří trvanlivou, prodyšnou, vodotěsnou a povětrnosti odolávající barieru, která je mimořádně odolná vůči degradaci působením povětrnostních vlivů.


Hlavní dodavatel nátěrových materiálů:

    Nátěry dřeva: pokud jste v posledních letech zanedbali nátěr dřeva, podhledů, štítů či dřevěné fasády, je nejvyšší čas to napravit. Nátěry dřeva by se měli obnovovat po 3-6letech v závislosti na přírodních podmínkách, v jaké se nacházíte lokalitě apod. Rádi Vám poradíme s vhodným výběrem barvy. Nátěry provádíme pro SVJ, bytová družstva, chaty, dřevostavby, pensiony.... více informací v sekci nátěry dřevěných konstrukcí.
    Při natírání ploch svislých stěn kromě parapetů a stěn spojených s ošetřovaným střešním systémem nebo tvořících jeho část se doporučuje silikonový architektonický nátěr EXY Shield. Pro další informace se obraťte se na zástupce HONTER Company.
    EXY FLEX 3500 silikonový střešní nátěr může být aplikován na sebe, stejně jako na řadu střešních materiálů a podkladů včetně: jednovrstvé PVC pláště, stříkané pěnové izolace, kovu, betonu. Asfaltové substráty mohou vyžadovat nátěr ASFALT BLOCK. Povrchy, na které má být aplikován EXY FLEX 3500 musí být čistý, suchý, nosný a bez volných částic, nečistot, prachu, oleje, námrazy, plísně a jiných nečistot. Poškození podkladu jako jsou praskliny, otvory, díry, atd. by měly být řádně opraveny před aplikací. Nasáklý podklad musí být odstraněn a opraven vhodným způsobem. Aplikátor by měl ověřit přilnavost stávající střešní krytiny. Pokud je nutné použít ASFALT BLOCK, doporučuje se před aplikací ověřit na kousku povrchu jeho efektivnost.


Mytí fasády panelového domu v Praze Modřanech

    Díky ochrannému silikonovému nátěru vytvoříte na střeše nejen kvalitní hydroizolaci, ale také ochrannou vrstvu proti dalším povetrnostním vlivům a zamezíte značnému prohřívání střechy. Na obrázku můžete vidět, jak značný rozdíl je mezi teplotami na střeše bez ochranného nátěru (vlevo - teplota 63,7°C) a po aplikaci střešního ochranného nátěru (vpravo - teplota 29,8°C).
    Stříkaná pěnová izolace je vhodná pro suché prostory. Kompletně vyplní všechny mezery, vytvoří vzduchovou bariéru, čímž zabraňuje průniku studeného vzduchu a následné kondenzaci vody uvnitř objektu.
    Silikonový střešní nátěr EXY FLEX je k dostání v plastových kbelících o hmotnosti(23,6 kg), (18,9 l) a v ocelových sudech o hmotnosti (245 kg), (208 l).
    Je třeba dbát na to, aby se předešlo postříkání přilehlých stavebních materiálů, vozidel, aparatur apod. Pokud se tak stane, tak to můžete, dříve než vytvrdne, vyčistit otřením, případně rozpouštědlem a suchými hadry. Vytvrzený materiál může být z povrchů odstraněn žiletkou nebo vydrhnut syntetickými odíracími polštářky a rozpouštědly. Chcete-li tomu zabránit, vyvarujte se stříkání za větrného počasí, které může způsobit unášení postřiku. Povrchy, které nejsou určeny k nanášení, by měly být zacloněny nebo zakryty.


ROZDÍL TEPLOT ZA POUŽITÍ NÁTĚRU

    Silikonový střešní nátěr EXY FLEX může být aplikován nástřikem, nátěrem, válečkem. Je-li požadováno nanášení nátěrem nebo válečkem, doporučují se použít nástroje odolné vůči rozpouštědlům. Je-li požadována aplikace nástřikem, silikonový střešní nátěr EXY FLEX lze aplikovat běžně dostupným nástřikovým zařízením. Pro doporučení pro výběr aplikačního přístroje se obraťte na HONTER Company v dané zemi. Vyčištění nástřikového přístroje obsahujícího nevytvrzený materiál je možno vykonat propláchnutím terpentýnem (nebo jiným vhodným rozpouštědlem).
    Zákazníci, kteří zvažují použití tohoto výrobku, by si měli prostudovat nejnovější materiálový bezpečnostní list a štítek pro informace o bezpečnosti výrobku, pokyny k manipulaci, případně potřebné osobní ochranné pomůcky a požadované speciální skladovací podmínky. Materiálové bezpečnostní listy jsou k dispozici na požádání u každého zástupce HONTER Company v dané zemi. Použití jiných materiálů ve spojení s těsnivy a tmely HONTER Company (například primery) může vyžadovat další opatření. Prostudujte si a dodržujte bezpečnostní informace uvedené výrobcem takovýchto materiálů.
    Žádné ustanovení tohoto dokumentu nelze vykládat tak, jako by z něj vyplývala neexistence nějakého relevantního patentu nebo jako by představovalo svolení, podnět nebo doporučení využívat jakýkoli vynález, chráněný nějakým patentem, bez oprávnění od majitele patentu.


Provádíme nátěry fasád, podhledů a dřevěného obložení:

    Silikonový střešní nátěr EXY FLEX není určen a nedoporučuje se k použití na plochy pro pěší nebo dopravní provoz. Za nepříznivého počasí může dojít k poškození nevytvrzeného silikonového střešního nátěru EXY FLEX proto by se nátěr neměl provádět při očekávání silného deště, krupobití apod. během 24 hodin po aplikaci silikonového střešního nátěru EXY FLEX.
    Uzavřená struktura buněk funguje jako parozábrana. Nedochází tak k průniku vlhkosti do izolace. Ideální pro použití například sklepy, základy, interiér, exteriér.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00