Jak na věc


následky neomluvené absence v práci

Fatalní následky anorexie na lidský organismus

    Dobrý den,měl jsem prěd rokem vážný pracovní úraz.Při práci mě srazil kamion,Nedostal jsem žádné bolestné ani za trvalé následky a zajímá mě,zda mohu požadovat náhradu od zaměstnavatele,nebo od pojištovny pachatele,který byl odsouzen.Přišel jsem o nohu,zlomené hrudní obratle atd.poradte prosím.Děkuji Haverland Jiří
    Dětské úrazy jsou velice nákladnou záležitostí, která váže zdroje, jež by mohly být použity jinde. Ztráty způsobené úrazy dětí v ČR každoročně dosahují cca 10 – 15 miliard korun.
    Jaké to je procitnout a pochopit, že anorexie je tichý a pomalý zabiják. Zpověď „vyléčené“ dívky, jenž na youtube umístila video, v němž se snaží varovat druhé před tímto nebezpečím. Našla v sobě dostatek sil se anorexii postavit, přesto bude do konce života trpět jejími následky.
    V České republice zemře ročně na následky úrazů 200 – 250 dětí. Smrtelné úrazy jsou ale jen vrchol ledovce. Na každé smrtelné zranění připadá 10 dalších, které zanechávají trvalé postižení: ochrnutí, ztrátu zraku, sluchu, poškození mozku nebo zjizvení. Asi 40 tisíc úrazů ročně vyžaduje hospitalizaci, ambulatně ošetřených úrazů dětí je cca 450 tisíc každý rok.


Bolest a utrpení zraněných dětí

    Obrátíme se na vhodného znalce, který ohodnotí následky, které Vám v důsledku škodní události vznikly a Vaše nároky uplatníme u škůdce, pojišťovny či v rámci trestního řízení.
    Určování výše náhrady za ztížení společenského uplatnění (trvalé následky) nově posuzují lékaři, kteří jsou z oboru zdravotnictví jmenováni soudními znalci v novém odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví.
    Je to velmi nebezpečné onemocnění, které může skončit i úmrtím nebo může zanechat následky. V letech 1939 až 1962 došlo asi k 600.000 onemocnění. Z nich 100.000 skončilo úmrtím nemocného. Nejčastějšími postiženími, které vzniknou jako následek prodělaného zánětu mozkových blan, jsou zrakové a sluchové poruchy.
    Zajímalo by mě, jestli k tomu, abych měla zánět mozkových blan stačí jen to, že mě už asi týden bolí hlava a mám jen lehce zvýšenou teplotu. Ještě k tomu se cítím celkem unavená....


Podmínky o ochraně osobních údajů

    Při odškodnění trvalých následků zavádí Metodika Nejvyššího soudu zcela nový systém. Nové pojetí je založené na stanovení rozsahu omezení (vyřazení) pomocí procentního vyjádření z pomyslné hodnoty zmařeného (byť neskončeného) lidského života při absolutním vyřazení ze všech sfér společenského zapojení.
    S ohledem na to, že trvalými následky, které Vám vznikly, se budou věnovat odborníci, kteří jsou právě pro toto hodnocení speciálně proškoleni, je možné získat mnohonásobně vyšší odškodné, než bylo možné docílit přidělenými body, dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví.
    Náš mozek je stejně jako cibule obalen v několika obalech. Tyto obaly jsou tvořeny třemi vrstvami. Zevní vrstvu tvoří tvrdá plena mozková. Vnitřní vrstva, tvořená měkkou plenou mozkovou, pevně lne k povrchu mozku. Na jejím povrchu probíhají větší cévy, které se skrze ni dále zanořují do mozkové tkáně. Mezi těmito dvěma obaly je ještě tzv. pavučnice. Jsou to tenké bezcévné blány, které jsou připoutány trámčitými výběžky k měkké pleně mozkové.
    Úrazy dětí nejsou jen zlomeniny a modřiny, je mnoho úrazů, které přinášejí dlouhodobé zdravotní problémy dětem, starosti a smutek rodičům. Vědomí, že následky úrazů mohou být velice závažné, je prvním krokem k jejich prevenci.


Následky úrazů pro rodinu zraněného dítěte

    Těžký úraz dítěte zasáhne samozřejmě i jeho nejbližší, jak psychicky, tak i ekonomicky a sociálně. Minimálně jeden rodič se musí o dítě starat, v případě trvalých následků i po celý život. Jsou potřeba speciální pomůcky, úpravy bytu, speciální péče, další účastnici rodiny se musejí přizpůsobit změněné situaci.
    Anorexie si vybírá nemalé oběti na duchu i na těle. I když si zpočátku připadáte šťastní a okolí vás může chválit za bezva postavu, je jen otázkou času, kdy přijdou bolesti a utrpení. Následky anorexie jsou totiž fatální a mnohdy i nezvratné.
    Každé poranění samozřejmě bolí. Každý úraz má ale i značný dopad na psychiku dítěte a v případě vážného poranění s trvalými následky často znemožňuje jeho zařazení zpět do společnosti a plnohodnotného života.
    Při meningitidách bývají postiženy právě měkké mozkové obaly. Při zánětu dochází k jejich zduření a v prostoru mezi pavučnicí a měkkou plenou mozkovou bývá přítomen hnisavý žlutavý sekret u meningitid způsobených bakteriemi.
    Tisíc slov vám nikdy nebude stačit, aby jste vysvětlili, co anorexie obnáší. Možná pohled na fotky zubožených těl pomůže někomu procitnout a pochopit, že kost a kůže již dávno není symbolem krásy.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00