Jak na věc


nárok na odchod do starobního důchodu tabulka

Majetek koupený před registrací

    Ještě vloni to vypadalo s českým lázeňstvím a jeho klienty bledě. Stát šetřil, kde mohl - i na nároku nemocných na lázně. Od ledna to už tak neplatí. Přibylo diagnóz umožňujících předepsat lázně a prodloužila se délka hrazených pobytů. Přečtěte si, za jakých okolností máte nárok na lázně vy...
    Nárok na odpočet můžeme v běžném daňovém přiznání uplatnit do 3 let od data zdanitelného plnění. (Pokud však povinně krátíme koeficientem, tak jen v aktuálním kalendářním roce. Později jen dodatečným daňovým přiznáním.) Od 1.1.2012 však platí, že na uplatnění nároku na odpočet pro technické zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor máme 10 let.
    1. Nárok na PPM Vám skutečně nevznikne, neboť jednou z podmínek nároku na PPM z nemocenského pojištění OSVČ je i účast na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM pak u těhotné pojištěnky může nastat nejpozději počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu.
    U špatně stanovené daně na daňovém dokladu máme nárok na odpočet jen do výše špatně stanovené DPH (je-li daň spočítána chybně nižší) nebo jen do výše správně stanovené DPH (je-li daň spočítána chybně vyšší).


Jak vybrat přebytek dovolené a kdy máte nárok na peníze! RADY

    V rámci své evidence k DPH evidujeme přijatá zdanitelná plnění a doklady 10 let archivujeme. U přijatých plnění s hodnotou vyšší než 10 tisíc Kč včetně DPH musí naše evidence obsahovat i DIČ dodavatele, od roku 2016 i původní číslo daňového dokladu dodavatele.
    Jste matka či otec samoživitel a nejste si jistí, na jakou finanční podporu máte nárok? Podívejte se na krátký přehled příspěvků, o které můžete žádat, a vypočítejte si jejich výši s naší finanční kalkulačkou.
    V této situaci je třeba se obrátit na Vašeho ošetřujícího lékaře, aby potvrdil, na který den stanovil očekávaný den porodu. Toto potvrzení předložíte správě sociálního zabezpečení, u níž jste evidována jako OSVČ. Tato správa sociálního zabezpečení potvrdí, že nesplňujete podmínky nároku na PPM v žádné pojištěné činnosti, aby Vás ošetřující lékař mohl uznat dočasně práce neschopnou od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, popř. aby mohl pokračovat v pracovní neschopnosti, která trvala až do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu.


Svatba, pohřeb, stěhování: Kdy musíte dostat volno? PŘEHLED

    Ministr spravedlnosti Robert Pelikán přišel s převratným návrhem. Chce, aby stát platil lidem právníky i u přestupkových komisí. Návrh však vyvolal vlnu odporu. Podle některých politiků je diskriminační, nárok by na něj totiž měli pouze ti, jejichž příjem nepřesáhne 10 230 korun.
    Mnoho lidí netuší, že kromě nemocenské má při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání nárok i na další náhrady škody. Ty musí vyplácet zaměstnavatel po dohodě s pojišťovnou. Podívejte se, co všechno můžete dostat.
    V daňovém přiznání uplatňujeme nárok na vrácení DPH za přijatá plnění, tedy za ty nákupy, které jsou zároveň naše daňové výdaje. Snižujeme tak svůj odvod DPH finančnímu úřadu.
    Bývalý hejtman David Rath částečně uspěl s žalobou u Obvodního soudu pro Prahu 2. Rozsudek mu přiznal odškodné 12 tisíc korun za to, že byl v době nezákonné vazby přiveden k soudu v poutech. Rozhodnutí není pravomocné.
    Své dodavatele musíme kontrolovat v registru plátců, abychom se nedostali do problémů a neručili za jejich odvod DPH - viz Nespolehlivý plátce, ručení za odvod.


Stavební a montážní práce, odpad, zlato a šrot

    4. nárok na nemocenské v souvislosti s porodem budete mít od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, pokud tento den již bude dočasná pracovní neschopnost trvat alespoň 22 kalendářních dnů. Toto nemocenské se vyplácí až do konce šestého týdne po porodu. Výše nemocenského při platbách pojistného na nemocenské pojištění ve výši 143 Kč měsíčně bude odpovídat měsíčnímu základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění ve výši 6 217 Kč a měsíční záloze na pojistné na důchodové pojištění OSVČ ve výši 1 816 Kč. Denní výše nemocenského pak bude činit cca 110 Kč.
    Pokud poskytujeme nebo využíváme stavební a montážní práce nebo obchodujeme se zlatem, šrotem či odpadem, řídíme se zvláštním režimeme reverse charge, viz § 92a-92e zákona o DPH.
    Nárok na odpočet uplatníme nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo a my jsme už obdrželi k němu daňový doklad. Nemůžeme tedy žádat o odpočet DPH k plnění, které se sice uskutečnilo, ale daňový doklad jsme obdrželi až po skončení zdaňovacího období.
    Občas se stane, že úhradu našeho výdaje provede někdo jiný (dcera, přítel) ze svého účtu, případně prostřednictvím své platební karty. Pokud je daňový doklad k takové úhradě v pořádku - obsahuje naše údaje, je to v pořádku, protože pro účel DPH je důležité to, že jde o přijaté plnění související s prováděním naší ekonomické činnosti. Peníze mohly být třeba krátkodobou půjčkou a jestliže nešlo o zboží k osobní potřebě dcery či přítele, neměl by být s nárokem na odpočet DPH problém.


Odhodlejte se a začněte zdravěji každý den

    Máte necelé dva týdny na to, abyste si (jak zákon velí) vybrali zbytek dovolené za rok 2016. Pokud jste doufali, že přebytek si po novém roce necháte proplatit, bohužel vás musíme informovat, že tuto možnost česká legislativa normálně neumožňuje. Nemusíte se ale bát, o dovolenou nepřijdete.
    Nárok na rodičovský příspěvek máte od kalendářního měsíce, v němž se narodí dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek. V kalendářním měsíci, v němž má jeden z rodičů nárok na nemocenské v souvislosti s porodem, má nárok na výplatu rodičovského příspěvku jen pokud je rodičovský příspěvek vyšší a jen ve výši rozdílu mezi příspěvkem a nemocenským v souvislosti s porodem. Pokud tedy bude rodičovský příspěvek činit 7 600 Kč měsíčně a v prosinci 2011 bude nemocenské v souvislosti s porodem činit 3 410 Kč, pak za prosinec 2011 Vám bude náležet rodičovský příspěvek ve výši 4 190 Kč.
    V prvním daňovém přiznání k DPH si můžeme uplatnit nárok na odpočet DPH za zásoby mladší 12 měsíců, pokud k nim máme daňové doklady. Blíže viz Registrace plátce DPH.
    Vdává se vám dcera, jdete s dítětem k lékaři nebo se stěhujete? To všechno jsou dny, kdy prostě do práce nemůžete a máte pro to vážný osobní důvod. V takových případech ale nemusíte hned plýtvat dovolenou, máte nárok na volno s náhradou mzdy.


Jsem OSVČ a jsem těhotná - na co mám nárok?

    Kvůli opilému stevardovi museli čeští turisté na Korfu čekat více než pět hodin, než jejich letadlo vzlétne. A i když to muselo být hodně nepříjemné, v konečném důsledku na tom mohou vydělat. Kvůli zpoždění letu totiž mohou žádat o kompenzaci.
    2. Nárok na nemocenské v souvislosti s porodem (pro účely nemocenského pojištění na nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem) vzniká pojištěnce, která nesplňuje podmínky nároku na PPM v žádné pojištěné činnosti a trvá jí pojištění nebo ochranná lhůta po jeho skončení ještě počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Budete-li splňovat tyto podmínky (trvání pojištění nebo ochranné lhůty ještě počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu), pak Vám vzniká nárok na nemocenské v souvislosti s porodem. Jen upozorňuji, že ochranná lhůta pro nemocenské je 7 kalendářních dnů.
    Od 1. 4. 2011 vykonávám svou činnost na živnostenský list naplno s tím, že řádně odvádím zálohy na důchodové a zdravotní pojištění. V dubnu jsem ale zjistila, že jsem těhotná.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00