Jak na věc


náklady paušálem

Výdaje (náklady) daňově uznatelné

    Tělesa PION nezabírají místo na zdi a pod okny, protože jsou primárně určena k zavěšení na strop, odkud díky svému unikátnímu elipsovitému korpusu a zakřivení topné desky v úhlu 120° dokáží rovnoměrně prohřát celou místnost. Na rozdíl od radiátorů či konkurenčních infrasystémů vás nijak neomezují při rozmístění nábytku, obrazů a jiných bytových doplňků na stěny, po podlaze a pod okna.
    Vedle řešení této schizofrenie existuje ještě i jiný pohled na věc. Ne každý náklad, který podnikateli vzniká, aby mohl svoji podnikatelskou činnost vykonávat, je z pohledu zákona o dani z příjmů nákladem, který je daňově uznatelný (tzn. takový, který snižuje daňovou povinnost).
     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.
    Moudré knihy praví, že cílem každého podnikatele by měla být maximalizace zisku za současné minimalizace nákladů. Ačkoliv to může vypadat velmi sofistikovaně, prakticky nejde o nic objevného – snižovat své náklady a zvyšovat zisk je denní chléb všech podnikatelů. O to, jak přímo zvyšovat zisk nám v tomto článku nepůjde, zato vám prozradíme, jak přistupovat ke snižování nákladů na podnikání (a tím zvyšovat zisk nepřímo).


Ušetřili jste meziročně na vytápění 6 %?

    Když jde o náklady, vzniká u každého podnikatele dilema – zatímco z ekonomického hlediska má zájem na co nejnižších nákladech, z daňového hlediska je naopak žádoucí, aby byly náklady co nejvyšší. Čím jsou totiž vyšší náklady, tím je nižší zisk a s ním i daňová povinnost vůči státu.
    Variabilní náklady jsou náklady vyjádřené na jednotku výkonu (např. jeden výrobek) a mění se v závislosti od počtu jednotek (zvýší-li se objem produkce výrobku, musí se také odpovídajícím způsobem zvýšit objem spotřebovaného materiálu k jejich výrobě).
    Klikněte na svého dodavatele elektrické energie – zobrazí se vám tabulka cen hodinového provozu infratopení PION, kde si v závislosti na modelu tělesa, jeho výkonu a typu odběrné sazby platné pro vaši domácnost lehce najdete cenu, která by ve vašem případě byla aktuální.
    Redukovat např. náklady na za telekomunikační služby u podnikatele, který provozuje call-centrum, může být ekonomická sebevražda, kdežto u výrobního podniku by šlo v tomto případě o žádoucí snižování režijních nákladů. Obdobně, snižovat náklady na mzdy u bezpečnostní agentury je mnohem složitější, než ve výrobě, kde je možné k redukci těchto nákladů zavést nové technologie. Podobných příkladů lze nalézt nespočet.


Pořizovací náklady – ušetříte minimálně 30 %

    Výdaje které nejsou na dosažení, zajištění a udržení příjmů, můžeme uplatnit jen do výše příjmů s nimi přímo souvisejících, jestliže tyto příjmy zároveň zdaňujeme nebo jsme je už zdanili. Dary mají vlastní úpravu.
    Výdaje sloužící zároveň pro osobní spotřebu (např. auto, počítač, papíry do tiskárny, telefon) můžeme uplatnit jen poměrnou částí připadající na podnikání.
    Explicitní náklady, Implicitní náklady, Náklady v krátkém období (variabilní náklady-VC, fixní náklady-FC, celkové náklady-TC, průměrné náklady-AC, průměrné variabilní náklady-AVC, průměrné fixní náklady-AFC, mezní náklady-MC)
    Přečtěte si o tom, Každý jeden podnikatel proto stojí před otázkou, jak na nákladech šetřit. Ve svém uvažování zohledňuje všechny výše popsané aspekty.


Podvojné účetnictví má náklady a výnosy

    Fixní náklady jsou naopak ty, jejichž výše se s objemem produkce nezvyšuje přímo úměrně (např. náklady na osvětlení výrobní haly budou stejné, ať za jeden den vyprodukujete 100 nebo 1000 ks výrobků). Fixní náklady mají většinou podobu režijních nákladů a z jejich povahy vyplývá, že jedinou cestou k jejich snížení je jejich zefektivnění – tzn. zvyšovat objem produkce za svávajících fixních nákladů (pokud v hale vyrobíte více výrobků, osvětlení sice levnější nebude, ale náklady na osvětlení na jeden výrobek budou ve výsledku nižší než při menším objemu produkce).
    Jak se staví byznys se šnečím masem, nebo jak se buduje pivovar v regionu, kde se tradičně pije spíše víno? Dozvíte se v novém čísle Starting UP. Kromě toho jsme dali dohromady pár tipů pro začínající podnikatele - to, aby věděli do čeho jdou. Určitě si nenechte ujít nový článek Evy Vejvodové o generaci tzv. tyrkysových firem, které boří zažité stereotypy ...
    Výdaje na opravu, údržbu i technické zhodnocení majetku používaného k podnikání, který jsme ale nezařadili do obchodního majetku, jsou také výdaje pro osobní spotřebu.
    Při ekonomickém hledisku snižování nákladů je to ale složitější. Výše a struktura nákladů je velmi různorodá v závislosti na velikosti podniku, oboru podnikání, regionu nebo na druhu nákladů.
    Pokud vedeme podvojné účetnictví, účtujeme náklady podle Zákona o účetnictví a navazujících předpisů, to znamená, že časové zařazení nákladů a výnosů se od daňové evidence v některých případech liší.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00