Jak na věc


náhrada mzdy za pracovní úraz

Dopravní nehody jsou nejčastěji příčinou škody

    Byli jste účastníky dopravní nehody a nevíte, jak se domoci náhrady škody? Pomůžeme vám s vyřízením vašich nároků, poskytneme efektivní pomoc a odborné právní poradenství
    Dopravní nehoda, při níž nevznikla účastníkům škoda přesahující 100.000,-Kč, nebyla způsobena škoda na zdraví ani škoda na majetku třetí osoby, není nutné volat Policii ČR. V takovém případě bude rozhodující posouzení zavinění samotnými účastníky. Je nezbytné vyplnit protokol pojišťovny o dopravní nehodě a je dobré zcela jednoznačně uvést, kdo nehodu zavinil, včetně jeho souhlasu, nejlépe i se svědky.
    Motorová vozidla jsou povinně pojištěna pro případ dopravní nehody. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla…


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00