Jak na věc


náhrada mzdy za pracovní úraz

Dopravní nehody jsou nejčastěji příčinou škody

    Dopravní nehody se nejčastěji podílí na vzniku škody věcné, škody na životě nebo škody na zdraví. Téměř každá dopravní nehoda má svého viníka, nebo i více viníků, jestliže došlo k porušení pravidel silničního provozu u více jeho účastníků. Každý z nich nese odpovědnost za škodu, kterou porušením povinnosti způsobil, a to podle míry zavinění. Z toho vyplývá, že nárok na náhradu vzniklé škody může mít také účastník silničního provozu, který dopravní nehodu sice zavinil, resp. spoluzavinil, ale za spoluviníky jsou označeni také ostatní účastníci dopravní nehody. Povinnost k náhradě škody pak budou mít v míře, v jaké je jejich spoluzavinění. Například nepozorný chodec se nerozhlédne a vstoupí do jízdní dráhy autobusu. Spoluzaviní tím dopravní nehodu, a proto nemá nárok na náhradu škody na zdraví v plném rozsahu, ale jen v části např. 50 %.
    U dopravní nehody se vždy posuzuje zavinění jednotlivých účastníků. Východiskem pro závěry pojišťovny nebo soudu je šetření  Policie České republiky. Ta věc buď vyřídí na místě, např. uložením blokové pokuty, nebo věc předá správnímu orgánu k přestupkovému řízení. U závažnějších dopravních nehod však věc náleží do pravomoci soudu, který rozhodne o trestném činu (např. ublížení na zdraví, ohrožení pod vlivem návykové látky, apod.).
    Utrpěl-li poškozený v důsledku dopravní nehody škodu, je oprávněn požadovat její úhradu v celém rozsahu, jak škodu na zdraví, věcnou škodu, tak škodu na životě
    Mohou nastat případy, kdy je škoda způsobena vozidlem, které povinné ručení nemá sjednáno nebo vozidlem registrovaným v zahraničí nebo viník dopravní nehody ujede


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00