Jak na věc


náhrada mzdy za pracovní úraz

Dopravní nehody jsou nejčastěji příčinou škody

    Dopravní nehoda, při níž nevznikla účastníkům škoda přesahující 100.000,-Kč, nebyla způsobena škoda na zdraví ani škoda na majetku třetí osoby, není nutné volat Policii ČR. V takovém případě bude rozhodující posouzení zavinění samotnými účastníky. Je nezbytné vyplnit protokol pojišťovny o dopravní nehodě a je dobré zcela jednoznačně uvést, kdo nehodu zavinil, včetně jeho souhlasu, nejlépe i se svědky.
    Uplatňování náhrady škody za dopravní nehodu na pojišťovně je věc zdánlivě jednoduchá, neboť pojišťovny bývají obvykle velmi vstřícné a při vyřizování škodní události nápomocné
    Motorová vozidla jsou povinně pojištěna pro případ dopravní nehody. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla…
    Utrpěl-li poškozený v důsledku dopravní nehody škodu, je oprávněn požadovat její úhradu v celém rozsahu, jak škodu na zdraví, věcnou škodu, tak škodu na životě
    U dopravní nehody se vždy posuzuje zavinění jednotlivých účastníků. Východiskem pro závěry pojišťovny nebo soudu je šetření  Policie České republiky. Ta věc buď vyřídí na místě, např. uložením blokové pokuty, nebo věc předá správnímu orgánu k přestupkovému řízení. U závažnějších dopravních nehod však věc náleží do pravomoci soudu, který rozhodne o trestném činu (např. ublížení na zdraví, ohrožení pod vlivem návykové látky, apod.).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00