Jak na věc


nádraží praha prosek

Nádraží ve starém Mostě

    Mostecká staniční budova byla otevřena 16. září 1872. Navrhl ji projektant Jan Kircheisel roku 1870. Byla to budova s dlouhým přízemím a dvěma krajními risality, postavená v romantickém duchu. Již o tři roky později byla k budově přistavěna další část a podél celé staniční budovy bylo vytvořeno kryté nástupiště. Centrum tvořil vstup do hlavního vestibulu, odkud se přicházelo k přepážce výdejny jízdenek a k výdejně i příjmu zavazadel. Na druhé straně se nalézal vchod do prostor pro cestující první třídou a do prodejny trafiky. Tyto prostory se označovaly jako veřejné, měl k nim totiž přístup každý z cestujících. Z dlouhé chodby se pak vcházelo do slu
    K dalšímu rozšiřování budovy došlo roku 1880 nástavbou druhého patra s byty pro staniční úředníky. A v roce 1893 se rozšířila přízemní část o nové prostory. Na veřejnou část nádražních prostor bylo přistavěno kolmé dvoupodlažní křídlo. Tak mohla vzniknout nová nádražní restaurace a zvětšily se čekárny. Další přístavby byly provedeny v první polovině 20. století. Vznikla zde například policejní stanice, celnice nebo poštovní úřad.


Vlakové nádraží Most - město

    Mostecké vlakové nádraží je vystavěno v koridoru, kde byla na poměrně malém prostoru kumulována celá řada důležitých dopravních zařízení, například silniční dálková doprava, MHD, autobusové nádraží, pošta nebo taxi.
    Značných změn se prostory dočkaly v 90. letech, kdy se v příjezdové i odjezdové hale objevily nejrůznější stánky a prodejny, které zaplnily opuštěná místa po již nepotřebných provozech, nebo vznikly na zcela novém místě. Největší úpravou však prošla odjezdová hala v roce 2002, tehdy došlo k přestavbě osobních pokladen a jejich zázemí společně s bývalou čekárnou na nové prostory nazývané ČD centrum. V něm mohou lidé získat informace o vlakových spojeních, opatřit si mezinárodní jízdenku nebo si zakoupit upomínkové předměty spojené s vlakovou dopravou. Je tu umístěna také provozovna mostecké MHD.


Hlavní nabídka: Chci si zařídit

    Jednotlivé části celého nádraží byly přebírány do zkušebního provozu a pak kolaudovány postupně. V létě roku 1975 byla předána budova doplňkových služeb (restaurace, bufet, autobusová čekárna). Na podzim roku 1976 a na jaře 1977 byly zkušebně převedeny hlavní tratě Obrnice–Most a Ústí nad Labem – Chomutov na koleje 9 a 7. V létě roku 1977 byla pak zkolaudována výpravní budova.
    Definitivní tečka za historií stoleté nádražní budovy byla učiněna 26. května 1979. Tehdy byla celá stanice oficiálně zrušena a později zbourána.


Město Most - Oficiální webové stránky

    Původní plány počítaly denně s třemi a půl tisíci až čtyřmi tisíci lidmi, kteří prostor vlakového nádraží využijí. Po stránce urbanistické tak bylo nutné hledat co největší uvolnění zejména pěších prostor. Projekt Jana Reitermana tomuto záměru zcela odpovídal. Vlastní budovu navrhl Václav Dědek. Nádraží je koncipováno jako seskupení halových prostor s dopravní částí, kde nejvýrazněji vystupuje výšková služební budova. Veřejný dopravní prostor tvoří čtyři nástupiště spojené dvěma podchody, které ústí na 1. nástupišti. Odtud vede jedno schodiště do příjezdové haly, druhé schodiště do odjezd
    Z vestibulu vedla ještě jedna chodba, která směřovala k čekárnám první a druhé třídy, k občerstvení a kuchyni a ústila u toalet. Zajímavé bylo, že pro pány bylo zřízeno celkem šest kabin, zatímco pro ženy jen dvě.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00