Jak na věc


nádorová onemocnění

Nádorová onemocnění – rakovina

    U nás se jeho výskyt pohybuje na relativně nízké úrovni, nicméně vzhledem k tomu, že stejně jako u karcinomu plic nemáme žádné signály nebo možnosti skríningových vyšetření, které by upozornily na časné stadium nádoru, je jeho perspektiva dosti nepříznivá, protože když se objeví obtíže, často nádor již prorůstá do svého okolí a ani operační zákrok nebývá úspěšný na dlouho.
    Dalším v pořadí co do častosti je karcinom prsu (10,1 %), a když si uvědomíme, že se týká v podstatě jen jedné poloviny lidstva, je jeho výskyt ještě dramatičtější. Bohužel se tento nádor objevuje v relativně nízkém věku, alespoň v porovnání s nádory mužskými. Vzestup výskytu začíná už kolem 35. roku života, nicméně maximální strmosti křivka dosahuje po 40. resp. po 45. roku věku.
    U nás se naštěstí nevyskytují nejvýznamnější rizikové faktory pro vznik tohoto nádoru, a to je chronická infekční žloutenka B a C, jaterní parazité a konzumace potravin kontaminovaných plísněmi, konkrétně produktem jedné z plísní - aflatoxinem.
    Neznáme mnoho rizikových faktorů, které ovlivňují výskyt karcinomu prsu. Nicméně je známo, že čím delší dobu žena kojí, tím menší šance na vznik karcinomu prsu má. Ženy, které mají první dítě až po třicítce, se vystavují poněkud vyššímu riziku vzniku karcinomu prsu.


Prevence nádorových onemocnění v primární péči

    Na čtvrtém místě se z hlediska častosti umístil kolorektální karcinom s 9,5 %. V podstatě jsou to dva nádory, v některých přehledech se uvádějí odděleně jako karcinom konečníku a karcinom tlustého střeva. U mužů je u nás výskyt obou těchto nádorů prakticky shodný, u žen mírně převažuje karcinom tlustého střeva. U mužů i u žen jsou u nás tyto nádory na druhém místě co do častosti výskytu. (U mužů dominuje karcinom plic, u žen karcinom prsu.)
    Ve striktnosti statistického popisu současné situace pokračuje WHO i při výčtu možných preventivních opatření. A tam je lekce ještě o něco tvrdší. Za zvyšující se počet nádorových onemocnění si částečně můžeme sami. Kolem 43 procent úmrtí na nádorová onemocnění je podmíněno kouřením, nesprávnými stravovacími návyky a infekcemi.
    Široce vžitý a stále hojně užívaný pojem rakovina považují onkologové z více důvodů za nešťastný. Odjakživa ho totiž obklopuje představa nevyléčitelnosti a neodvratné smrti, které předcházejí kruté bolesti a všelijaká jiná utrpení. Ač tomu tak už delší dobu není, obestírá nádorová onemocnění mýtus, jehož vyvrácení je jedním z hlavních, přitom však velmi obtížně řešitelných úkolů současných onkologů. Pojem v sobě navíc zahrnuje několik set onemocnění, která se však svými vlastnostmi a dopadem na osudy nemocných zásadně liší.


Další informace najdete v článcích

    Když nahlédneme do statistik WHO, čteme neradostné zprávy. V roce 2000 zemřelo celosvětově následkem nádorových onemocnění přes 6,2 miliónu osob. Ve stejném roce bylo prokázáno přes deset miliónů nových případů onkologických onemocnění. Na zemi žije 22,4 miliónu osob, které trpí různým druhem nádorového onemocnění. Odhaduje se, že pokud nedojde k zásadním opatřením v oblasti prevence a léčby, bude kolem roku 2020 ročně na onkologická onemocnění umírat deset miliónů lidí.
    Naštěstí tento nádor má při včasném záchytu většinou relativně dobrou prognózu. U nás se provádí skríningové vyšetření od 45 let věku ženy. Od tohoto věku má každá žena nárok na mamografické vyšetření prsou každé dva roky až do svých 69 let, kdy riziko již opět klesá. Ve vlastním zájmu by si každá žena měla toto hrazené vyšetření doplnit ještě o ultrazvukové vyšetření prsou. Navíc již od mládí by si ženy měly provádět samovyšetření prsou. O této technice by je měl poučit jejich ženský lékař.


Doporučení ke snížení rizika vzniku nádorových onemocnění

    Druhou skupinou, podstatně nepříznivější, jsou nádory zhoubné (maligní). Ty rostou rychle, některé z nich jsou neopouzdřené, ale i u opouzdřených pronikají dříve či později jejich buňky pouzdrem a vrůstají do okolních tkání, které ničí. Takovému šíření říkáme místní šíření nádoru. Brzy potom však agresivní buňky naruší stěny cév a šíří se do organismu cévní a mízní soustavou. Pokud jsou v daném místě příznivé podmínky pro jejich další dělení, vznikají metastázy. Šíření zhoubných buněk krevní nebo mízní cestou se nazývá metastazování.
    Zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina http://www.stefajir.cz/?q=search/node/rakovina https://www.med.muni.cz/centrumprevence/informace-pro-vas/rizika-nemoci/7-priciny-rakoviny.html
    Karcinom jater u nás patří opět ke vzácnějším nádorům na rozdíl od rozvojových zemí, kde především v jihovýchodní Asii patří k jednomu z nejčastějších nádorů.
    Člověk by neměl zanedbávat preventivní prohlídky, protože mohou některé skutečnosti odhalit. Důležitá je zdravá strava plná ovoce, zeleniny a vlákniny. Uzené, nasolované a nakládané (hotové) pokrmy konzumujte pouze výjimečně. Neměl by chybět dostatek pohybu a relaxace. Také váha by měla být přiměřená. Důležitý je pobyt venku, ale při slunění opatrně. Škodí větší konzumace alkoholu a důležité je i nekouřit.
    Příznaky rakoviny mohou být někdy skryté. Jindy se může objevit velká únava, hubnutí nebo třeba krev (v moči, ve stolici). Výrazné změny ve zdraví by měly být co nejdříve projednány s lékařem. Včasná léčba bývá úspěšná.


Podpora zdraví a zdravotní politika v prevenci nádorových onemocnění

    Nádor, který celosvětově zaujímá místo třetí, je karcinom žaludku s 9,8 %. Nicméně ve většině rozvinutých zemí již od počátku 20. století jeho výskyt postupně klesá. Stále však zůstává problémem především některých zemí světa, jako je Japonsko nebo státy bývalého Sovětského svazu.
    Pokud se v rodině vyskytl karcinom prsu opakovaně, pak by žena měla být pod kontrolou již mnohem dříve, protože některé karcinomy prsu se objevují dědičně a většinou se v takovém případě objeví v nižším věku. Ženy z takových rodin by měly být trvale pod kontrolou lékařů ve specializovaných poradnách.
    WHO uvádí, že mezi nejčastější nádorová onemocnění patří celosvětově nádory plic, prsu a tlustého střeva, nejčastější nádorová onemocnění končící smrtí jsou pak nádory plic, žaludku a jater. Nejčastější nádory u mužů v rozvinutých zemích jsou nádory plic, prostaty a tlustého střeva, zatímco v rozvojových zemích následují po nádorech plic nádory žaludku a jater. U žen ve vyspělých zemích jsou nejčastější nádory prsu, tlustého střeva a plic, zatímco v rozvojových zemích jsou to nádory prsu, gynekologické nádory a nádory žaludku.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00