Jak na věc


mzdy ve státní správě

Úvodní obrazovka mzdového programu

    Ve sloučené personální a mzdové agendě software Mzdy Profesionál zobrazuje osobní údaje zaměstnanců, výchozí údaje pro výpočet mezd a přehled již zadaných nepřítomností a mezd spolu s detailním náhledem na poslední zadanou mzdu.
    Nabízíme řešení objednávky stravy pomocí stejných identifikačních médií, které jsou určeny pro evidenci docházky. Strávník tak používá stále stejné ID médium pro několik činností.
    Program PERSONALISTIKA slouží k evidenci personálních dat zaměstnanců a uchazečů. Lze plánovat potřebný počet zaměstnanců v daném čase a jejich nábor, navrhovat školení...
    Seznam otázek a odpovědí v oblasti zaměřené na povinnosti zaměstnavatele vyplácet mzdu nebo plat, výše mezd dle pracovně právních předpisů, nároky zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele vyplatit pohyblivou složku mzdy, problematika důchodů.


VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY A ÚČETNICTVÍ

    Programy MZDY 7 a MZDYPROFI jsou komplexní software pro zpracování mzdové a personální agendy, vytvořené pro výpočet všech typů mezd s ohledem na jednoduchost obsluhy. Při jejich vývoji byly použity nejnovější technologie určené pro návrhy rozsáhlých systémů. Díky mnohaleté zkušenosti v oblasti vývoje mzdových a personálních systémů se nám podařilo vytvořit systémy, které jsou schopny pružně měnit způsob výpočtu bez nutnosti aktualizace ze strany výrobce a to pouhou změnou nastavení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00