Jak na věc


mudr.horáková frenštat, ordinačni doba

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI

    14 ALKOHOL Návykový potenciál a rizika užívání alkoholu se pohybuje v rovině tvrdých drog (významná somatická i psychická závislost a zvyšování tolerance), ale jeho užívání je společností všeobecně tolerováno nebo dokonce podporováno. Alkohol se rychle metabolizuje a vylučuje a jeho detekce v biologickém materiálu je krátká. Alkoholová intoxikace trvá zhruba hod. v závislosti na dávce.
    13 PSYCHOFARMAKA a TB½ TB½ účinná látka: Obchodní název: Velmi krátký 2-4 h Midazolam Dormicum Krátký do 12h Střední do 24h Dlouhý víc než 1 den Oxazepam Bromazepam Nitrazepam Flunitrazepam Diazepam Oxazepam Lexaurin Nitrozepam Rohypnol Diazepam, Seduxen, Apaurin, Valium
    12 PSYCHOFARMAKA obecná charakteristika Široká škála látek, ale nejčastěji zneužívané psychofarmaka jsou benzodiazepiny. Benzodiazepiny vyvolávají psychickou i tělesnou závislost, rychle stoupá tolerance. Benzodiazepiny jsou často užívány v kombinaci s pervitinem (psychostimulans) nebo heroinem (opiát). Charakteristika závislosti na benzodiazepinech: - středně silná psychická závislost - fyzická závislost - vzniká až po několik měsících užívání - odvykací stav může být život ohrožující (status epileptikus) - tolerance může vzrůstat až k velkým dávkám


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00