Jak na věc


mudr. osičková ordinační hodiny

19.12.2016 | Novinky k objednávání

    V tomto zařízení jí bylo do dnešního dne léčeno Su Jok  terapií více než 2500 pacientů, přičemž téměř ve všech případech akutních onemocnění a poruch funkcí orgánů bylo dosaženo vynikajících výsledků, resp. uzdravení. U chronických onemocnění došlo na základě této léčby ke stabilizaci asi u 30% případů a k výraznému zlepšení stavu ve více než 56% případů, viz. lékařská činnost. 
    V souvislosti se svou lékařskou a vzdělávací činností v České republice MUDr. Biljaková vydala již řadu publikací, které se zabývají metodami Su Jok terapie.
    MUDr. Viktorija Biljaková, Csc. vystudovala Lékařskou fakultu univerzity města Dněpropetrovsk na Ukrajině s červeným diplomem. Po ukončení studií v roce 1977 pracovala jako lékařka a následně jako primářka v místní fakultní nemocnici. V roce 1987 po absolvování aspirantury a úspěšné obhajobě disertační práce získala diplom kandidátky lékařských věd. Následně pracovala jako odborná asistentka a poté docentka pediatrické univerzitní kliniky. Diplomy získané na Ukrajině byly řádně uznány a nostrifikovány Ministerstvem školství a tělovýchovy České Republiky.
    Od roku 1994 se zabývá Su Jok terapií. Je žákyní autora metody profesora Park Jae Woo a pravidelně navštěvuje jeho semináře. Kromě toho absolvovala kurzy všech úrovní v Mezinárodní Su Jok akademii v Moskvě. Celkem má 28 certifikátů platných pro léčbu a vyučování Su Jok.


25.1.2016 | Změna v objednávání plazmaterapie

    Od roku 1996 osobně vede nestátní zdravotnické zařízení STVP s. r. o. v Praze, kde působí jako lékařka se zaměřením na komplexní Su Jok terapii, jako odborný zástupce a dále jako odborný garant (na základě oprávnění České lékařské komory).
    Vedle lékařské činnosti se věnuje na území České republiky také osvětové činnosti a od července 1995, kdy byla pořádána první z řady navazujících přednášek pod názvem „Pomoz si sám“, se snaží své zkušenosti a znalosti předat nejen odborníkům, lékařům, ale také široké veřejnosti. K tomuto jí vede snaha zvýšit povědomí obyvatelstva v oblasti prevence onemocnění, neboť čas věnovaný prevenci onemocnění je prospěšný nejen pro samotného člověka, ale i pro společnost. Snaží se naučit své posluchače a pacienty pečovat o své zdraví. S ohledem na to, že se stále zvyšuje počet civilizačních onemocnění, stává se včasná prevence velice důležitou součástí péče o člověka.


4.12.2016 | Dárkové certifikáty

    Od roku 1999 pořádá rekvalifikační kurzy pro maséry, rehabilitační pracovníky, lékaře se specializací na korejskou tlakovou masáž ruky a nohy Su Jok. Díky těmto kurzům získávají jejich účastníci znalosti, které využívají ve své praxi, zvyšují jejich možnosti uplatnění na trhu práce, učí se pracovat se svými klienty a pacienty na prevenci onemocnění, regeneraci, rehabilitaci a rekonvalescenci člověka. Do současné doby se seminářů Su Jok pod vedením MUDr. Biljakové zúčastnilo cca 400 posluchačů.
    KONTAKTNÍ ÚDAJETel. ordinace,estetika – 543 210 476, 739 096 666Tel. lymfodrenáže – 543 216 538Tel. laserová depilace – 739 095 555DERMI, s.r.o.Vinohrady 8a, 639 00 Brno IČ: 46990119

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00