Jak na věc


mudr hejcmanová kožní tábor

Ordinační hodiny ordinace praktického lékaře pro děti a dorost ("OBVOD"):

    je-li nákupní cena očkovací látky do 1000,-Kč: 300,-Kč, je-li nákupní cena očkovací látky 1001-2000,-Kč: 350,-Kč, je-li nákupní cena očkovací látky nad 2000,-Kč: 400,-Kč
    Absolvent Lékařské fakulty University Karlovy v Plzni (1993). Po promoci jsem nastoupil jako sekundární lékař na dětské oddělení v Chomutově. Atestace z pediatrie 1.stupně v roce 1996, 2. stupně 1999.
    Od roku 1996 se věnuji sonografickým vyšetřením (břišní orgány, štítná žláza, mozek, ...), od roku 1998 dětské nefrologii. Pravidelně se účastním kurzů v dětské nefrologii, dětské urologii, dětské gastroenterologii, sonografii, a také praktické pediatrie.
    Promoce na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v roce 2012. Od roku 2012 zaměstnána jako sekundární lékař na dětském lůžkovém oddělení nemocnice Chomutov.
    Spolupracuji s dětským oddělením v Chomutově, s Dětskou klinikou v Ústí nad Labem, Dětskou klinikou v Praze-Motole, Urologickou klinikou VFN v Praze, s dětskou endokrinologickou ambulancí v Chomutově a dalšími, mé služby využívají pacienti nejen z Chomutova a Jirkova, ale i z Kadaně, Klášterce nad Ohří, Žatce, Postoloprt, Loun a okolních obcí.


Ordinační hodiny odborné pediatrické ambulance (= dětská nefrologie, sonografie, gastroenterologie):

    Má-li Vaše dítě teplotu, je určitě vhodné podat lék proti této teplotě (paracetamol 10-15mg/kg na dávku /lze až 4x denně/ či ibuprofen 5-10mg/kg na dávku /lze až 4x denně/). Když malý pacient reaguje na tyto léky, má chuť si hrát, pak trpí nejspíše virozou, kde je nutný jen klidový režim, dostatek tekutin a léky na snižování teploty. Naopak, když je dítě schvácené a apatické, je třeba zajít na lékařské vyšetření, může se jednat o bakteriální infekci, kdy je nutné nasazení antibiotik.
    Kontrolní vyšetření sluchu u 5-ti letých dětí: od 1. ledna 2019 vstoupil v platnost metodický pokyn ministerstva zdravotnictví k provádění screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let tónovou audiometrií na ORL nebo foniatrickém pracovišti. K vyšetření není potřeba poukaz K, pacienty lze při pětileté preventivní prohlídce směřovat na: MUDr. Zuzana Topilová, Foniatrie, audiologie a ORL Chomutov s.r.o., Poliklinika Chomutov, 5. patro - tel. č 474 629 448.
    FORMULÁŘE - POSUDKY (ŠvP, tábory, lyžařské kurzy, přihlášky do školek) - je možné vhodit do bílé schránky přede dveřmi v 1. patře a za pár dnů si je vyplněné vyzvednout u sestřiček. Máme sice ze zákona na vyplnění 10 dnů, ale k dispozici budou většinou za pár dnů. Nevhazujte tam ale formuláře na sportovní prohlídky - v tomto případě musí být i vyšetření dítěte (více v části Sportovní prohlídky).


Informace a objednávky +420 381 284 335

    Od 1.11.2018 pacienty přebírá dětské oddělení v Chomutově - příjmová ambulance. Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost (= OBVODU) se tato změna opravdu NETÝKÁ!!!
    Praktický lékař pro děti a dorost (Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena v lednu 2012 AKREDITACE k uskutečňování vzdělávacího programu), ve spolupráci s MUDr. Vorlíčkovou (od 11.10.18 pro mateřské povinnosti MUDr.Vorlíčkové bude nám pomáhat přechodně MUDr. Alena Benešová) a Odborná pediatrická ambulance (dětská nefrologie, gastroenterologie a sonografie)
    ON-LINE OBJEDNÁVÁNÍ K LÉKAŘI (jen obvod !!!!! - praktický lékař pro děti a dorost - zatím út až pá 7.30-8.30 po 10-ti minutách - nefunkční jen v době dovolené či zástupu) klikněte zde pro ON-LINE objednávku k lékaři


Pediatrie Chomutov s.r.o. (IČ 03279201, se sídlem Václavská 4185, 430 03 Chomutov)

    OBJEDNÁVÁNÍ na www.jiri-vales.cz (ON-LINE o pár řádků níže) a event. na tel.čísle 474 628 123. Objednávání je aktuálně možné na 5 hodin týdně - 4 hod. na dopolední časy (Út - Pá) s akutními onemocněními: 7.30 - 8.30 hod., na pondělí 17-18 hod. na administrativní věci či dlouhodobé problémy (na pondělí v podvečer objednání jen telefonicky). V případě dlouhodobých zdravotních problémů je vhodné se domluvit se sestřičkami na konkrétním termínu.
    Přihlášky na střední školu: jak postupovat? - byla-li preventivní prohlídka před méně než 6-ti měsíci - pak je možné vhodit vyplněné (včetně škol a kódů) přihlášky do bílé schránky přede dveřmi v 1. patře a za pár dnů si je dovyplněné vyzvednout u sestřiček. Byla-li preventivní prohlídka dříve, pak je nutné se u nás objednat k celkovému vyšetření (+ moč) a formuláře vypíšeme během tohoto vyšetření.
    Od ledna 2016 spolupráce s MUDr. Valešem v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. V prosinci 2018 úspěšně absolvovala atestační zkoušku v oboru Praktický lékař pro děti a dorost.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00