Jak na věc


mpsv formuláře hmotná nouze

Komu náleží doplatek na bydlení?

    Tento formulář – potvrzení o tom, že dítě po skočení školní docházky (do 18 roků věku) je evidované na úřadu práce, se využívá jako příloha... [více »]
    Prostřednictvím této jednorázové dávky může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně. Zákon stanovuje několik takových situací, v nichž lze tuto dávku poskytnout (např. nedostatek finančních prostředků, ohrožení vážnou újmou na zdraví, mimořádná událost aj.).
    Tento formulář, pro doplnění údajů o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU (Evropské unie), slouží jako příloha... [více »]
    Formulář informace o užívaném bytu se používá jako příloha při žádosti o dávky hmotné nouze. Může se jednat buď o dávku hmotné nouze doplatek... [více »]
    Tento formulář se používá jako příloha při podávání žádosti o jednu z dávek systému hmotné nouze. Konkrétně se jedná o přílohu k žádosti... [více »]
    Tento formulář – potvrzení o nutnosti dietního stravování, slouží jako příloha při podávání žádosti o doplatek na živobytí. Doplatek na živobytí... [více »]


Formulář: Potvrzení o zdravotním stavu

    Formulář doklad o výši měsíčních příjmů se používá jako příloha při žádosti o některou z dávek hmotné nouze. Tedy při žádosti o doplatek... [více »]
    Tento formulář slouží jako příloha při podávání žádosti od dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení). Nebo se používá... [více »]
    Příspěvek na živobytí je určen osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, jestliže příjem jejich a společně posuzovaných osob po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky na živobytí. Za přiměřené náklady na bydlení se považují odůvodněné náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %, v hlavním městě Praze do výše 35 % příjmu osoby (nebo společně posuzovaných osob).
    Formulář potvrzení o zdravotním stavu slouží jako příloha pro žádosti o sociální dávky hmotné nouze, a dále jako příloha pro žádost o příspěvek... [více »]


Formulář: Doklad o výši měsíčních příjmů

    Doplatek na bydlení řeší nedostatek příjmů k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Tato sociální dávka je poskytována vlastníku užívajícímu byt nebo jiné osobě, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu. V případech hodných zvláštního zřetele může být doplatek na bydlení přiznán i osobě, která využívá jinou než nájemní formu bydlení (např. ubytování osob v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem, chráněném bydlení, azylových domech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka na živobytí. Výše doplatku na bydlení se

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00