Jak na věc


mozková část lebky

ROZINKY černé RAW - sušené na slunci 250g

    Adresa (Osobní údaj), DIC (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), PSČ (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj)
    Email (Osobní údaj), Fotografie (Osobní údaj), ID dotazu (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Kopie dokladu o zakoupení (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Na co je přístroj aplikován - Biomag extra (Citlivý údaj - Zdravotní stav), Obor či profese (Osobní údaj), Oslovení (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Společnost (Osobní údaj), Stát (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul před jménem (Osobní údaj), Titul za jménem (Osobní údaj)


Tip pro čtenáře Spektra Zdraví:

    Hrozící mozková mrtvice, známá pod zkratkou „TIA“ – tranzitorní ischemická ataka je vlastně malá mozková příhoda, která se může objevit několik dnů, týdnů až měsíců před tím, než nastane skutečná mozková mrtvice. „TIA“ je vážným varovným signálem. Lidé, co prodělali tuto malou hrozící mozkovou mrtvici, jsou až desetinásobně více ohroženi pravděpodobností vzniku velké mozkové mrtvice. Hrozící mozková mrtvice je také způsobena krátkodobým ucpáním tepny, která zásobuje mozek kyslíkem, proto příznaky jsou podobné jako u velké mozkové příhody, s tím rozdílem, že příznaky trvají krátce, a to i méně než pět minut. Malá mozková mrtvice je prodělána v případě, že neurologické příznaky vymizí do 24 hodin. Poté, co dojde k rozpuštění krevní sraženiny, vymizí příznaky bez trvalých následků a člověk je zdráv.
    Syn má DMO-dyskinetickou atetózu. Po roce od narození se neotáčel, neudržel nic v ruce. Aplikovali Vojtovu metodu, pulzní magnetoterapii a dojižděli na speciální cvičení do Pardubic. Ve 2 letech syn začal lézt, ve 3 se již sám postaví.
    Přípravek Triphala je kombinací tří ájurvédských bylin na účinnou detoxikaci organismu přírodní cestou. Blahodárné účinky směsi bylin Amalaki, Vibhitaki a Haritaki jsou známy už více než 5000 let. Tato kombinace působí velmi pozitivně na celý trávicí systém, nervovou soustavu a psychický stav. Aktivujte svůj imunitní systém směsí bylin Triphala a vyhněte se mnohým nemocem, které souvisí s oslabenou imunitou organismu. Zbavíte se také únavy, vyčerpání a stresu.


Rýže BASMATI výběrová SARIM 2kg

    Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email privacy@biomag.cz nebo na sídlo naší společnosti: Biomag Medical s.r.o., 1270, Průmyslová , 50601 Jičín.
    Mozková dysfunkce u dospělých může být primární – u nemocí přímo poškozujících mozek a u poranění, nebo sekundární‚ kdy je poškození mozku jedním z příznaků celkového poškození dalších systémů organizmu. Nejčastěji vzniká mozková dysfunkce u dospělého při nedostatečném cévním zásobení mozku (např. po cévní mozkové příhodě) a při degenerativních, ischemických, autoimunních, toxických a dalších změnách.
    Mozková mrtvice, cévní mozková příhoda, mozkový infarkt, iktus nebo progresivní paralýza. To jsou všechno označení pro náhlé onemocnění, při kterém jsou postiženy tepny zajišťující přívod krve do mozku a jeho okysličení. Typickou příčinou bývá ischemická příhoda, tzn. vznik krevní sraženiny (trombu). Méně častou příčinou mozkové mrtvice pak bývá krvácení do mozku z prasklé cévky, kdy po několika hodinách dojde k tomu, že mozkové buňky nemohou správně fungovat z důvodu nedostatečného zásobení kyslíkem a odumírají.


Řešením by pro vás mohly být...

    E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Předmět a zpráva - kontaktní formulář zájem o pracovní pozici (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Stát (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj), www (Osobní údaj)
    Máte-li podezření, že jste se setkali s člověkem, který právě prodělal cévní mozkovou příhodu, přivolejte ihned lékařskou první pomoc na tel. 155.  Poté je nutné se držet osvědčených postupů.
    Vyplněním Vašich osobních údajů se Biomag Medical s.r.o., se sídlem 1270, Průmyslová , 50601 Jičín, IČ 06480853, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu výslovného souhlasu evidujeme E-mail, ID dotazu, IP adresa, Jméno , Město, Pohlaví , Předmět dotazu, PSČ , Stát , Telefon, Ulice , www, 5 let od poskytnutí souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem zodpovězení dotazu. Tyto údaje dále předáváme smluvním zpracovatelům osobních údajů, pokud to vyžaduje typ Vašeho dotazu.


První pomoc při pokousání zvířetem

    Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag je optimální metodou, která v sobě zahrnuje jednak požadovaný účinek farmakoterapie – zlepšení mikrocirkulace okysličené krve a živin v CNS a je zároveň vhodnou fyziatrickou léčební metodou, vedoucí k úpravě svalového tonu, ke zlepšení normálních funkcí a urychlení reparace. V odborné literatuře jsou popsány výborné efekty i u těžkých stavů postižení pohybového aparátu u dětí. Doporučujeme aplikovat na celou oblast páteře a hlavu a v případě poruch hybnosti ještě přidat expozice na postiženou oblast. U postižených dětí je magnetoterapie vhodnou denní a mnohaletou léčbou v rámci komplexní péče.
    Dosáhnout zlepšení oběhových a metabolických procesů v centrálním nervovém systému a vytvořit tak lepší podmínky pro urychlení reparace, obnovu poškozených funkcí, úpravu svalového tonu aj.
    U dospělých po cévní mozkové příhodě (po léčbě akutního stádia, která je zaměřená na udržení vitálních funkcí, protiedémovou terapii, případnou trombolytickou a normalizaci krevního tlaku), je magnetoterapie indikována v rámci včasné rehabilitace (většinou po propuštění pacienta z hospitalizace po zvládnutí akutního stádia). Aplikacemi nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag dosahujeme přímou stimulaci neuronů, vasodilataci prekapilár a kapilár v poškozených tkáních CNS dochází k významnému zlepšení mikrocirkulace, přísunu kyslíku a živin a k zároveň k protiotokovému efektu. Celkově se zlepší metabolické podmínky a stimuluje se normální funkce nervových buněk a podpoří se další pohybová rehabilitace a snižuje se riziko vzniku mozkové dysfunkce.


Informace ke zpracování osobních dat

    Mezi nejčastější příčiny úmrtí stále patří mozková mrtvice.  V dnešní době si s ní lékaři už dokážou lépe poradit. Rozhodující je včasná diagnóza a rychlý zásah. O záchraně lidského života mohou rozhodnout minuty.
    Môj vnuk má DMO, používa tento prístroj na nohu, ruky, na krk. Je tam mierne zlepšenie prekrvenia horných a dolných končatín a lepšie prekrvenie studených nôh.
    E-mail (Osobní údaj), ID dotazu (Osobní údaj), IP adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Pohlaví (Osobní údaj), Předmět a zpráva - kontaktní formulář (Citlivý údaj - Zdravotní stav), PSČ (Osobní údaj), Stát (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj), www (Osobní údaj)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00