Jak na věc


moták pochop

Videoatlas chráněných a ohrožených živočichů

    Moták pochop patří mezi dravce a dosahuje zhruba velikosti káněte. Hnízdí výhradně v blízkosti vodních ploch s dostatečným množstvím zooplanktonu a jiných mikroorganismů, které jsou základem potravního řetězce, na jehož vrcholu moták stojí. Občas nepohrdne ani mláďaty jiných vodních ptáků. Jeho hlavním lovištěm jsou rákosiny na březích rybníků či slepá a zarostlá ramena řek – tedy místa, která za poslední staletí v naší krajině viditelně ubyla. I proto byl moták zařazen mezi ohrožené druhy zvířat a jeho hájení výrazně napomohlo vzrůstu populace od šedesátých let, kdy čítala kvůli lovcům už pouze několik jedinců.
     Moták si získal své jméno podle jeho způsobu letu, létá pomalým motavým a kymácivým letem. Od káně se dá v letu rozeznat podle držení křídel ve tvaru rozevřeného písmene V. Samec je odlišně zbarven od samice. V ČR se začal masově šířit teprve v polovině 20. století.
    Samec je světle popelavě šedý, samice je nápadně podobná ostatním samicím motáků. Je rozšířen na slatinách, vřesovištích, bažinách a lesních porostech. V ČR nebýval nikdy hojný a v posledních letech došlo ještě k prudkému poklesu početnosti ze zatím neznámých důvodů.


V letu štíhlý a lehce se vznášející.

    Moták lužní je dravý pták hnízdící na zemi. Jeho hnízdiště původně tvořily mokřady a stepi. V těchto biotopech moták lužní hnízdí stále tam, kde jsou ve větší míře zastoupeny. Ve většině Evropy se však přizpůsobil změnám v zemědělské krajině a v současnosti velká část jeho populace hnízdí v zemědělských kulturách, které jeho původní biotopy připomínají. Hnízdění motáka lužního v intenzivně využívané zemědělské krajině je však problematické. Významné je riziko vysečení hnízd s vejci nebo s mláďaty během sklizňových prací. V zemědělské krajině současně silně kolísá nabídka potravy v závislosti na gradačních cyklech hraboše polního a s tím i predační tlak, kdy v případě nedostatku potravy jsou hnízda motáka lužního často predována. Jelikož moták lužní loví malé obratlovce s významným zastoupením hraboše polního, je pro zemědělskou krajinu z pragmatického pohledu užitečný.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00