Jak na věc


mládežnická florbal

Děti jsou rozděleny do 7 heterogenních tříd:

    Bezpečnost dětí – pokud má dítě úraz z domova, je nutné, aby jej zákonný zástupce nahlásil při předání dítěte do třídy. Pokud si dítě způsobí úraz v MŠ, učitel ihned informuje zákonné zástupce a zajistí dítěti potřebné ošetření. Úraz zapíše do „Knihy úrazů“ a zákonný zástupce je s tímto zápisem při vyzvednutí dítěte seznámen a stvrdí jej svým podpisem.
    - vhodnou obuv do třídy - pohodlné oblečení do třídy - pyžamo/noční košili - náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, legíny nebo punčocháče, ponožky) - oblečení na vycházku, které si může umazat - gumáky, pláštěnku
    a) dítě s celodenní docházkou - 450 Kč/měsíc b) dítě, které navštěvuje MŠ poslední rok před zahájením školní docházky - je zproštěno úplaty dle §123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
    Pozdní příchody – rodiče přivádí děti do MŠ nejlépe do 8.00 hodin, mimořádně dle potřeb dítěte, po dohodě s učitelem i v průběhu dopoledne (logopedie, vyšetření u lékaře, apod.) Dohoda s učitelem ústní osobně nebo telefonicky na číslo 607 040 042, 607 040 048 nejdéle do 8.00 hodin téhož dne.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00