Jak na věc


milan sihelský

Ochrana údajů a Komunikační ujednání

    V případě, že je to potřebné pro splnění nebo zpracování Vaší žádosti, mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty rovněž jakékoliv dceřinné společnosti nebo organizační složce General Motors Holdings LLC a jejich prodejcům, zástupcům a dodavatelům,
    Pro tyto účely mohou být Vaše osobní údaje výše uvedenými společnostmi zpracovávány a předávány mimo Evropský hospodářský prostor. Budou přijata veškerá potřebná opatření, aby se s Vašimi údaji zacházelo bezpečně a v souladu s právními normami.
    Před udělením tohoto souhlasu Vás tímto poučujeme o skutečnosti, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Dále Vás tímto informujeme o Vašich právech uvedených v ustanovení § 12 a ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména o právu přístupu k osobním údajů a právu na opravu osobních údajů. Tento souhlas je platný po dobu trvání účelu zpracování, pokud nebude odvolaný dříve.


Mimosoudní řešení sporů se spotřebiteli

    Vaše osobní údaje jsou shromažďovány, předávány, uchovávány a užívány dealerem Milan Král a.s., který obdržel Vaši žádost nebo zprávu, Opel Southeast Europe LLC, Adam Opel GmbH (Rüsselsheim, Německo), v rozsahu Jméno, Příjmení, Ulice, Město, Telefon, E-mail pro marketingové účely, účely výzkumu trhu a prodejní informace.
    Vaše osobní údaje jsou shromažďovány, předávány, uchovávány a zpracovávány dealerem Milan Král a.s., který obdržel Vaši žádost nebo zprávu, Opel Southeast Europe LLC, Opel Automobile GmbH (Rüsselsheim, Germany), General Motors Holdings LLC (Michigan, USA), OnStar Europe Ltd. (Luton, UK ) a vybranými dodavateli, v rozsahu Jméno, Příjmení, Ulice, Město, Telefon, E-mail za účelem zpracování Vaší žádosti nebo zprávy.
    Před udělením tohoto souhlasu Vás tímto poučujeme o skutečnosti, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Dále Vás tímto informujeme o Vašich právech uvedených v ustanovení § 12 a ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména o právu přístupu k osobním údajů a právu na opravu osobních údajů. Tento souhlas je platný po dobu trvání účelu zpracování, pokud nebude odvolaný dříve.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00