Jak na věc


mezi ruskem a ukrajinou hrozí válka

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují se představuje

    MAS Mezi Úpou a Metují také zrealizovala dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání (tzv. MAP) na Jaroměřsku. V současnosti realizuje jeho pokračování tzv. MAPII. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti podpory pedagogů, spolupráce asistentů pedagoga a peadogogů, podporu slopupráce škol s dalšími subjekty a odborníky.
    SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE k Výzvě č. 972/03_16_047/CLLD_16_01_129 Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z. s., k předkládání žádostí o podporu (OPZ) – Prorodinná opatření III.
    MAS Mezi Úpou a Metují, z. s. vyhlašuje dne 24. 4. 2019 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Mezi Úpou a Metují – Prorodinná opatření III.
    S moderátorkou Danou Syslovou vás ještě zveme posedět a na kávu do „takové normální zvířecí rodinky“ a do smečky francouzských honicích psů, kteří jsou k uzoufání k neutahání. A to je Mezi námi zvířaty téměř všechno. Poslední překvápko je totiž opravdu překvápko.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00