Jak na věc


metody ve výuce

Dornova metoda PLUS - DORNPLUS a Breussova masáž - nejúčinnější pomoc při bolestech zad a kloubů!

    Naše pracoviště je úzce specializované pracoviště, kde provádíme ambulantní kosmetikou flebektomii, která je schopná v místní anestezii odstranit nemocnou žílu najednou, bez hospitalizace a bez rizika embolie. Vypracovali jsme NOVÝ POSTUP AMBULANTNÍ FLEBEKTOMIE, který se výrazně liší od běžně prováděné ambulantní flebektomie, ale i od klasických chirurgických zákroků, laserů a radiofrekvence. Náš nový způsob provedení flebektomie umožňuje odstranit nejenom křečovou žílu, která je pro pacienta viditelná, ale i její zdroj, který již pouhým okem vidět není. Je to veliký rozdíl, jelikož standardní flebektomie je schopná odstranit pouze viditelnou křečovou žílu, ale již neřeší její zdroj. Standardní klasická flebektomie bežně prováděná je zákrok menší (trvající 1,5-3 hodiny dle rozsahu) a většinou se používá pouze jako doplňková metoda klasické chirurgie.(Rordíl je posaný v odkaze Dotazy-Jaký je rozdíl Vaší metody ve srovnání s flebektomií obecně prováděné) Oproti tomu flebektomie provedená
    Naší metodě tato rozdílnost uspořádání žilní sítě nevadí a je schopná ji bez problémů řešit, není rozhodující ani velikost křečové žíly. Kmenové žíly jsou na končetině čtyři (tři se nacházejí v oblasti stehna a čtvrtá se nachází na zadní straně lýtka). Naše metoda je řeší všechny čtyři najednou, na rozdíl od klasické chirurgie, radiofrekvence nebo laserových postupů, které vždy řeší pouze jednu kmenovou žílu, viz schéma - obrázek.
    Ve většině případů se nám podaří odstranit tří kmenové žíly s jejich větvením při jednom zákroku. Čtvrtá kmenová žíla se potom řeší v dalším výkonem.


Dornova metoda PLUS Breussova masáž

     Přestože náš výkon je dlouhý na celý den, jde o metodu naprosto bezpečnou, bez rizika embolie a jiných komplikací, které se popisují po klasické operaci. Je to zákrok velmi šetrný a co je pro pacienta velká výhoda, že se dělá bez narkózy pouze v místním umrtvení, a že u něho nešijeme ani neřežeme. Tudíž kosmetické výsledky jsou krásné. Není nutný pobyt v nemocnici, pacient po zákroku jde ihned domů. Končetina po provedeném zákroku sama nebolí a je plně funkční, pouze na pohmat je citlivá jako modřina asi týden. Pacient hned po zákroku musí chodit, cítí se výborně.
    Dornova metoda PLUS je vhodná stejnou měrou pro fyzioterapeuty, maséry a lékaře, ale je ideální pro zájemce a postižené bez jakéhokoliv odborného vzdělání. Semináře jsou tedy pro všechny, kteří mají zájem, tak jak to praktikoval autor Dornovy metody - pan Dieter Dorn.
    V České republice už nabízí výuku Dornovy metody a Breussovy masáže větší množství subjektů. Chtěla bych upozornit případné zájemce na to, že naprostá většina z nich NEMÁ AKREDITACI a vyučuje Dornovu metodu na základě absolvování jednoho základního semináře; nemá potřebné vzdělání a praxi. Akreditaci může člověk získat pouze u svého učitele, který jej několik let vedl a je podložena také několikaletou praxí. Informujte se na délku praxe daného lektora!


FLEBEKTOMIE PODLE HORÁKOVÉ

    Veliká výhoda flebektomie je, že je schopna řešit čtvrtou kmenovou žílu. Tato žíla se nachází na zadní straně lýtka a probíhá od podkolení až k zevnímu kotníku. Pro chirurgii, radiofrekvenci a pro lasery je velmi nevhodná, jelikož ji řeší pouze polovinu, a dále je nevhodná svým uložením, které může způsobit komplikace. Flebektomie tuto žílu řeší v celém její průběhu a je schopná řešit i oblast kotníku, kde chirurgie, radiofrekvence i lasery nejsou vhodné techniky.
    Se svými žáky (Doporučení terapeuté), rozšířili původní Dornovu metodu natolik, že založili Českou školu Dornovy metody PLUS. DMP (Dornova metody PLUS) domýšlí a zdokonaluje základní Dorvnovu Metodu v takovém rozsahu, že už se jedná o samostatnou metodu, kterou vyučujeme po celé ČR, v SR a i letos 5. 10. 2013 ji budeme opět přednášet na mezin. kongresu v Německu.
    Klasická chirurgie , radiofrekvencei laserové techniky jsou schopny řešit pouze jednu kmenovou žílu, která probíhá jednoduchým způsobem od třísla svisle na vnitřní straně stehna směrem dolů. Velký problém pro chirurgii, radiofrekvenci i laser jsou zbývající dvě kmenové žíly, v oblasti stehna, které mají svůj průběh složitý! Probíhají totiž zpočátku šíkmo, a potom teprve svisle dolů po končetině a ještě jsou originálním způsobem navzájem propojovány.(viz anatomické obrázky podle francouzského anatoma Gillot) .Dalším problémem je jejich velikost, která může být pro chirurgii , radiofrekvenci i laser problematická.


VÝHODY FLEBEKTOMIE PODLE HORÁKOVÉ :

    Plicní embolie jako komplikace je po provedeném zákroku vyloučena, ani další jiné komplikace popisované po operacích jsou zde vyloučeny.Jak jsem již uvedla, pracujeme s každou kmenovou žílou samostatně a sledujeme její originalitu. Tím je zaručena nesmírná šetrnost zákroku. Pracujeme velmi povrchově a nikdy nepřekračujeme hlavní vazivovou blánu!!! Tím je zaručena bezpečnost výkonu a nikdy nehrozí poranění mízních drach, tepen ani nervů, které zaručují hybnost svalstva. Čili komplikace, které jsou někdy popisovány u operačních technik, jsou zde vyloučeny, jelikož hlavní vazivouvou blánu flebektomie nepřekračuje.
    Dále nejsme ohraničeni časově, jelikož výkon probíhá v místním umrtvení. Tím se můžeme končetině věnovat. Práce na stehně trvá čtyři hodiny, potom je pauza, práce na lýtku bývá pak 3-4hodiny.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00