Jak na věc


metodik hodnocení dodavatelů

Projekt Fénix 2.0 (Phoenix 2.0)

    Tato odborná metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra moderní architektury v Brně vznikla v rámci projektu „Centrum obnovy památek architektury 20. století“ (COPA), jež byl spolufinancován Evropskou unii prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.
    Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky
    Certifilovaná metodika Metodika postihuje způsob zpracování základního rozboru pro identifikaci a rámcovou ochranu kompozice památek zahradního umění (historických zahrad a parků). Tato metodická pomůcka byla proto vypracována v souladu se zadáním projektu tak, aby mohla být využita i v objektech málo odborně prozkoumaných, s nedostatečnou či neprozkoumanou archivní dokumentací a v objektech ve špatném, zanedbaném či narušeném stavu, které přesto vykazují značné památkové hodnoty. Soustředí se proto na základní rozbory a poznání kompozice dané památky zahradního umění, které budou východiskem pro další projektovou dokumentaci.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00