Jak na věc


mereni kohoutku u psa

Rychlosti mobilního internetu na DSL.cz v červenci 2019

    Víte, jak vysokou aktivitu má Vaše nynější nebo budoucí nemovitost? Pokud ne, obraťte se na nás. Nabízíme nejrychlejší měření radonu v Praze, Karlovarském, Plzeňském, Ústeckém a Středočeském kraji.
    Problematiku radonu podrobně upravuje Zákon č. 18/1997 Sb., Atomový zákon v platném znění, prováděcí vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ČSN 73 0601, Stavební zákon a Správní řád.
    Zvýšené koncentrace radonu jsou zdraví škodlivé. Proto je vhodné učinit maximum pro ochranu svého zdraví i zdraví svých blízkých, a předejít tak možnosti jeho poškození z pobytu v závadném prostoru.
    Česká republika s průměrnou hodnotou 118 Bq/m3 v bytech patří podle Státního ústavu radiační ochrany k zemím s nejvyšší koncentrací radonu na světě. Tento ústav dále uvádí, že zhruba 2-3 % bytů má hodnotu vyšší než 400 Bq/m3.
    Cílem výše uvedených způsobů měření radonu je získat přehled o koncentraci radioaktivních přeměn radonu v určité lokalitě a o způsobu, kterými proniká do konkrétního objektu. Po důkladném šetření lze získat podklady pro návrh rozumného protiradonového opatření.


Chytré reproduktory vás mohou odposlouchávat

    Radonem je potřeba se zabývat, neboť je radioaktivní. To znamená, že se postupně přeměňuje na další radioaktivní prvky, které se při delší expozici usazují v dýchacích cestách a ozařují je. V některých budovách jsou koncentrace radonu takové, jako rentgenový snímek plic každý den. Koncentrace radonu se udává v jednotkách Bq/m3. Tato hodnota udává počet radioaktivních přeměn radonu v jednom metru kubickém vzduchu.
    Radon je přírodní plyn vznikající postupnou přeměnou uranu. Postupně se uvolňuje z hornin a stává se součástí půdního vzduchu. Dále se dostává z povrchu země do atmosféry a vstupuje do objektů na povrchu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00