Jak na věc


meditace miroslav zelenka

Internetové stránky Miroslava Zelenky

    Doporučuji si ji předem poslechnout, aby při jejím provádění nebyly pochyby o tom, co se má zrovna provádět, protože synchronizace akcí je velmi důležitá.
    4. Vytvoření vortexu - víru srdeční energie na území Česka a Slovenska se středem víru v geografickém středu Československa přibližně někde mezi Ostravou a Olomoucí. Každý účastník by měl být orientačně čelem k tomuto bodu a posílat energii ze srdeční čakry směrem doleva po tomto hypotetickém kruhu - víru.
    6. Po té se na pokyn při výdechu kchá energie srdeční čakry přesměruje do jednoho bodu, což bude Sluneční zátoka u Ledče nad Sázavou, kde se energie srdeční čakry zkoncentruje za přispění účastníků setkání ve Sluneční zátoce do jednoho bodu, kterým bude zde postavená pyramida
    Vždy jednou za 14 dní počínaje dnem 8.3.2018 od 20.00 hodin na portálu Příznaky transformace je pořad, kde se věnuji aktuálním tématům z oblastí, které jsou obsahem těchto stránek - http://www.priznakytransformace.cz.
    Smyslem těchto stránek je přinášet nové informace, podněty, náměty k zamyšlení. Poznání osvobozuje. Pouze ten, kdo má dostatek informací má možnost svobodné volby.


Internetové stránky Miroslava Zelenky

    Pozor změna místa pravidelného setkávání v Praze nyní Donovalská 38 viz rubrika akce podrubrika přednášky
    5. Stálý příjem energie do sedmé čakry, z ní do čakry srdeční a posílání energie ze srdeční čakry směrem doleva, přičemž stále zprava přitéká energie ze srdečních čaker dalších účastníků meditace. Tím dochází k neustálému zesilování tohoto víru energie srdeční čakry.
    Kolektivní meditace na "Posílení egregoru slovanství" se bude konat v pátek 1.11.2019 ve 22.05 hodin. Podrobnosti k této meditaci jsou uvedeny v rubrice Kolektivní meditace.
    7. Při dalším výdechu kchá se tato energie nechá vybuchnout, takže pak zaplaví celé území Česka a Slovenska harmonizující energie.
    Seminář Zdravotní a životní potíže, příčiny a řešení se bude konat 17.11. v Ostravě, 1.12. v Olomouci, a seminář Umění žít a milovat (UŽUM) 27.10. v Ostravě - Porubě.


Internetové stránky Miroslava Zelenky

     Posílení egregoru slovanství neznamená žádný nacionalismus, ale jedná se o sjednocení na základě určitých charakterových vlastností Slovanů a zejména Praslovanů (lidských bytostí, které zde žily před 15 až 20 tisíci lety) jako je láskyplnost, mírumilovnost, ale zároveň schopnost pozitivně mentálně ovlivňovat realitu vzhledem k síle svého ducha, své mysli. Zároveň toto posílení znamená skupinové očištění od určitého druhu negativního myšlení, egoismu, od podléhání matrixu konzumně tržní společnosti. Jedná se o získání určité kolektivní vnitřní síly k tomu, abychom byli nejen my schopni sami zvládnout transformaci, ale pomoci k tomu i ostatním. Součástí je i vědomý návrat k čistému způsobu a modelu života, který je v souladu s přírodou a ostatními bytostmi a v neposlední řadě ve vztahu sami k sobě, a to jak ve vztahu k sobě coby jednotlivci, tak i ve vztahu k sobě coby národu, tak abychom si sami sebe vážili. Návrat k posílení lásky v každém z nás, posílení sebevědomí a pokory.
    U této meditace je velmi důležitá přesná synchronizace kvůli přesnému načasování jednotlivých částí meditace, aby došlo k požadovanému efektu. Proto je velmi důležité zahájení meditace všemi účastníky přesně ve 22.00 hodin. Synchronizace přesného zahájení je možno dosáhnout tím, že všichni účastníci spustí meditaci v tom okamžiku, kdy jim na mobilu naskočí čas 22.00 hodin, za předpokladu, že mají na mobilu nastaveno synchronizaci času. Pokud ne, je vhodné se řídit jinými mediálními prostředky ukazující přesný čas.
    Příští diskusní setkání na téma Svět očima Miroslava Zelenky se bude konat od 18.00 hodin 6.11.2019 v restauraci Free solo, ulice Donovalská 38, Praha 4 - Chodov. Podrobnosti v rubrice Přednášky.
    Kolektivní meditace na "Déšť" se bude konat každý čtvrtek od 22.05 hodin. Informace k této meditaci jsou podobné jako informace k ostatním kolektivním meditacím.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00