Jak na věc


masarykova univerzita brno

Informační memorandum o zpracování osobních údajů

     Koncepce školního vzdělávacího programuChceme nenásilně rozvíjet celou osobnost dítěte po fyzické, psychické a sociální stránce. Snažíme se, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života a vzdělávání. Probouzením aktivního zájmu a chutě dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Ukázat mu co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.Název našeho školního vzdělávacího programu je Svět kolem nás.Hlavním smyslem a cílem je učit děti vnímat svět kolem nás. Seznamovat je s přírodou, ročním obdobím, lidmi s jejich zvyky a tradicemi, zvířaty a péčí o ně a s technikou, která nás obklopuje.Pro letošní školní rok je podtéma Tajemství stromů, které se prolíná celým rokem ve společně organizovaných akcích celé mateřské školy.Celý program je rozdělen do dvanácti bloků, které obsahují okruhy vzdělávání s nabídkou činností pro děti.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00