Jak na věc


marketingová strategie filetype:pdf,doc,txt

Během své praxe jsem se setkal s dvěma odlišnými přístupy, dalo by se říci až extrémy:

    Jak tedy na to? Odpovědí je mít zkušené obchodníky a kvalitní a efektivní marketing. Na obě oblasti jsme profesionály. A výsledek? Pokud máte zkušené, trénované obchodníky - dobře nastavený marketing jejich úsilí znásobí geometrickou řadou.
    Studentům vysokých škol, zejména manažersko - ekonomického a marketingového směru umožňujeme v Langer marketing s.r.o. absolvovat praxi a získat tak zkušenosti, poskytujeme jim rovněž odbornou součinnost při zpracování bakalářských nebo diplomových prací v rámci této praxe.
    Výsledkem marketingové analýzy Vaší firmy je předložení seznamu doporučení v jednoduché, přehledné podobě. Nyní začínáme společně pracovat na maximálním využití Vašeho současného potenciálu v oblasti marketingu. Nemusíte mít už nyní strach, že půjde o doporučení, jejichž realizace Vás bude stát statisíce. Jedná se o soubor nástrojů, který je co nejvíce úsporný, tak aby co nejméně zatížil firemní finance. Ve středu marketingových doporučení je marketingový mix v kombinaci s jednoduchými PR aktivitami a s účelným internetovým marketingem. Celou situaci Vám přiblížím asi takto:


MARKETINGOVÉ PORADENSTVÍ

    Na trhu je v České republice k dispozici nepřeberné množství firem poskytujících marketingové poradenství. Tyto firmy Vám nabídnou služby jako je marketingová analýza, průzkum trhu, vytvoření mediaplánu, marketingová komunikace, nákup médií, realizace reklamních kampaní,SEO optimalizace apod. Otázka zní: "Proč se neobracet na ně, a dát přednost naší firmě?" Možná si říkáte, že v podstatě nabízíme "to samé". V následujícím textu se Vám budu snažit dokázat, že ačkoliv nabízíme služby ve stejné oblasti - marketingové poradenství - výrazně se lišíme od běžných marketingových agentur a marketingových poradců.
    Díky naší praxi a zkušenostem máme pro Vás připraveny desítky otázek, na které chceme znát odpovědi. Vaše odpovědi nám umožní rychle pochopit stav Vašich marketingových aktivit.
    Než Vám předložíme portfolio našich služeb v oblasti marketingového poradenství, rád bych se zastavil u jedné podstatné věci. Co naši firmu odlišuje od běžné marketingové agentury je především naše vědomí a znalost širších souvislostí. Nelze dělat dobrá marketingová opatření, pokud nepracujeme zároveň na celkovém obchodním kontextu dané firmy. V první řadě je tedy třeba marketingová analýza Vaší firmy. Jejím výsledkem je marketingová strategie. Dalším krokem je vědomí, že ruku v ruce s marketingovými opatřeními musí jít školení zaměřené na obchodní dovednosti a koučink obchodních zástupců. Tímto krokem se již dostáváme mimo dosah marketingového poradenství - do oblasti školení obchodních dovedností a koučinku.


Vybraný seznam nástrojů doporučených klientům po marketingové analýze.

    Při práci s našimi klienty tedy často přesahujeme oblast marketingového poradenství. Snažíme se změnit nejen špatný či nulový marketing, který úsilí Vašich obchodníků geometrickou řadou oslabuje. Dáváme vám nejen skutečnou podporu prodeje, kterou marketing jako efektivní nástroj má být. Naše práce jde obvykle mnohem hlouběji - na úroveň základního řízení, managementu firmy - protože zde, u kořenů, začíná celý marketing firmy. A pokud nejsou tyto "kořeny" efektivní, pak nemůže být ani sebelepší marketingové poradenství dlouhodobě účinné. V tomto faktu spočívá naše "širší vědomí souvislostí", tak, jak jste se o tom dozvěděli v úvodu tohoto textu.
    Nezávislá komplexní marketingová společnost Langer marketing s.r.o. se již od svého vzniku v roce 2005 zaměřuje a také nabízí klientům komplexní marketingové řešení šité na míru v oblastech výzkumu trhu a výzkumu veřejného mínění, konzultační a poradenskou činnost, retail monitoringu, promoakce a merchandising. Specializujeme se na Mystery shopping - hodnocení kvality zákaznického servisu, Competitive Intelligence - konkurenční zpravodajství, školení, koučink a vzdělávání zaměstnanců a další služby v oblasti lidských zdrojů, nejen optimalizace v oblasti vztahů se zákazníky, ale i vztahů na pracovišti, včetně v současné době velmi žádaných kontrol dočasně práce neschopných zaměstnanců.
    Výsledkem tohoto přístupu je frustrace managementu firmy, protože má dojem, že neustále "lije" do marketingových aktivit peníze, s minimálními výsledky. Zde je kromě marketingového poradenství na místě také analýza manažerských postupů a celkového řízení firmy.


Co je tedy podstatou naší spolupráce s klientem v oblasti marketingu?

    Výsledkem tohoto přístupu je neustálý tlak na další a další navyšování objemu tržeb obchodníků, nicméně i sebelepší obchodník má své limity, časové i osobnostní. Často tento tlak na obchodníky končí vysokou fluktuací obchodních zástupců, protože ti jsou přetížení a vyhořelí. Marketing jako nástroj zefektivňování prodejního úsilí tyto firmy stále ignorují. Marketingové poradenství je zde na místě.
    Všechny výše uvedené informace a pojmy Vám velmi rádi přiblížíme na osobní schůzce. Pro další informace volejte 603 995 052 nebo vyplňte formulář.
    Langer marketing s.r.o. dodržuje etické principy a metodická pravidla sdružení ESOMAR, SIMAR, MSPA a SCIP, stejně jako interní směrnice pro mystery shopping a výzkum trhu a veřejného mínění. Pro Mystery shopping a výzkum trhu a veřejného mínění máme vypracovaný speciální kodex Mystery shoppera a tazatele.
    To, co dělám, dělám vždy na 100 %. Chci pomáhat lidem, aby byli lepší v tom, co dělají. Web jsem založil nejenom kvůli nabídce svých služeb, ale také proto, abych se s Vámi podělil o své zkušenosti, myšlenky a pocity.
    Prostřednictvím marketingového výzkumu odpovídá společnost Langer marketing s.r.o. svým klientům na nejčastější otázky:Děláme to správně? Jaké věci dělat? Jak věci dělat? Jak to dělá konkurence?


Efektivní marketingová analýza Vašich aktivit v oblasti komunikace s trhem.

    Je nutné si uvědomit, že níže uvedený seznam je pouze informativní a stejně tak je maximálně účinný pouze ve spojení s naší aktivní prací uvnitř firmy klienta. Pokud by Vám někdo vysvětlil např. jak opravit motor auta, logicky byste to nejspíš chápali, ale samotná realizace opravy by Vám dala nejspíš "hodně zabrat", a výsledek by byl dost nejistý. Proč? Protože se profesně nezaměřujete na opravu aut! Nemáte ani znalosti ani praxi. Nejste lidově řečeno "zběhlí v oboru". Naše firma je odborníkem na marketing malých a středních firem, máme za sebou realizaci projektů na zvýšení tržeb skrze zefektivnění marketingu firmy...
    Představte si, že jste rybář a máte jeden prut. Kolik za den chytíte ryb? V porovnání s rybářem, který je sice také sám, ale na rozdíl od Vás má deset prutů k chytání ryb... Kdo z vás chytí za den více ryb? Samozřejmě, zákazníci nejsou ryby. A firmy zákazníky nechytají na pruty. Ale podstata je principiálně podobná. Kolik prodejních kanálů (prutů), způsobů oslovení Vašich zákazníků (ať již stálých či potenciálních) máte? Deset, dvacet, padesát? Sto? Věřte, že s námi získáte tolik prutů, kolik je jen ve Vaší firmě možné a finančně únosné.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00