Jak na věc


mapa písku

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

    Veřejně přístupné části těchto dat jsou dostupné v mapovém a datovém katalogu v této sekci. Katalogy zároveň obsahují informace sloužící pro potřeby úředníků státní správy lesů a myslivosti, které jsou neveřejné.
    Na základě své Zřizovací listiny ÚHÚL vede centrální databázi a archiv s informacemi o lesích, lesním hospodářství a myslivosti v České republice. Disponuje tak obrovskou datovou základnou.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00