Jak na věc


manažer obchodního týmu průměrný plat

Školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 14001

    Školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 14001 je určeno pracovníkům působícím v environmentálním systému managementu, především představitelům vedení pro environmentální systém managementu, manažerům EMS a auditorům EMS. Všem, kteří tento systém managementu vytvářejí nebo chtějí vytvořit. Případně pracovníkům, kteří se chtějí seznámit s uvedenou normou ČSN EN ISO 14001:2016 a metodami monitoringu pro zhodnocení jeho efektivnosti nebo těm, kteří se rozhodli rozšířit svoje znalosti.
    Školení je možné se zúčastnit v našem školicím středisku v Brně, jsme ale připraveni zorganizovat školení přímo ve vaší společnosti a ukázat Vám auditování přímo Vaší společnosti.
    Minulý rok jsme zvýšili kvalifikaci více než 500 manažerům v oblasti projektového řízení (cca 3x více než jiní). Provedli jsme mezi nimi průzkum s cílem zjistit, k jakým změnám v  projektovém řízení došlo po absolvování kurzu a získání certifikátu PRINCE2 Foundation, Practitioner, ISO 10006 a dalších. Certifikace projektového manažera PRINCE2 vám rozšíří know-how, které využijete u malých i velkých projektů. Naučíte se:
    4.500,- Kč bez DPH za osobu. V případě většího počtu zájemců z jedné společnosti nabízíme výhodnější podmínky. Nabídku Vám zpracujeme do 10 minut po obdržení Vaší poptávky.


Termíny školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 14001

    Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016 na environmentální systém managementu. Naučíte se orientovat v jednotlivých aspektech. Posuzovat negativních dopady na životní prostředí vznikajících při činnostech organizace. Kurz je zaměřen nejen na klasické oblasti prevence znečišťování ovzduší, vody, půdy a redukce odpadů ale i na úspory energií, materiálů a surovin. Jedná se především o respektování životního prostředí z hlediska legislativních požadavků ale i z hlediska individuálních možností a specifik oblastí, kde organizace působí. Naučíte se systém monitorovat pomocí auditů a kontrolních činností, vyhodnocovat efektivnost přijímaných opatření. Získaná data jsou účinným prostředkem pro pracovníky jednotlivých útvarů i pro vedení firmy.
    Chcete natočit skvělý film? Pak potřebujete scénář a herce. Neobejdete se však bez režiséra, který odpovídá za výslednou kvalitu filmu. Stejně tak projektový manažer zodpovídá za úspešnou realizaci projektu. Jeho scénářem je projektová metodika. Pokud již metodiku PRINCE2 znáte, prokažte kvalifikaci prestižním certifikátem!
    Pro přihlášení se na školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 14001 nejsou na zájemce kladeny žádné požadavky. Absolvované školení Interní auditor ISO 14001 je výhodou.
    Každý, kdo přemýšlí nad získáním certifikátu projektového manažera si položí min. jednu z následujících otázek: Co mě naučí kurz projektového řízení? Pomůže zlepšit manažerské techniky řízení projektů? Je certifikát pro úzký okruh odborníků, nebo má širší využití?


Náplň školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 14001

    Vydání OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 14001 v elektronické podobě. Tištěné Osvědčení za cenu 80Kč/ks bez DPH je k dispozici na vyžádáná. Požadavek uveďte při objednání do poznámky.
    Absolvovat PRINCE2 kurz a získat mezinárodně platný certifikát? U nás ano! V následujících řádcích se s vámi podělíme o nejnovější zkušenosti s certifikací projektových manažerů.
    Pokud máte předchozí zkušenosti, certifikace vám pomůže propojit zkušenosti s metodikou a manažerskými dokumenty. Odbourejte bariéry a omezení. Více znalostí  znamená více možností a více způsobů jak vyřešit různé situace v rámci projektu.
    Metodika PRINCE2 je pečlivě sestavená metodika, založená na řízení dílčích procesů v rámci životního cyklu projektu. Projektový manažer získá díky PRINCE2 metodický nástroj pro podporu rozhodování a získá tak přehled o všech aktivitách v rámci projektu. Začněte v kurzech PRINCE2 Intro (1/2 dne), nebo přijďte rovnou na PRINCE2 Foundation (3 dny) uzavřený certifikační zkouškou s mezinárodně uznávaným certifikátem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00