Jak na věc


mš osady ležáků skuteč

MŠ Dlouhá a MŠ Františka Ondříčka

    Součástí našeho výchovně-vzdělávacího programu je seznamování dětí s pojmem odpadů. V rámci této naší snahy se zabýváme tříděním odpadů a sběrem hliníku. Hliník od nás vykupuje firma CAVAKO. Prosíme tímto všechny o pomoc s jeho sběrem.
    Naše škola se účastní, spolu s dalšími karvinskými školami, projektu v rámci Výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II), který je zaměřen na šíření příkladů dobré praxe v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce.
     Projekt byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších a získal z OP VVV finanční prostředky v celkové výši 7 184 762,50 Kč. Mateřské školy budou vybaveny nejmodernější technikou – digitální minikatedrou Sweetbox, která nahradí hned několik drahých zařízení, jako je interaktivní tabule, LCD televizi, projektor či herní konzoli. Realizací tohoto projektu bude naplňována dlouhodobá strategie digitálního vzdělávání v ČR.
    Ukázka tradičního řemesla-košíkářství.Děti se naučily jak o historii košíkářského řemesla,tak o důležitosti zachování tradičních řemesel a lidové dovednosti. Ukázka výroby ...


MŠ Dlouhá - Cvičení s dynamem u krtečků a cvičení u kuřátek

    I teď na podzim pořádáme charitativní sbírku oblečení pro Moment Česká republika o.p.s.. Do konce listopadu můžete nosit oblečení, které už nepoužíváte, a které ještě může posloužit potřebným do budovy základní školy. Více se dozvíte po rozkliknutí obrázku.
    Přijďte si zavzpomínat na události před 30 lety. V neděli 17. listopadu proběhne na náměstí před fryštátským zámkem vzpomínková akce. Více info najdete po rozkliknutí obrázku.
    Mateřská škola Dlouhá a její součást Františka Ondříčka je pětitřídní školou ležící ve středu sídliště Vltava s dostupností šesti linek MHD. Školy jsou od sebe vzdáleny cca 250 metrů. Budovy školek jsou obklopeny členitými zahradami. Zejména u MŠ Fr. Ondříčka je zahrada plná vzrostlých stromů a zajímavých zákoutí. Její součástí je i koutek pro pěstování a pokusy s rostlinami. Obě zahrady nabízí dětem velké množství dřevěných prolézaček. Od roku 1996 je MŠ Dlouhá právním subjektem a v roce 2001 se stala její součástí škola Františka Ondříčka.


MŠ Dlouhá - Mevpis a kapřík Metlík

    Říjen byl a je ve znamení jablíček. V průběhu měsíce jsme do jablíčkování zapojili i naše rodiče, kteří doma s dětmi vyráběli úžasné výtvory z tohoto typicky podzimního ovoce. A že se jim to povedlo. Výstavka v hale mateřské školy předčila naše očekávání. V celé školce to vonělo podzimem. Ve čtvrtek jsme vše zakončili na školní zahradě. Děti si zacvičily v družstvech, na hřišti jsme si zazpívali. Pak si děti zahrály na zahradníky a společně zasadili vrbičku. Ani tentokrát nechyběla již tradiční ochutnávka zdravých pomazánek zdobených, jak jinak, než jablíčky, kterou připravily paní kuchařky. Děkujeme všem rodičům za pomoc a aktivitu.
    Na další společnou vyučovací hodinu předškoláků a žáků 1. třídy se všichni sešli v tělocvičně školy. Hodinu tělocviku si pro ně připravili p. uč. Alina Morawiecová a p. učitel Jan Czyž. Společné cvičení se jim moc líbilo a už se všichni těší na to, co dalšího si pro ně učitelé z velké školy připraví.
    Mateřská škola Bílkova ul. je umístěna na sídlišti Pod Oborou, v blízkosti základní školy, penzionu pro seniory, historické části města. Rozlehlá školní zahrada nabízí možnost celoročního využívání k rozmanitým pohybovým aktivitám dětí..
    Ve čtvrtek, 5. 12. 2019 dopoledne si ozdobíme stromeček v Jirkově a také nás v Mš navštíví Mikuláš s čertem. V pátek, 6.12. od 17.00 hod. vystupujeme s dětmi na rozsvícení vánočního stromu ve Vrskmani. Více na nástěnce v Mš.


Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, p.o.

    Již čtvrté setkání předškoláků se školou proběhlo tentokrát ve třídě žáků 4. třídy. Společně si procvičili základní geometrické tvary - čtverc, obdelník, kruh a trojúhelník. A pak se všichni vrhli do práce a vyrobili si pro ještě podzimní oblohu papírového draka. Jak se jim to dařilo si můžete prohlédnout na fotografiích.
    PRO TY, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O VZDĚLÁVÁNÍ V TÉTO DOBĚ, NÁHRADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAJIŠŤUJE ZŠ A MŠ MAJAKOVSKÉHO – ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ MŠ Kap. JAROŠE, KARVINÁ-MIZEROV.
    V období od 23.12.2019 do 3.1.2020 budou obě naše školky uzavřeny z důvodu vánočních prázdnin. Provoz v novém roce opět zahájíme v pondělí 6.1.2020. Náhradní provoz v tomto období zajistí mateřská škola T.G.Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice. K docházce do náhradní MŠ, je nutné se přihlásit nejpozději do 29.11.2019. Více informací v přiloženém informačním letáku!


Řemesla ve školce-zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ.

    Jsme nově zřízená, vesnická, mateřská škola, kde každý náš kamarád zaujímá plnohodnotné místo. Nabízíme rodinné zázemí, dětem i rodičům vytváříme bezpečné a příjemné prostředí. Přejeme si, aby se předškoláčkům v Pošťáčku líbilo, aby byli spokojeni a prožili zde šťastné dětství plné her, zábavy a kvalitních prožitků. Věříme, že právě v Mš získají hodnoty a základy, na kterých budou moci stavět ve škole i v životě. Chceme spoluvytvářet mateřskou školu, do které se děti rády vracejí a i jednou budou rády vracet.
    I v tomto roce jsme se zúčastnili výtvarné soutěže "Barevný podzim", kterou pořádá Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba. Sice jsme nezískali žádné ocenění, ale práceee nás pod vedením p. uč. Nikoly Dudové velice bavila a už se těšíme na další soutěžní výkresy.
    Z DŮVODU ŘÁDNÉHO UKONČENÍ HOSPODAŘENÍ KE KONCI KALENDÁŘNÍHO ROKU JE MOŽNÉ OBĚDY NA POSLEDNÍ PROSINCOVÉ DNY, tj. 17. 12. – 23. 12. 2019 ODHLAŠOVAT NEPOZDĚJI DO PONDĚLÍ 16. 12. 2019 do 13:00 hodin (telefonicky, emailem nebo osobně)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00