Jak na věc


mš a zš sloup v čechách

„Celé Česko čte dětem“

    V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.
    11.11.2015 proběhl v Mateřské škole Břest Světýlkový den. Průvod s lucerničkami šel od Mateřské školy až na Rajčudu, kde byl zakončen malým ohňostrojem.
    Školní klub přivítal jaro výrobou květin z papíru.Žáci besedovali o knihách, protože březen je měsícem knihy.A zapojili se do výzdoby školy na zápis pro budoucí prvňáky.
    Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.
    Břest a jeho historie: Břest je dávná slovanská osada, prvně připomínaná ve známé listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka v roce 1131. Název obce pochází od stromu jilm / břístek/.
    Svému dítěti adaptační období usnadníte, když budete společně radostně očekávat jeho nástup do školky. Těšte se s ním a nechte si vyprávět, co vše se mu líbí, a co vše z toho bude také ve školce.


Žádost o individuální vzdělávání

    Při příležitosti 100. výročí založení republiky jsme pro vás zpracovali posledních 100 let života v Břestě. Na obecním webu najdete historické fotografie a texty z pamětní knihy.
    V úterý 20.12.2016 proběhla v Mateřské škole besídka. Motivem byly "Staré pověsti české" a tak jsme mohli vidět Praotce Čecha, Kroka a jeho tři dcery nebo Bivoje.
    ŠVP byl vypracován pod motivačním názvem ,,PUTOVÁNÍ S ČÁPEM EMANEM“, neboť již řadu let na komíně MŠ žije párek čápů a stali se tak nedílnou součástí života naší MŠ. Od jejich příletu až do odletu je pozorujeme, hovoříme o nich, dali jsme jim jména. A tak vznikl nápad, aby nás čáp provázel i ŠVP
    Ředitelka MŠ dne 9. 5. 2018 rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Břest 227,okres Kroměříž.


INFORMACE o povinném předškolním vzdělávání

    Mateřská škola Břest zpracovává osobní údaje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Dle tohoto nařízení byla vydána Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů č.j. 49/2018 s účinností od 25.5.2018 - k nahlédnutí v chodbě MŠ.
    V jarním období se seznamujeme s jarními květinami. Prohlubujeme pozitivní vztah k přírodě. Pozorujeme - počasí, rostliny, zvířátka. Uvědomujeme si různé barvy a znaky zimy a jara, ...
    Mateřská škola Bílkova ul. je umístěna na sídlišti Pod Oborou, v blízkosti základní školy, penzionu pro seniory, historické části města. Rozlehlá školní zahrada nabízí možnost celoročního využívání k rozmanitým pohybovým aktivitám dětí..
    Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Břest 227, okres Kroměříž. Od školního roku 2018/2019

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00