Jak na věc


městys velké poříčí fotogalerie obecní ples

Očkování psů proběhne 25. května v časech:

    V úterý 30.4. jste všichni zváni na tradiční pálení čarodějnic na chroustovické hřiště. Letos nám k tanci zahraje skupina Šafrán Rock. Těšit se můžete také na ohňovou show.
    Od zítřka 11.3.2020 na dobu neurčitou budou z nařízení bezpečnostní rady státu uzavřeny všechny základní, střední a vysoké školy. Mateřské školy zůstávají otevřené.
    Naší obcí vede trasa cyklotour - Dobroděj na kole. V rámci tohoto projektu se můžete zítra od 14 hodin před budovou úřadu zúčastnit besedy na téma Život se zrakovým postižením. V interaktivním stánku si budete moci vyzkoušet i hmatové dovednosti.
    Poplatky za komunální odpad a psy je možné uhradit převodem na účet městyse. V pokladně úřadu lze poplatky hradit až na základě zrušení nouzového stavu.
    V sobotu 3.8.2019 od 13 hodin na Chroustovickém fotbalovém hřišti proběhne turnaj starých gard v malé kopané, který bude zakončen taneční zábavou s živou hudbou. Po celé odpoledne a večer je občerstvení zajištěno.


____________________________________________________________________________________________________________________________

    Oslavy začnou ve 13hod. v areálu Základní školy. Vystoupí děti z Mateřské školky, skupina Kaťáčci, Felix Holzmann Revival a hlavním hostem bude ABBA REVIVAL. Těšit se můžete na Retro výstavu, řetízkový kolotoč, houpačky a dětský vláček. Občerstvení a pitný režim je zajištěn.
    Upozorňujeme, že je vydán zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad a mytí aut pitnou vodou z veřejného vodovodu. Vyzýváme k maximálnímu šetření s pitnou vodou.
    Vláda České republiky doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí. Pokud někdo z nich potřebuje nakoupit potraviny nebo léky, ať kontaktuje Úřad městyse Chroustovice na telefonu 725 092 413 nebo 725 092 587 v pracovní dny mezi 9 a 15 hodinou.
    Všeruby - pátek 15. 5. 2020 od 14.00 - 17.00 hod a sobota 16. 5. 2020 od 9.00 - 14.00 hod. Hyršov, Chalupy, Pomezí, Pláně - sobota 16.5.2020 od 9.00 do 14.00 hod. Hájek - sobota 16. 5. 2020 od 9.00 - 12.00 hod. Brůdek - sobota 16. 5. 2020 od 9.00 - 12.00 hod.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Program pro poskytování finančních dotací z rozpočtu městyse Všeruby

    Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve na 120. výročí svého založení, které se koná již tuto sobotu na Lhotě. Zahájeno bude setkáním rodáků a přátel obce od 10.00 hod. Zde nebudou chybět fotografie, živá kapela, občerstvení a příjemná setkání pod pergolou u rybníka. Od jedné hodiny proběhne slavností průvod obcí v doprovodu živé kapely a mažoretek. Průvod se přesune na louku na okraji obce, směr Pošívalka. Od 14.00 hodin se bude předávat ocenění hasičům. Ve tři hodiny bude zahájen profesionální hasičský zásah SDH Slatiňany. V 16.00 hod. předvede své představení Valda team se svým doprovodem. Od 17:00 hod. je připraveno překvapení především pro děti, kdy proběhne bublinkování a zavíráním dětí do obřích bublin v prostorách párty stanu. Pro děti bude navíc po celou dobu k dispozici obří skluzavka a nafukovací vodní válec. I rodiče si přijdou na své, jelikož o jídlo a pití nebude nouze. Od 19.00 hod. všem zahraje skupina Quattro, která se po desáté hodině na chvíli odmlčí, aby dala prost
    Vláda zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech kromě svého bydliště bez jakékoliv ochrany dýchacích cest (tzn. je nutné používat roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny).
    Dále vláda vymezila čas mezi 8 a 10 hodinou pro vstup do prodejen potravin nad 500m2 pouze pro osoby starší 65 let. V ostatní prodejní dobu mohou nakupovat lidé mladší.
    Sraz dobrovolníků na úklid našeho okolí je tuto sobotu 27.4. ve 13:00 před budovou úřadu. Cílový sraz je na hřišti, kde si společně za odměnu opečeme buřty.
    Restaurace sokolovna Chroustovice Vás srdečně zve na Pizza víkend na pátek 2.8.2019 od 16 do 20 hodin. Objednávat můžete v sokolovně nebo na telefonu 724 417 229.
    V sobotu 21.12. si děti zkrátily čekání na Ježíška pohádkou Hlídali jsme Ježíška, která vypráví tradiční vánoční příběh netradičním pohledem – očima Oslíka a Volka.


.....................................................................................................................................................................................

    Městys Chroustovice bude v příštím týdnu provádět plánované odkalování vodovodní sítě. Při odkalování může dojít ke krátkodobému zakalení ve vodovodní síti. Doporučujeme v těchto dnech omezit její používání tam, kde by zákal vody mohl být na závadu, např. praní prádla, používání myček nádobí apod. Takto zakalená voda není v žádném případě hygienicky závadná. Odkalovat se bude v těchto termínech:
    Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne ve Všerubech 15.5. od 14-17 hodin a 16.5. od 9-14 hodin ve Sběrném dvoře ve Všerubech. V obcích Hyršov, Chalupy, Pomezí a Pláně proběhne 16.5. od 9-14 hodin v areálu zemědělské farmy Hyršov. V Hájku a Brůdku proběhne 16.5. od 9-12. Prosíme občany, aby nevozili sběr předem, bude se rovnou nakládat.
    4. května 1945 v 16:00 přijal velitel 90. pěší divize brigádní generál Herbert L. Earnest kapitulaci 11. pancéřové divize generálporučíka Wenda von Wietersheima s velitelem generálmajorem H. F. Treuschem von Buttlar – Brandenfelsem. Kapitulace byla podepsána v domě č. p. 1 ve Všerubech.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


___________________________________________________________________________________________________________________________

    Znovupřipojení vodoměru k odběru a dodávce pitné vody je zpoplatněno částkou ve výši 1.500,--Kč na základě rozhodnutí Rady městyse Chroustovice ze dne 12.12.2018 s poukazem na ust. §9 odst. 10 Zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
    z důvodu narůstání neuhrazených pohledávek za vodné a stočné v termínu splatnosti na vystavených fakturách, Vám tímto dáváme na vědomí, že provozovatel s poukazem na ust. § 9 odst. 6 písm. g) Zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, jestliže do 30 dnů po splatnosti faktury nedojde k úhradě pohledávky, přistoupí k odpojení nemovitosti od dodávky pitné vody.
    Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám nabízejí pomoc. Nejen naše šikovné švadlenky, ale i ostatní chtějí pomoc. Ten, kdo nešije, chce přispět alespoň finančně, a proto městys Všeruby zřídil speciální účet.
    S účinností od dnešních 18 hodin se dále zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy s účastí přesahujících ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00